Εμφάνιση 1-9 από 9
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.367
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  • Συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχυμένο κατά 0,7%
  • Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 2,2%, λόγω χονδρικής και προσωρινών καθυστερήσεων σε συμβάσεις έργων ICT
  o Σταθερή ενίσχυση εσόδων τόσο στην καρτοκινητή όσο και στα συμβόλαια
  o Βελτίωση των τάσεων στα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής, αύξηση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και στην τηλεόραση
  o Θετικές λειτουργικές επιδόσεις: διαθεσιμότητα FTTH σε 1,15 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το ποσοστό διείσδυσης στο 19%, αύξηση των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικής ίνας (FTTx) κατά 7%
  • Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) Ομίλου μειωμένο κατά 1,5%, λόγω Ρουμανίας – αύξηση στο περιθώριο EBITDA κατά 0,4 μονάδες

  (Εκατ.€) Q3'23 Q3'22 +/-% 9M'23 9M'22 +/-%
  Κύκλος Εργασιών 881,0 904,8 -2,6% 2.538,7 2.569,9 -1,2%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 352,6 358,1 -1,5% 1.001,4 1.016,2 -1,5%
  Περιθώριο (%) 40,0% 39,6% +0,4μον 39,4% 39,5% -0,1μον
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 204,8 209,8 -2,4% 537,2 539,5 -0,4%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 150,0 160,2 -6,4% 397,2 396,4 +0,2%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3553 0,3673 -3,3% 0,9334 0,9000 +3,7%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 183,3 178,1 +2,9% 429,9 438,9 -2,1%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 50,7 113,9 -55,5% 427,4 501,6 -14,8%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 27,0 80,3 -66,4% 397,1 459,3 -13,5%
  Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα 519,1 523,7 -0,9% 519,1 523,7 -0,9%
  Καθαρός δανεισμός 671,9 774,2 -13,2% 671,9 774,2 -13,2%
  Σημείωση : Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.


  Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:
  «Το τρίτο τρίμηνο, συνεχίσαμε τη δυναμική μας πορεία στην ελληνική αγορά, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς που διασφαλίζουν τη μελλοντική μας ανάπτυξη και κερδοφορία. Παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, και χάρη στην εμπιστοσύνη των πελατών στη μάρκα COSMOTE και τις κορυφαίες υπηρεσίες που προσφέρει, πετύχαμε σημαντική αύξηση των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών, τηλεόρασης και συμβολαίου κινητής, στοιχεία που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους πελάτες, ενώ το νέο κουπόνι FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις τάσεις αυτές.

  Οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους σε όλες μας τις δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και το πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, συνεχίζουν να αποδίδουν. Ως αποτέλεσμα, καταγράφουμε στην Ελλάδα αύξηση της κερδοφορίας EBITDA, αλλά και ένα ισχυρό περιθώριο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του 2023 έχοντας γερές βάσεις για να συνεχίσουμε την επιτυχημένη στρατηγική μας και την επόμενη χρονιά».

  Spoiler:

  Προοπτικές
  Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και η αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το μακροοικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, τα αυξανόμενα επιτόκια, ο κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ διατηρεί τη θέση του και το μερίδιό του στην αγορά και συνεχίζει να επωφελείται από τις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα στην υλοποίηση FTTH, στην κάλυψη του 5G, και στην τεχνολογική του υπεροχή, αυξάνοντας συνεχώς τους πελάτες του. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην επέκταση του FTTH και του 5G, καθώς και στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών, τις προηγμένες υπηρεσίες και τη δυνατή μάρκα COSMOTE. Η ζήτηση του FTTH αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τα προγράμματα κρατικών επιδοτήσεων το 2024. O OTE έχει αναλάβει πρόσφατα διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών του, με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και τη διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής του θέσης στην εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, παρά τις περιστασιακές καθυστερήσεις στις συμβάσεις έργων ICT στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε αυτόν τον τομέα, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ λειτουργεί ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

  Για το 2023, η διοίκηση του ΟΤΕ αναμένει αύξηση στην προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) στα επίπεδα του εννεάμηνου, υποστηριζόμενη από πρωτοβουλίες εξοικονομήσεις κόστους σε περιοχές όπως στο κόστος προσωπικού και ενέργειας. Ο ΟΤΕ έχει συνάψει συμφωνίες για μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών του αναγκών για το 2024, διασφαλίζοντας το μελλοντικό κόστος, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του. Σε ομιλικό επίπεδο, οι επιδόσεις αναμένεται να επηρεαστούν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ρουμανία.

  Η διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τον στόχο για τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα €500 εκατ. περίπου, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου θα διαμορφωθούν σε περίπου €620 εκατ., 3% χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη των €640 εκατ., λόγω χρονισμού κάποιων πληρωμών τηλεοπτικού περιεχομένου καθώς και ορισμένων καθυστερήσεων στην υλοποίηση FTTH λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το προηγούμενο διάστημα.

  Η συνολική Αμοιβή των Μετόχων για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €425 εκατ. περίπου, που αναλογεί σε μέρισμα αξίας €250 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου. To τελικό μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,58878 ανά μετοχή, καταβλήθηκε στις 11 Ιουλίου 2023, ενώ μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εκταμιεύσει το 88% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.


  ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
  Το Γ’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν σε €881,0 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% στα €811,8 εκατ., καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και μια προσωρινή πτώση στα έσοδα από έργα ICT αντιστάθμισαν τις θετικές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα €71,1 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας καθώς και προωθητικές ενέργειες σε προηγούμενες περιόδους για τη συγκράτηση της πελατειακής βάσης.Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), μειώθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €515,2 εκατ., αντανακλώντας τις προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ό,τι αφορά το προσωπικό και την ενέργεια, καθώς και τη μείωση των εξόδων ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων.Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,5% στα €352,6 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 40,0%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 0,7%, στα €348,0 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 42,9%. Στην Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €4,6 εκατ., μειωμένη κατά €8,0 εκατ., κυρίως εξαιτίας του υψηλότερου κόστους ενέργειας.
  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €183,3 εκατ., αυξημένες κατά 2,9% από το Γ’ τρίμηνο του 2022, λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών και του δικτύου 5G. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €174,8 εκατ. και €8,5 εκατ. αντίστοιχα.
  Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €50,7 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2023, μειωμένες κατά 55,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €27,0 εκατ., μειωμένες κατά 66,4% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρων.
  Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε €671,9 εκατ., μειωμένος κατά 13,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Κατά το τρίμηνο, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε "ΒΒΒ+" με σταθερή προοπτική.

  Κύκλος Εργασιών
  (Εκατ. € )
  Q3'23 Q3'22 +/- % 9M'23 9M'22 +/- %
  Ελλάδα 811,8 830,0 -2,2% 2.334,6 2.341,5 -0,3%
  Ρουμανία κινητή 71,1 76,8 -7,4% 209,4 233,4 -10,3%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (1,9) (2,0) -5,0% (5,3) (5,0) +6,0%
  Όμιλος ΟΤΕ 881,0 904,8 -2,6% 2.538,7 2.569,9 -1,2%

  Προσαρμοσμένο EBITDA
  μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )
  Q3'23 Q3'22 +/- % 9M'23 9M'22 +/- %
  Ελλάδα 348,0 345,5 +0,7% 988,5 978,2 +1,1%
  Περιθώριο (%) 42,9% 41,6% +1,3μον 42,3% 41,8% +0,5μον
  Ρουμανία κινητή 4,6 12,6 -63,5% 12,9 38,0 -66,1%
  Περιθώριο (%) 6,5% 16,4% -9,9μον 6,2% 16,3% -10,1μον
  Όμιλος ΟΤΕ 352,6 358,1 -1,5% 1.001,4 1.016,2 -1,5%
  Περιθώριο (%) 40,0% 39,6% +0,4μον 39,4% 39,5% -0,1μον

  ελλαδα
  Λειτουργικά Στοιχεία

  Q3'23 Q3'22 Ετήσιο
  %
  Ετήσιο
  +/-
  Q3’23 +/-
  Συνδέσεις Σταθερής 2.690.707 2.701.728 -0,4% (11.021) (7.902)
  Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.345.916 2.298.001 +2,1% 47.915 3.540
  συνδέσεις οπτικών ινών – FTTx 1.525.878 1.430.415 +6,7% 95.463 10.974
  συνδέσεις -FTTH 215.710 109.995 +96,1% 105.715 22.122
  Συνδρομητές τηλεόρασης 665.261 643.776 +3,3% 21.485 17.364
  Πελάτες Κινητής 7.365.503 7.411.445 -0,6% (45.942) (7.911)
  Πελάτες Συμβολαίου 3.086.026 2.924.312 +5,5% 161.714 34.791
  Πελάτες Καρτοκινητής 4.279.477 4.487.133 -4,6% (207.656) (42.702)
  Σταθερή Τηλεφωνία
  Ο ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει θετικές επιδόσεις στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς οι ελκυστικές προσφορές και οι αναβαθμίσεις πελατών συνέβαλαν σε ακόμα μια αύξηση των συνδρομητών, οι οποίοι ανήλθαν σε 2.346 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 2,1% σε ετήσια βάση. Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής αυξήθηκε σε 87%, από 85% ένα χρόνο πριν. Οι καθαρές νέες συνδέσεις ανήλθαν σε 4 χιλιάδες στο Γ’ τρίμηνο, παρότι ιστορικά έχει χαμηλή συνεισφορά στο έτος, προσελκύοντας την πλειονότητα των καθαρών προσθηκών στην αγορά.

  Ο ΟΤΕ αναβαθμίζει σταθερά τις υπηρεσίες που παρέχει στους συνδρομητές του και επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης στους συνδρομητές οπτικών ινών (FTTx) κατά 7,0%, με 11 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες. Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών FTTx ανήλθε σε 1.526 χιλιάδες, και η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης ανήλθε σε 65%. Οι ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, αγγίζοντας το 46% των συνδρομητών FTTx.

  Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ εστίασε στο επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, κατασκευάζοντας 97 χιλιάδες επιπλέον γραμμές. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, 1,148 εκατομμύρια σπίτια κι επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH, και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,3 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2023. Στο τρίμηνο, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν ισχυρή αύξηση, κατά 22 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αυξάνεται σε 216 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) ανήλθε σε 19%, από 16% ένα χρόνο πριν. Η διείσδυση των υπηρεσιών FTTH στους πελάτες ΟΤΕ, από τα σπίτια των οποίων έχει περάσει οπτική ίνα, ξεπερνά ήδη το 30%. Σε αυτό συνέβαλαν η συνεχής επέκταση του δικτύου, καθώς και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Παρέχοντας προηγμένες υποδομές FTTH στη χώρα, ο ΟΤΕ προσελκύει την πλειονότητα των πελατών θωρακίζοντας την πελατειακή βάση του. Τόσο το νέο πρόγραμμα “Smart Readiness” της Πολιτείας που ξεκίνησε πρόσφατα επιδοτώντας εν μέρει την εγκατάσταση υποδομών καλωδίωσης οπτικών ινών στο κτίριο, όσο και το νέο κουπόνι FTTH που αναμένεται να ακολουθήσει το 2024 για την επιδότηση της ζήτησης, θα ενισχύσουν περαιτέρω την υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH.

  Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ άγγιξαν τις 665 χιλιάδες το τρίτο τρίμηνο του 2023, αυξημένοι κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σηματοδοτώντας ένα ισχυρό τρίμηνο με 17 χιλιάδες καθαρές προσθήκες, χάρη στο πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, υπήρξε έντονη προσπάθεια για την καταπολέμηση της πειρατείας από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τους βασικούς παρόχους. Ο ΟΤΕ επωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης στο εν λόγω τρίμηνο, αξιοποιώντας το πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ιδίως το αθλητικό.

  Κινητή Τηλεφωνία
  Με τις θετικές τάσεις των προηγούμενων τριμήνων να συνεχίζονται, ο ΟΤΕ πέτυχε στο τρίμηνο ετήσια αύξηση 5,5% στους συνδρομητές συμβολαίου. Στο τρίμηνο σημειώθηκαν 35 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις, αποτέλεσμα της προσέλκυσης συνδρομητών και των αναβαθμίσεων από υπηρεσίες καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου. Οι συνδρομητές συμβολαίου αυξάνονται σταθερά, χάρη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας ως προς την πιστότητα των πελατών και την υπεροχή του δικτύου.

  Η εταιρεία συνεχίζει να κατέχει σημαντικό προβάδισμα στις έρευνες ικανοποίησης πελατών και απόδοσης δικτύων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής η COSMOTE έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για 9η συνεχόμενη φορά. Η αναγνώριση της κορυφαίας ποιότητας του δικτύου COSMOTE, αλλά και οι συνεχείς επενδύσεις, κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών και οδηγούν σε αύξηση εσόδων.

  Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, καταγράφοντας σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, έχοντας πετύχει πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 90%, πολύ νωρίτερα από τον στόχο που είχε θέσει για το τέλος του 2023. Η κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέρχεται ήδη σε 97%, ενώ και άλλες 68 πόλεις στην Ελλάδα απολαμβάνουν κάλυψη άνω του 95%, με τις ταχύτητες να υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση χρήση δεδομένων ανά μήνα να αγγίζει τα 14GB στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 28%. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την αύξηση της χρήσης δεδομένων και την υπεροχή του δικτύου, για να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδά του.

  Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
  Εκατ. € Q3'23 Q3'22 +/-% 9M'23 9M'22 +/-%
  Κύκλος Εργασιών 811,8 830,0 -2,2% 2.334,6 2.341,5 -0,3%
  Έσοδα λιανικής σταθερής 228,2 230,2 -0,9% 685,0 706,1 -3,0%
  συμπ. Data Com 252,5 255,2 -1,0% 753,6 772,9 -2,5%
  Έσοδα από υπηρεσίες
  κινητής
  276,1 275,3 +0,3% 760,0 747,1 +1,7%
  Έσοδα χονδρικής 142,1 150,7 -5,7% 415,8 440,2 -5,5%
  Λοιπά Έσοδα 165,4 173,8 -4,8% 473,8 448,1 +5,7%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 348,0 345,5 +0,7% 988,5 978,2 +1,1%
  Περιθώριο % 42,9% 41,6% +1,3μον 42,3% 41,8% +0,5μον

  Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% στο τρίμηνο, στα €811,8 εκατ., καθώς η πτώση στις υπηρεσίες χονδρικής και η περιστασιακή προσωρινή πτώση στα έσοδα από έργα ICT αντιστάθμισαν τις καλές επιδόσεις στις υπηρεσίες κινητής, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 0,9%, μια σημαντική βελτίωση συγκριτικά με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα, καθώς η συνεχιζόμενη μείωση σε ορισμένες παραδοσιακές υπηρεσίες έχει σχεδόν αντισταθμιστεί από την ανάκαμψη στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,3% στο τρίμηνο. Εξαιρουμένης της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες περιαγωγής λόγω των εκπτώσεων που παρέχονται σε παρόχους, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 1,4%, διατηρώντας την ισχυρή δυναμική των τελευταίων τριμήνων. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής μειώθηκαν κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2023. Ανοδικά κινήθηκαν τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και της μετάβασης των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Ο ΟΤΕ έχει εφαρμόσει πρόσφατα διάφορες πρωτοβουλίες που αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων του τα επόμενα τρίμηνα.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν μείωση 5,7% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας τα χαμηλότερα έσοδα από διεθνή κίνηση (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους), καθώς και την πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων.

  Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 4,8% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας κυρίως μια προσωρινή καθυστέρηση στις συμβάσεις έργων ICT, λόγω της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες ICT μειώθηκαν κατά περίπου 6% στο τρίμηνο, ενώ ο εν λόγω τομέας αναμένεται να ανακτήσει τη δυναμική του τα επόμενα τρίμηνα. Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις IT και cloud. Σημαντικό, πρόσφατο έργο που ανατέθηκε σε σύμπραξη εταιρειών στην οποία μετέχει ο ΟΤΕ, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,7% στο τρίμηνο, στα €348,0 εκατ., με το περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο 42,9%, από 41,6% ένα χρόνο πριν. Η αύξηση της κερδοφορίας παρά την πτώση των εσόδων, στηρίχθηκε στις επιτυχημένες προσπάθειες περιορισμού του κόστους. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 6,7%, αποτυπώνοντας κυρίως το όφελος από το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που υλοποιήθηκε νωρίτερα το 2023, σε συνδυασμό με την τριετή συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη την προηγούμενη άνοιξη. Το κόστος ενέργειας επίσης μειώθηκε κατά το τρίμηνο, ενώ ο ΟΤΕ ανανέωσε τη σύμβαση προμήθειας ενέργειας για ένα χρόνο. Η Εταιρεία επίσης μείωσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα και το 2022. 2. #2
  Εγγραφή
  10-10-2004
  Περιοχή
  Αθήνα
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  4.204
  Downloads
  7
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1 Gbps
  ISP
  Inalan
  Το "success story" αρκετων πολυεθνικων στην Ελληνικη αγορα εν μεσω αλεπαλληλων κρισεων: Μειωση κυκλου εργασιων με παραλληλη αυξηση περιθωριων κερδους.
  Οταν δεν εχεις ανταγωνισμο, ανεξαρτητες αρχες να διενεργουν συστηματικους ελεγχους αυτα θα συμβουν

  Το λεω απο την σκοπια των FMCG οπου εργαζομαι τα τελευταια χρονια, μα το βλεπω πλεον οπου κι αν κοιταξω.

 3. #3
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.709
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Έπρεπε να μας δώσουν στοιχεία και πώς πηγαίνει το Box, που από ανταγωνιστής wolt/efood έχει γίνει παρακμιακό e-ντελίβερι τέταρτης κατηγορίας που παραγγέλνεις και προσεύχεσαι να έρθει σε λιγότερο από μιάμιση ώρα.

 4. #4
  Εγγραφή
  09-06-2007
  Περιοχή
  ΠΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  12.477
  Downloads
  15
  Uploads
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  COSMOTE VDSL2
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
  Router
  H1600
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έπρεπε να μας δώσουν στοιχεία και πώς πηγαίνει το Box, που από ανταγωνιστής wolt/efood έχει γίνει παρακμιακό e-ντελίβερι τέταρτης κατηγορίας που παραγγέλνεις και προσεύχεσαι να έρθει σε λιγότερο από μιάμιση ώρα.
  Οι άλλοι 2 είναι international και κάνουν μόνο αυτό. Μια χαρά τα καταφέρνει επαρχία.
  Το δικαίωμά σου να μιλάς δεν περιλαμβάνει την υποχρέωσή μου να σε πάρω στα σοβαρά.

 5. #5
  Εγγραφή
  11-01-2012
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  390
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  200/20
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΙΛΙΣΣΟΣ
  Router
  Nokia G-2425G-A
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έπρεπε να μας δώσουν στοιχεία και πώς πηγαίνει το Box, που από ανταγωνιστής wolt/efood έχει γίνει παρακμιακό e-ντελίβερι τέταρτης κατηγορίας που παραγγέλνεις και προσεύχεσαι να έρθει σε λιγότερο από μιάμιση ώρα.
  Αθήνα που το χρησιμοποιώ σχεδόν απο οταν ξεκινησε, δεν εχω αντιμετωπισει καποιο θεμα, εκτος που 1-2 φορες που ήξερα οτι στα μαγαζιά που διάλεξα γινεται χαμος.

 6. #6
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  9.443
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300/30
  ISP
  COSMOTE
  Router
  UniFi Dream Machine
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το "success story" αρκετων πολυεθνικων στην Ελληνικη αγορα εν μεσω αλεπαλληλων κρισεων: Μειωση κυκλου εργασιων με παραλληλη αυξηση περιθωριων κερδους.
  Οταν δεν εχεις ανταγωνισμο, ανεξαρτητες αρχες να διενεργουν συστηματικους ελεγχους αυτα θα συμβουν

  Το λεω απο την σκοπια των FMCG οπου εργαζομαι τα τελευταια χρονια, μα το βλεπω πλεον οπου κι αν κοιταξω.
  https://www.businessdaily.gr/epiheir...-sta-timologia

  Αναφορικά με το ζήτημα των αυξήσεων στα τιμολόγια και μετά την άρνηση της κυβέρνησης για τιμαριθμικές αναπροσαρμογές στα συμβόλαια, ο κ. Τσαμάζ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αυξήσεις στα νέα συμβόλαια που θα υπογραφούν το 2024, σημειώνοντας πως αυτό είναι κάτι που «θα καθοριστεί από την κατάσταση της αγοράς και τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν όταν υπάρχουν τα νέα συμβόλαια».

  Πλέον ο ΟΤΕ αριθμεί περίπου 216.000 συνδρομητές οπτικής ίνας, όχι μακριά από τον στόχο που είχε τεθεί στην αρχή της χρονιάς, με την διείσδυση να ξεπερνάει το 30% στους συνδρομητές ΟΤΕ. Μια επιτυχία που όπως σημειώνεται επιτεύχθηκε χωρίς να έχουν υπάρξει φέτος δράσεις από την κυβέρνηση για την αύξηση της διείσδυσης της οπτικής ίνας στη χώρα.

  Ο όμιλος εκτιμά πως οι συνδέσεις FTTH θα φτάσουν τα 1,3 εκατ. μέχρι το τέλος του χρόνου και τονίστηκε πως την επόμενη χρονιά αναμένεται να υπάρξει αύξηση από τις πρωτοβουλίες που θα υπάρξουν εκ μέρους της κυβέρνησης όπως το Gigabit Voucher το 2024.

  Ούτε το 1/6 της κάλυψης του FTTH δεν το έχει υιοθετήσει και το σκέφτονται για αυξήσεις τιμών...καλά θα πάει αυτό.

  Είναι που δήλωνε σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι δεν θα αυξήσει τις τιμές, LOL.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος ThReSh : 10-11-23 στις 20:11.

 7. #7
  Εγγραφή
  01-11-2022
  Μηνύματα
  261
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΕΔΕΤ Δίοδος
  Οτι και να κάνει το box δε νομίζω οτι θα επηρεάσει τα έσοδα του ομίλου έτσι ή αλλιώς.

 8. #8
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.338
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Μ. Τσαμάζ: Αποδίδει η εμπορική πολιτική, δεν θα αυξήσουμε τις τιμές

  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...-tha-ayxh.html

  Μακάρι να μείνουν αυτοί μόνο στο 1 ευρώ..
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 9. #9
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  9.443
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300/30
  ISP
  COSMOTE
  Router
  UniFi Dream Machine
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μ. Τσαμάζ: Αποδίδει η εμπορική πολιτική, δεν θα αυξήσουμε τις τιμές

  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...-tha-ayxh.html

  Μακάρι να μείνουν αυτοί μόνο στο 1 ευρώ..
  10 Νοεμβρίου και το πιο πάνω άρθρο. Τελικά δεν θα αυξήσουμε τις τιμές ή θα δούμε από το 2024 αν θα τις αυξήσουμε ή όχι?

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας