Σωστά! Φυσικά πρέπει να του περάσεις τα στοιχεία σύνδεσης για να συγχρονίζει σε DSL όπως και της τηλεφωνίας.