Δελτίο Τύπου:
Από την 18/6/2023 λήγει η προσφορά της έκπτωσης του 1€/μήνα στο λογαριασμό (ήτοι 2€ σε διμηνιαίο λογαριασμό) για όλους τους νέους πελάτες σταθερής COSMOTE και για τους υφιστάμενους πελάτες που αλλάζουν πρόγραμμα μετά την ως άνω ημερομηνία.

Η έκπτωση εξακολουθεί να παρέχεται στους πελάτες που την λαμβάνουν ήδη και για όσο διάστημα παραμένουν στο ίδιο πρόγραμμα.
Περισσότερες πληροφορίες στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Πηγή : COSMOTE