Εμφάνιση 1-6 από 6

Θέμα: eMule X-Ray MoD

 1. #1
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a X-Ray v1.2
  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MoD 1.2
  ++++++++++++++++++++++++

  Type | Idea | Source/Edit | Description | Used Tag
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Merge | | | Merged to 48a Codebase
  Merge | | | Now x-Ray uses all Xtremelibs (thx2Stulle)
  Update | netfinity | WARP | Minor update of DelayedNNP Code | // X-Ray :: DelayedNNP
  Update | netfinity | WARP | Minor update of KnownClientBonus Code | // X-Ray :: KnownClientBonus
  Update | WiZaRd | eMulefuture | Major update of SLS-Code | // X-Ray :: SLS
  Update | MorphXT | NeoMule | Minor update of MultiFileStatusBars | // X-Ray :: MultiFileStatusbars
  Update | WiZaRd | eMulefuture | Major update of ClipStat code (also changed tag from WiZaRdStats to ClipStat) | // X-Ray :: ClipStat
  Update | David Xanatos | NeoMule | Minor update of BetterClientAttaching Code | // X-Ray :: BetterClientAttaching
  Feature | ??? | Diclonius/JvA | Filefeedback | // X-Ray :: Filefeedback
  Feature | eMule+ | NeoMule | eMule+ Ini2-Class | // X-Ray :: eMulePlusIniClass
  Feature | David Xanatos | NeoMule | KadInterfaceImprovement | // X-Ray :: KadInterfaceImprovement
  Feature | WiZaRd | eMulefuture | AICH-Security | // X-Ray :: AICHSecurity
  Feature | SR-13 | NeoMule | Part Import/Export | // X-Ray :: PartImportExport
  Feature | enkeyDEV | eMF/Spike2 | Intelligent Chunk Selection | // X-Ray :: ICS
  Feature | Xman | NeoMule | Uploading Problem Client | // X-Ray :: UploadingProblemClient
  Feature | Xman | NeoMule | Extened Credit Table Arragement | // X-Ray :: ExtenedCreditTableArragement
  Feature | xrmb | NeoMule | Shared Parts | // X-Ray :: SharedParts
  Feature | Spike2 | Spike2 | Rebind UPnP on IP-Change | // X-Ray :: RebindUPnP
  Feature | ??? | NeoMule/JvA | Safe Preferences Settings - Check Settings on every call of LoadPreferences() | // X-Ray :: SafePrefsettings
  Feature | David Xanatos | NeoMule | Argos Antileechsystem - slightly modified | // X-Ray :: Argos
  Feature | ??? | NeoMule/JvA | LeecherLog | // X-Ray :: LeecherLog
  Add | Spike2 | Spike2 | Small additions to Sourcecache | // X-Ray :: Sourcecache
  Add | BlueSonicBoy | BlueSonicBoy | Some Improvements in IP-Filter and Sockets | // X-Ray :: Optimizations
  Add | Spike2/Xman | Spike2/Xtreme | Several code Improvements | // X-Ray :: Optimizations
  Change | Xman | Xtreme | Don't save obfuscation required Sources in SourceSaver | // X-Ray :: SLS
  Change | Xman | Xtreme | IP2Country shows now 32bit Flags for Windows >= XP | // X-Ray :: IP2Country
  Change | WiZaRd | eMulefuture | If FS are toggled then the remaining data is recalculated | // X-Ray :: FullChunk
  Change | Stulle | MorphXT | OwnCredits code into the new way for >= 0.48a clients | // X-Ray :: OwnCredits
  Change | JvA | JvA | Swaped Upload- and Download-Speedgraph positions | // X-Ray :: Speedgraph
  Remove | Xman | Xtreme | Uploadtoolbar due to official code | // X-Ray :: Uploadtoolbar
  Remove | SiRoB | SilverSurfer | SolidGraph due to official code | // X-Ray :: SolidGraph
  Remove | TBT | pHoeniX | Fadeout on Exit | // X-Ray :: FadeoutOnExit
  Fix | WiZaRd | eMulefuture | Fixed minor bug around anchor in shared files window | // X-Ray :: RedesignedFilesWnd
  Fix | Stulle | Spike2 | Fixed minor statistics bug in preferences.cpp | // X-Ray :: EnhancedClientRecognization
  Fix | shadow2004 | eMulefuture | Fixed minor bug around Preferences Dialog | // X-Ray :: PrefSlider
  Fix | Tuxman/JvA | JvA | Fixed minor Statusbarbug;show networkicon(ed2k/kad) even if disabled in prefs | // X-Ray :: Statusbar
  Fix | Xman | Xtreme | Fixed minor PeerCache Bug in StatisticsDlg
  Fix | Xman | Spike2 | Fixed minor seldom crashbug in Friendlist
  Fix | Xman | Spike2 | Fixed minor shared files reloadbug on FNF-Exception
  Fix | Xman | Xtreme | Fixed minor division by zero bug in Taskbarnotifier
  Fix | Xman | Xtreme | Fixed minor crashbug around AICH-Syncthread on Shutdown
  Fix | leuk_he | MorphXT | Fixed minor kad path bug
  Fix | ilmira | ilmira | Fixed minor valid hash test bug
  Fix | Xman | Xtreme | Fixed minor bug around enable/disable ClientList/QueueList
  Fix | fafner | StulleMule | Fixed minor mem leak

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-X-Ray-v1.2-bin.rar
  eMule-0.48a-X-Ray-v1.2-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat

 2. #2
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a X-Ray v1.3
  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MoD 1.3
  ++++++++++++++++++++++++

  Type | Idea | Source/Edit | Description | Used Tag
  --------+---------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+-----------
  Recode | Stulle/JvA | Stulle/JvA | Complete Recode of Slotcontrol (Slotspeed + Trickleslots) | // X-Ray :: SlotControl
  Recode | JvA | JvA | Complete recode of FullChunk Calculation Method | // X-Ray :: FullChunk
  Update | Slugfiller | NeoMule | Major update of Modeless Dialogs Code | // X-Ray :: ModelessDialogs
  Feature | David Xanatos | NeoMule | New File Detail Dialog - already implemented but tagged with ModelessDlg's | // X-Ray :: NewFileDetailDialog
  Feature | eMule+ | dlarge | eMule+ Transferwnd Style - Rollup Control | // X-Ray :: RollUpCtrl
  Feature | enkeyDEV | Spike2/NeoMule| LowID to HighID Automatic Callback | // X-Ray :: L2HAC
  Feature | WiZaRd | DreaMule | ShareFilter | // X-Ray :: ShareFilter
  Feature | ??? | NeoMule | Manual Client Management | // X-Ray :: ManualClientManagement
  Feature | TPT/Xanatos | NeoMule/Stulle| XP-Style Menus | // X-Ray :: XPMenus
  Feature | eMule+ | NeoMule | FileStatusIcons | // X-Ray :: FileStatusIcons
  Feature | shadow | NeoMule | Only Download Complete Files | // X-Ray :: OnlyDownloadCompleteFiles
  Feature | David Xanatos | NeoMule | Suspend Collecting | // X-Ray :: SuspendCollecting
  Feature | David Xanatos | NeoMule | UnSolicitedPartStatus - needed for StandbyDownload | // X-Ray :: UnSolicitedPartStatus
  Feature | David Xanatos | NeoMule | StandbyDownload | // X-Ray :: StandbyDownload
  Feature | netfinity | ScarAngel | SafeKad | // X-Ray :: SafeKad
  Feature | netfinity | ScarAngel | Anti fragmenting | // X-Ray :: AntiFragmenting
  Feature | netfinity | ScarAngel | KadPerformance Improvements - moved some functions inline | // X-Ray :: InlineKadFunctions
  Feature | Avi3k | NeoMule | Update nodes.dat frequently | // X-Ray :: UpdateNodesDatFrequently
  Change | JvA | JvA | Splashscreen & Sidebanner
  Change | JvA | JvA | LeecherLog is static now | // X-Ray :: LeecherLog
  Remove | JvA | JvA | Removed some senseless checks for ASL & ACC
  Remove | Slugfiller | TKB/JvA/Stulle| SlotRelease | // X-Ray :: SlotRelease
  Fix | shadow2004 | eMulefuture | Fixed minor bug around Preferences Dialog - this time for real | // X-Ray :: PrefSlider
  Fix | leuk_he | eMulefuture | Fixed minor bug in emuledlg: do not ask exit from command prompt
  Fix | David Xanatos | NeoMule | Fixed minor nullpointer bug in UploadClient | // X-Ray :: MultiFileStatusbars
  Fix | Xanatos | Mephisto | Corruption Black Box Fix | // X-Ray :: CorruptionBlackBoxFix
  Fix | netfinity | WARP | Fixed bug in sockets.cpp around socket deletion
  Fix | TimDzand | | Fixed minor bug in Tweaks Preferences Page
  Cleanup | JvA | JvA | Cleaned up some useless codeparts

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-X-Ray-v1.3-bin.rar
  eMule-0.48a-X-Ray-v1.3-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 3. #3
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49a X-Ray v1.4
  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MOD 1.4
  ++++++++++++++++++++++++

  Merge: Merged to 49a Codebase
  Update: Updated libpng to 1.2.28 due to official lib update
  Update: Updated CxImage to 6.0 due to official lib update
  Update: Minor Update of Antileech.dll - Xman
  Update: Major Update of Rollup Control Code - gui.dat isn't used anymore + cleanup - eMule+/JvA
  Update: Minor Update of SlideBar Code - eMule+
  Feature: MassRename including SimpleCleanup - MorphXT-Team
  Feature: Superior Client Handling - Stulle
  Feature: Payback First - AndCycle/SiRoB
  Feature: Powershare - zz/MorphXT-Team
  Fix: Fixed GDI-Leak around IP2Country - RapidMule/WiZaRd
  Fix: Fixed GDI-Leak around Directories-Page on close - RapidMule/WiZaRd (implemented in official)
  Fix: Fixed Memory Corruption in Webserver - WiZaRd (implemented in official)
  Fix: Fixed minor buffer overflow bug in Uploadlist - JvA
  Fix: Fixed minor banning bug - could happen that banned clients aren't recognized - JvA
  Fix: Fixed some Memleaks in SysInfo Code - WiZaRd
  Remove: SafeKad - has to be verified if needed - netfinitiy
  Remove: Anti fragmenting - has to be verified if needed - netfinitiy
  Remove: KadPerformance Improvements - has to be verified if needed - netfinitiy
  Remove: Corruption Black Box Fix - implemented in official code now - David Xanatos
  Remove: ShareFilter - implemented in official code now - WiZaRd

  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-X-Ray-v1.4-bin.rar
  eMule-0.49a-X-Ray-v1.4-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 4. #4
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49b X-Ray v1.5
  X-Ray MOD 1.5

  Type | Idea | Source/Edit | Description | Used Tag
  --------+--------------+--------------+------------------------------------------------------------------------------+----------
  Merge | | | Merged to 49b Codebase
  Update | | | Updated MiniUPnP code to v1.1 (04/07/2008)
  Update | Xman | Stulle/MyTh/..| Major Update of Antileech.dll - Version 4 (including xunlei detection)
  Update | JvA | JvA | Minor Update of countryflag.dll's | // X-Ray :: IP2Country
  Feature | JvA | JvA | Queue List per File in Shared Files Window | // X-Ray :: QueueListPerFile
  Feature | Xman | Xtreme | See OnQueue | // X-Ray :: SeeOnQueue
  Add | Maella | Xtreme | Several code Fixes | // X-Ray :: FiXeS
  Add | Maella/Xman/..| Xtreme | Several code Improvements | // X-Ray :: Optimizations
  Improve | Michael Fatzi | JvA | Changed minor code part (FillRect->FillSolidRect) because it's faster | // X-Ray :: Speedgraph
  Improve | David Xanatos | JvA | Changed several code parts around Argos code | // X-Ray :: Argos
  Fix | Makkurayami | JvA | Fixed minor Statisticsbug caused by a to small array | // X-Ray :: StandbyDownload
  Fix | Crimson | JvA | Fixed minor Preferences Bugs in Argos Page and changed some default values | // X-Ray :: Argos
  Fix | AUG | JvA | Fixed minor NULL-Pointer bug in AddBannedClient | // X-Ray :: Argos
  Fix | JvA | JvA | Fixed minor draw bug on stopping a file with A4AF-sources | // X-Ray :: MultiFileStatusbars
  Fix | bscabral | DreaMule | Fixed minor Multimonitor Bug around Tooltips
  Remove | WiZaRd | eMulefuture | Redesigned Shared Files Window | // X-Ray :: RedesignedFilesWnd
  Remove | SiRoB | MorphXT | Fix Connection Collision - don't know if it's really needed in 49b | // X-Ray :: FixConnectionCollision

  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-X-Ray-v1.5-bin.rar
  eMule-0.49b-X-Ray-v1.5-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 5. #5
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49b X-Ray v1.6
  This version is only a minor code update but i have to release a fixed version for some people that report that X-Ray crashes very often. With this version it sould be fixed now.
  I've written some more unique things like saving the date of the last file request, which can be used as an indicator to unshare seldom requested files. Therefor i've added a new column in the Shared Files Window.

  I've planed something for the next version and i need some talented graphic artists for this. If you think you can help please pm me.
  And as always i am searching for some more translators.

  Thanks to all beta testers, my translators (AUG,nuberu and the darkforge.it guys). thanks for you hard work.
  this time the binary package contains already the translations for Spanish, Italian, Traditional and Simplified Chinese.


  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MOD 1.6
  ++++++++++++++++++++++++

  Update: Updated Crypto++ code to v5.5.2 (9/24/2007)
  Update: Updated MiniUPnP code to v1.2 (07/10/2008)
  Update: Updated Argos code by adding some new detection methods for fake emules... (zz_fly/JvA)
  Feature: Automatic Restart eMule Client if necessary (David Xanatos/JvA)
  Feature: Save Date of the last SharedFileRequest to avoid removing requested files (JvA)
  Feature: Relative Chunk Display (David Xanatos)
  Add: Added H.264 and 3vid FourCC Codes to the MediaInfo Detection (JvA)
  Add: Added DownloadChunkDisplay also to the Downloading Clients List (JvA)
  Add: Added some more information to the SharedParts Chunklist (JvA)
  Improve: Minor optimization in CPartFile::UpdatePartsInfo (taz/WiZaRd)
  Improve: Skip DupCheck if it is not necessary (WiZaRd)
  Change: Bad Sources (identified by Argos) won't be sent via SourceExchange (JvA)
  Fix: Fixed (hopefully) major source finding bug (JvA)
  Fix: Fixed minor official draw bug around SharedFiles Filter on Language change (JvA/WiZaRd)
  Fix: Fixed minor draw bug around Toolbar on low resolutions (Hiding speedmeter now) (JvA)
  Fix: Fixed minor crash bug around Collections (caused by Modeless Dialogs) (WiZaRd)
  Fix: Fixed minor crash bug around ReqFileCtrl (caused by my own stupidity) (WiZaRd)

  http: //forum.emule-project.net/index.php?showtopic=140334

  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-X-Ray-v1.6-bin.rar
  eMule-0.49b-X-Ray-v1.6-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 6. #6
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49c X-Ray v1.7
  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MOD 1.7
  ++++++++++++++++++++++++

  Add: Added drop blocking clients (Stulle/JvA)
  Add: Added gap support for Part Status Bar of Shared Parts Feature (JvA)
  Add: Bypass ICS when preview chunks should be downloaded first (SiRoB)
  Fix: Fixed minor roundering bug around slotspeed (JvA)
  Fix: Fixed minor crashbug around SharedParts on Single-File Sharing (TuXMan/JvA)
  Fix: Fixed minor preferences bug around statistics tree update delay (morph4u)


  ++++++++++++++++++++++++
  X-Ray MOD 1.7 RC1
  ++++++++++++++++++++++++

  Merge: Merged to 49c Codebase
  Update: Minor Update of Antileech.dll - Version 6 (zz_fly)
  Update: Updated Crypto++ code to v5.6.0 (15/03/2009)
  Update: Updated MiniUPnP code to v1.3 (17/04/2009)
  Update: Reworked Shared-Parts feature due to shareable file class
  Feature: FunnyNick (xrmb/Stulle)
  Add: Added Part Status Bar to Shared Parts Feature (JvA)
  Add: Added Fincan Hash detection to Argos (enabled by default) (JvA)
  Add: Added RAR support for IPFilter Update (Stulle)
  Change: Minor adjustments of the owing upload data amount calculation (JvA)
  Change: HTTP-Download Progressbar style is now the same as in the Shared Files Window (JvA)
  Change: Several enhancements and changes around Transfer Window (disable list etc.) (JvA)
  Change: Altered IntelliFlush to use official FileBufferTimeLimit prefences.ini option (JvA)
  Change: Minor changes around vertical Countryflag Alignment (jerryBG)
  Change: Now the known clients count in Transfer-Wnd counts instead of beeing static (JvA)
  Change: Minor changes around value saving to preferences.ini (faster method) (eMule+)
  Fix: Fixed major argos bug that caused that all X-Ray clients were modthiefs (gomez82)
  Fix: Fixed minor crash bug around SharedParts feature (JvA)
  Fix: Fixed minor draw bug around ClientDetailDialog (TuXMan/JvA)
  Fix: Fixed minor draw bug around Sourcecache Column in DownloadListCtrl (TuXMan/JvA)
  Fix: Fixed minor cosmetic bug on saving SLS clients (JvA)
  Fix: Fixed minor bug on saving Argos preferences (Plain AntiNickThief wasn't saved) (morph4u)
  Fix: Fixed minor bug around Argos Nickchanger detection (Rapid_Mule)
  Fix: Fixed minor crash bug around SearchResult DetailDialog (morph4u/WiZaRd/JvA)
  Fix: Fixed possible crashes around Credit-pointer (JvA)
  Fix: Fixed minor PBF display bug around Uploadlist (JvA)
  Fix: Fixed minor bug around SharedFilesCtrl that could result in an endless loop (Stulle)
  Fix: Fixed minor bug around MassRename that could result in an endless loop (JvA)
  Fix: Fixed minor sorting bug in SharedFilesCtrl (moloko+)
  Fix: Fixed minor bug around FileFeedback (forgot one codeline...stupid me) (morph4u)
  Fix: Fixed major bug around Simple Cleanup -> Simple Cleanup was not working (morph4u/JvA)
  Fix: Fixed minor bug around Downloading via Webserver (Stulle)
  Fix: Fixed memleak around RollupCtrl (WiZaRd)
  Fix: Fixed major crash around SysInfo on Vista (WiZaRd)
  Fix: Fixed memleak around Global Hardlimit (JvA)
  Fix: Fixed memleak around SimpleCleanup (JvA/WiZaRd)
  Fix: Fixed minor unicode bug around Categries if non-unicode Logfont was selected (TuXMan/WiZaRd/JvA)
  Fix: Fixed bug around Friends - Friends were not correctly recognized in some cases (TuXMan/JvA)
  Fix: Fixed minor bug on IP-Filter update (Crimson/Stulle)
  Fix: Fixed minor ID3lib buffer overflow (WiZaRd)
  Remove: Removed some more redundant official code around Transfer Window Style
  Remove: Removed redundant Optimization around List Controls due to 49c merge
  Remove: Removed redundant buggy fix for filtertext update on language change

  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-X-Ray-v1.7-bin.rar
  eMule-0.49c-X-Ray-v1.7-src.rar


  Download more versions of eMule X-Ray.MoD
  Features & Changelogs for eMule X-Ray.MoD
  Rate eMule X-Ray.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

Παρόμοια Θέματα

 1. eMule Xtreme Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 28
  Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-09, 14:54
 2. eMule TK4 Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-09, 12:08
 3. eMule Sivka Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-09, 22:42
 4. eMule Silversurfer Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-07, 09:34
 5. eMule X-Ray MoD
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-07, 03:19

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας