Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 16
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.351
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:

  • Ελλάδα: Δυναμικό ξεκίνημα το 2023
   • Αύξηση κερδοφορίας: προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχυμένο κατά 1,6%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο στο 43,3%, υποστηριζόμενο από την αυστηρή διαχείριση κόστους
   • Συνεχίζεται η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κινητής, κατά 2,7% στο τρίμηνο, χάρη στην καρτοκινητή και τα συμβόλαια
   • Θετικές λειτουργικές επιδόσεις:
    • Αύξηση κατά 23,3% των συνδρομητών FTTx
    • Ρεκόρ νέων συνδρομητών FTTH (+29 χιλιάδες), με το ποσοστό διείσδυσης να αυξάνεται στο 18%

  • Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν, λόγω των υπηρεσιών χονδρικής στην Ελλάδα και της υψηλής βάσης σύγκρισης στην Ρουμανία
  • Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) του Ομίλου επηρεάστηκε από τη διακοπή των δραστηριοτήτων MVNO στη Ρουμανία

  (Εκατ. €) Α’τρίμηνο
  2023
  Α’τρίμηνο
  2022
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών 803,6 820,3 -2,0%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 322,0 325,3 -1,0%
  Περιθώριο (%) 40,1% 39,7% +0,4μον
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 181,2 179,2 +1,1%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 135,3 129,4 +4,6%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3157 0,2911 +8,5%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 79,9 93,0 -14,1%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 228,8 227,8 +0,4%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 226,1 221,8 +1,9%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Tαμειακά Ισοδύναμα 784,3 772,3 +1,6%
  Καθαρός Δανεισμός 506,2 620,7 -18,4%
  Σημείωση : Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2023 - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.
  Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2023, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

  «Ο ΟΤΕ ξεκίνησε τη χρονιά με ένα ισχυρό τρίμηνο, κατά το οποίο επέδειξε ανθεκτικότητα και απάντησε με επιτυχία στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Στην Ελλάδα, διατηρήσαμε τις ισχυρές επιδόσεις μας στην κινητή, ενώ η αυστηρή διαχείριση κόστους οδήγησε σε εκ νέου αύξηση της κερδοφορίας. Το δίκτυο οπτικών ινών αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, και οι συνδρομητές που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους σε FTTH αυξάνονται σταθερά.

  Μέσα στη χρονιά, αναμένουμε ο ανταγωνισμός να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, οι ισχυρές επιδόσεις μας κατά το πρώτο τρίμηνο, καταδεικνύουν ότι έχουμε τη σωστή στρατηγική για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Στη Ρουμανία, λαμβάνουμε δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η θυγατρική μας, μετά τη μετατροπή της σε αμιγώς εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Στην Ελλάδα, παραμένουμε σε σταθερή τροχιά αύξησης της κερδοφορίας».

  Προοπτικές
  Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει να επωφελείται από τις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή, την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών, και τη δυνατή μάρκα COSMOTE. Η τεχνολογική του υπεροχή, οι εμπλουτισμένες εμπορικές προτάσεις και η υγιής χρηματοοικονομική του θέση εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση της αξίας της πελατειακής του βάσης. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην υποδομή FTTH, στο δίκτυο 5G και στην ψηφιακοποίηση των σημείων επαφής με τον πελάτη.
  Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνολογία (payzy, BOX, COSMOTE Insurance), αξιοποιώντας την υπεροχή της μάρκας και τις σχέσεις του με τους πελάτες. Ο ΟΤΕ, ως κύριος Systems Integrator για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα του ICT τα επόμενα τρίμηνα, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επιδιώκει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον περιορισμό του κόστους, για να αυξήσει περαιτέρω την κερδοφορία του.
  Το 2023, ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου €500 εκατ., ως αποτέλεσμα υψηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος συγκριτικά με το 2022, χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων, σταθερών επενδύσεων και καλύτερων λειτουργικών επιδόσεων στην Ελλάδα. Το 2022, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές επηρεάστηκαν θετικά από ένα έκτακτο φορολογικό όφελος που οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές φόρων. Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2023 αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, περίπου στα €640 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.
  Η συνολική Αμοιβή των Μετόχων για το 2023 θα ανέλθει σε περίπου €425 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €250 εκατ. (€0,5765 ανά μετοχή), και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου.

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
  Spoiler:

  Το Α’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν σε €803,6 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,9% στα €736,2 εκατ., καθώς οι ισχυρές επιδόσεις στην κινητή και στις υπηρεσίες ICT αντισταθμίστηκαν από την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής διεθνούς κίνησης, χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους και σταθερής λιανικής. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,0% και διαμορφώθηκαν στα €69,0 εκατ., αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό την παύση της παροχής υπηρεσιών MVNO σε πελάτες FMC, καθώς και τη συνεχιζόμενη επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας.
  Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), μειώθηκαν κατά 3,4% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €463,0 εκατ. Αποτυπώνουν κυρίως χαμηλότερα άμεσα κόστη λόγω μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής, καθώς και εξοικονομήσεις στα έξοδα προσωπικού και ενέργειας.
  Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,0% στα €322,0 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 40,1%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,6%, στα €318,5 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 43,3% σε σύγκριση με 42,2% ένα χρόνο πριν. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €3,5 εκατ. μειωμένη κατά €8,2 εκατ., αποτυπώνοντας την επίδραση της παύσης των δραστηριοτήτων MVNO, καθώς και τα υψηλότερα κόστη ενέργειας, λόγω άρσης της κρατικής ρύθμισης στις τιμές ενέργειας.
  Ο Όμιλος κατέγραψε έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις €160,7 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023, μειωμένα κατά 3,7% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022, λόγω της απομείωσης των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία το Δ’ τρίμηνο του 2022. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €175,7 εκατ., αυξημένα κατά 2,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022.
  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €79,9 εκατ., μειωμένες κατά 14,1% από το Α’ τρίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €69,9 εκατ. και €10,0 εκατ. αντίστοιχα.
  Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €228,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2023, αυξημένες κατά 0,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε €226,1 εκατ. αυξημένες κατά 1,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας χαμηλότερες πληρωμές για επενδύσεις, καθώς και μια επιστροφή φόρου εισοδήματος εντός του τριμήνου που σχετίζεται με το 2021.
  Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2023 ήταν €506,2 εκατ., μειωμένος κατά 18,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).


  Κύκλος Εργασιών
  (Εκατ. € )
  Α’τρίμηνο
  2023
  Α’τρίμηνο
  2022
  +/- %
  Ελλάδα 736,2 743,2 -0,9%
  Ρουμανία κινητή 69,0 78,4 -12,0%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (1,6) (1,3) +23,1%
  Όμιλος ΟΤΕ 803,6 820,3 -2,0%  Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο
  2023
  Α’τρίμηνο
  2022
  +/- %
  Ελλάδα 318,5 313,6 +1,6%
  Περιθώριο (%) 43,3% 42,2% +1,1μον
  Ρουμανία κινητή 3,5 11,7 -70,1%
  Περιθώριο (%) 5,1% 14,9% -9,8μον
  Όμιλος ΟΤΕ 322,0 325,3 -1,0%
  Περιθώριο (%) 40,1% 39,7% +0,4μον

  ΕΛΛΑΔΑ


  Λειτουργικά στοιχεία:
  Α’ τρίμηνο 2023 Α’ τρίμηνο 2022 Ετήσιο % Ετήσιο +/- Α’ τρίμηνο 2023 +/-
  Συνδέσεις Σταθερής 2.701.315 2.712.873 -0,4% (11.558) (138)
  Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.333.374 2.268.681 +2,9% 64.693 15.133
  εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.489.407 1.208.265 +23,3% 281.142 41.183
  Συνδρομητές τηλεόρασης 648.531 636.504 +1,9% 12.027 5.844
  Πελάτες Κινητής 7.345.239 7.180.701 +2,3% 164.538 (24.866)
  Πελάτες Συμβολαίου 2.997.235 2.869.445 +4,5% 127.790 47.391
  Πελάτες Καρτοκινητής 4.348.004 4.311.256 +0,9% 36.748 (72.257)


  Σταθερή Τηλεφωνία:
  Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προσελκύει την πλειονότητα των καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών (+15 χιλιάδες στο τρίμηνο), με το συνολικό αριθμό των συνδρομητών να ανέρχεται σε 2.333 χιλιάδες. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής ανήλθε στο 86%, από 84% έναν χρόνο πριν.
  Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ εστίασε στην αναβάθμιση των πελατών σε υψηλότερες ταχύτητες, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό συνδρομητών FTTx κατά 23,3%, στους 1.489 χιλιάδες. Οι καθαρές προσθήκες πελατών με υπηρεσίες FTTx στο τρίμηνο ανήλθαν σε 41 χιλιάδες, εκ των οποίων πάνω από τα 2/3 είναι πελάτες FTTH. H διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης είναι αυξημένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 63,8%. Το 45% των συνδρομητών οπτικών ινών (FTTx) απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες, σε σύγκριση με 28% ένα χρόνο πριν.
  Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επιταχύνει την ανάπτυξη του FTTH για να φτάσει περίπου τα 1,4 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2023, σε σχέση με 941 χιλιάδες στο τέλος του Α’ τριμήνου 2023. Συνεπής με τη στρατηγική του, ο ΟΤΕ αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του και ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες επεκτείνει συνεχώς το δίκτυό του FTTH. Στο τρίμηνο, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ, κατά 29 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αγγίζει τους 166 χιλιάδες, ή το 11% του συνόλου των πελατών FTTx, από 6% στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) αυξήθηκε σε 18% από 12% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε αυτό συνέβαλαν η συνεχής επέκταση του δικτύου, καθώς και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, που επιτρέπουν στον ΟΤΕ να αξιοποιεί τις επενδύσεις σε υποδομές οπτικές ίνας.
  Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε 649 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και την εκτεταμένη πειρατεία. Συνεπής με τη στρατηγική της, η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί την προηγμένη πλατφόρμα streaming και το πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο.

  Κινητή Τηλεφωνία:
  Οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται, φθάνοντας στο τέλος του Α’ τριμήνου τα 7,3 εκατ., ενισχυμένοι κατά 2,3% σε σχέση με πέρυσι. Τόσο οι πελάτες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής, σημείωσαν αύξηση, κατά 4,5% και 0,9% αντίστοιχα, συνεχίζοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα. Η ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης οφείλεται στην υπεροχή του δικτύου της COSMOTE, στη συνεχή ανάπτυξη του 5G και στην ικανοποίηση των πελατών, όπως αποτυπώνονται σε όλες τις σημαντικές μετρήσεις στην αγορά. Οι συνδρομητές COSMOTE απολαμβάνουν μέσες ταχύτητες λήψης υπερδιπλάσιες από αυτές ανταγωνιστικών παρόχων.
  Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, με πληθυσμιακή κάλυψη που υπερβαίνει πλέον το 80% και στόχο το 90% για το τέλος του 2023. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 37 πόλεις στην Ελλάδα καταγράφουν ήδη κάλυψη άνω του 90%, ενώ οι ταχύτητες υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει τα έσοδά του, «χτίζοντας» στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του.
  Νέες Υπηρεσίες:
  Η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, «payzy by COSMOTE», της θυγατρικής του ΟΤΕ, COSMOTE Payments, κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αγορά, με το συνολικό αριθμό των χρηστών να αγγίζει σήμερα τους 110 χιλιάδες περίπου.

 2. #2
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Για την TV δεν έχουν να πουν τίποτα ?
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 3. #3
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.351
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Συνδρομητές τηλεόρασης 648.531(1ο τρίμηνο 23) 636.504(1ο τρίμηνο 22)
  ......
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 4. #4
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Εννοώ για το μέλλον της TV τους..

  όπως λένε για την σταθερή και κινητή..
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 5. #5
  Εγγραφή
  14-02-2022
  Ηλικία
  24
  Μηνύματα
  8
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Αν είσαι επενδυτής της μετοχής και κέρδισες κάτι τιςςςς.... Οκ!
  Για εμάς τους υπόλοιπους η μπουρδολογία των Δ/Σ ΌΛΩΝ των εταιρειών του κλάδου μάλλον κακό κάνει.

 6. #6
  Εγγραφή
  18-09-2021
  Μηνύματα
  49
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Wind
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Για την TV δεν έχουν να πουν τίποτα ?
  Tι να πουν για την TV… ότι η προηγμένη πλατφόρμα “COSMOTE TV Streaming” στις ψηφιακές ευκολίες Multiscreen πρόσβασης δεν δίνει πρόσβαση για όλο το ψυχαγωγικό γραμμικό περιεχόμενο, είτε στην πρόσβαση περιεχομένου μέσω "Replay TV", είτε μέσω κινητών συσκευών! Δεν δίνει διαθεσιμότητα υπηρεσιών Cloud Recording (υπηρεσίες EPG εγγραφών μέσω Cloud)”, καθώς και σε On Demand πρόσβαση περιεχομένου σε 4Κ ανάλυση!
  Και Φυσικά έχουμε να δούμε ένταξη καινούργιου ψυχαγωγικού θεματικού καναλιού... από το καιρό του Νώε!

 7. #7
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Τσαμάζ: Καμία αύξηση τιμών, περιμένουμε «καλό» 2023

  «Είμαστε σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι δυναμικές της αγοράς δεν επιτρέπουν καμία αύξηση τιμών» τόνισε ο επικεφαλής του ΟΤΕ στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.
  Η ανθεκτικότητα του ΟΤΕ και οι εκτιμήσεις για φέτος.


  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...kalo-2023.html
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 8. #8
  Εγγραφή
  21-10-2020
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  135
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Cosmote
  τι να πουν για tv? εξάλλου αλλού δίνουν την έμφαση και σε επενδύσεις

 9. #9
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Μιχάλης Τσαμάζ: O πόλεμος τιμών δεν ευνοεί την αγορά, καθυστερεί επενδύσεις

  Ο πόλεμος τιμών, η τύχη της επένδυσης του ΟΤΕ στη Ρουμανία και η πειρατεία στη συνδρομητική τηλεόραση αποτελούν «καυτά» θέματα για τη διοίκηση του ΟΤΕ.
  Η τοποθέτηση του CEO.


  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...-thn-agor.html

  .. η έναρξη του νέου κουπονιού που μειώνει τις τιμές με τη μορφή επιδότησης για FTTH αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024.
  Υπενθυμίζεται ότι η αγορά ανέμενε το σχετικό κουπόνι μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2023.
  Τσαμάζ: Οι επενδύσεις θα διατηρήσουν τον ΟΤΕ στην πρώτη θέση

  Πετύχαμε όλους τους οικονομικούς και λειτουργικούς μας στόχους, δήλωσε ο CEO του ΟΤΕ.
  Σχέδιο για οπτική ίνα σε 1,4 εκατ. σπίτια. Αυξημένο 3% το μέρισμα 2023, πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.


  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...-ote-sthn.html
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 10. #10
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  9.420
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300/30
  ISP
  COSMOTE
  Router
  UniFi Dream Machine
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  η έναρξη του νέου κουπονιού που μειώνει τις τιμές με τη μορφή επιδότησης για FTTH αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024.
  Υπενθυμίζεται ότι η αγορά ανέμενε το σχετικό κουπόνι μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2023.
  LOLWUT?

 11. #11
  Εγγραφή
  12-06-2011
  Μηνύματα
  6.768
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  500 + 300 / 50 + 100
  ISP
  Vodafone / Ote
  Router
  PfSense plus
  SNR / Attn
  Ftth(dB) / 5G(dB)
  Προφανως επεσε αιτημα και απο τους υπολοιπους, να εχουν προχωρησει καπως τα εργα, αλλιως θα το επαιρνε ολο ο οτε.

 12. #12
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  9.420
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300/30
  ISP
  COSMOTE
  Router
  UniFi Dream Machine
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από netblues Εμφάνιση μηνυμάτων
  Προφανως επεσε αιτημα και απο τους υπολοιπους, να εχουν προχωρησει καπως τα εργα, αλλιως θα το επαιρνε ολο ο οτε.
  Ευτυχισμένο 2025+ τότε.

 13. #13
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Εντωμεταξύ εάν οι άλλοι ανεβάσουν τις τιμές τους, ενώ ο OTE τις κρατήσει εκεί που είναι..
  δεν θα υπάρχει λόγος να πας στους άλλους, για 2-3 ευρώ..

  Πονηρός ο Μιχάλης!

  Πάντως..
  Τσαμάζ :
  Αναφερόμενος στη NOVA, είπε ότι δεν μιλάει για χρεοκοπία, ωστόσο σημείωσε ότι θα περιμένει στο τέλος του 2023 για να δει τη ρευστότητα της εταιρείας.
  S&P και Moody's αναβάθμισαν τις προοπτικές για τη μητρική της Nova

  Η S&P Global αναβάθμισε την προοπτική της United Group από σταθερή σε θετική,
  ενώ η Moody's προσάρμοσε την προοπτική της από αρνητική σε σταθερή.


  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...-gia-th-m.html

  Παρατηρώ αυτές τις μέρες αναβαθμίσεις σε κεραίες 5G της Nova, και νέες κεραίες..
  Ρίξτε λεφτά!!
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 08-06-23 στις 17:32.
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 14. #14
  Το avatar του μέλους ΜήτσοςΛάρισα
  ΜήτσοςΛάρισα Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εντωμεταξύ εάν οι άλλοι ανεβάσουν τις τιμές τους, ενώ ο OTE τις κρατήσει εκεί που είναι..
  δεν θα υπάρχει λόγος να πας στους άλλους, για 2-3 ευρώ..
  Εμένα πάντως από το 13888 μου έκαναν προσφορά για 100άρα με απεριόριστα σταθερά και κινητά στα 27,90, δηλαδή 1 ευρώ παραπάνω από ότι πληρώνω στη Νοva... Σιγά τη διαφορά... Περιμένω να με ενημερώσουν από τη Nova για τα πέναλτι πρόωρης αποχώρησης σε σταθερό και κινητό (αφού θα τα πληρώσω πολύ αργότερα) και και μετά έφυγα για Cosmote... Ακόμα και σε συνδυαστικό (σταθερό + κινητό), φτηνότερο βγαίνει από τη Nova, με την Cosmote να δίνει και κωδικούς VOIP και να έχει και καλύτερο δίκτυο κινητής.

  Όταν, και αν η Nova δώσει διαθεσιμότητα στην αναμονή που έχουμε στην πολυκατοικία μας (από τον Αύγουστο του 2021 περιμένουμε αλλά ακόμα τίποτα) θα βάλω FTTH από την Cosmote.

  Με αυτά που κάνει η καινούργια Nova ειδικά σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών (που πρέπει να κάνεις καταγγελία στην ΕΕΤΤ για να αναγκαστούν να απαντήσουν) πάλι τελευταία και καταιδρωμένη θα μείνει. Στην πολυκατοικία μας, από εκεί που υπήρχαν 3 γραμμές στη Nova τώρα υπάρχει μόνο η δικιά μου. Οι άλλες δύο πήγαν στην Cosmote. Τυχαίο; Δεν νομίζω.

  Μέχρι και εγώ που είμαι σταθερά στη (παλιά) Nova από το 2009, πλέον δεν βλέπω την ώρα να φύγω, αφού η καινούργια έχει γίνει χειρότερη και από τη Vodafone.

 15. #15
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ η αξία των ακινήτων του ομίλου ΟΤΕ

  Αύξηση εσόδων από μισθώματα το 2022 για τη θυγατρική του ομίλου, αλλά και κέρδη από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.
  Ολοκληρώνονται φέτος οι εργασίες στο Μέγαρο ΟΤΕ στο Μαρούσι, το οποίο θα πιστοποιηθεί ως «πράσινο».


  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...n-toy-omi.html
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας