Για όλα φταίει ο ΟΤΕ

https://www.youtube.com/watch?v=jEDv463vRb8