Δελτίο Τύπου:
Οι αλλαγές στους όρους με ισχύ από 1/10/23 αφορούν στις παρακάτω περιοχές:

Α) Για τη λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρειάζεται συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή, δεν θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας & τηλεόρασης και κατά συνέπεια να πραγματοποιούνται κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112, 166 , 100, 199 κλπ).

Β) Σε περίπτωση χρήσης του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλώσει ο Πελάτης ως μόνιμη εγκατάσταση στην αίτησή του, υπάρχει περίπτωση να μην είναι εφικτή η σωστή δρομολόγηση των κλήσεων προς σύντομους κωδικούς συμπεριλαμβανομένων των κωδικών έκτακτης ανάγκης και η ορθή ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετά από σχετικό αίτημά της σε περίπτωση κλήσης προς το 112.


[press]