Δελτίο Τύπου:
Στις 25/07 09:00 έως 13:10 στα Α/Κ ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΣΕΡΡΩΝ) ενδέχεται να επηρεαστούν οι υπηρεσίες Ιnternet και τηλεφωνίας του ιδιόκτητου δικτύου
Στις 26/7- 27/7 01:00 έως 06:00 στις περιοχές Ν. Λακωνίας ενδέχεται να επηρεαστούν οι υπηρεσίες Ιnternet και τηλεφωνίας του ιδιόκτητου δικτύου
Στις 24/7 - 27/7 08:00 έως 00:00 στις περιοχές Τρίπολη ενδέχεται να επηρεαστούν οι υπηρεσίες Ιnternet και τηλεφωνίας του ιδιόκτητου δικτύου
Στις 25/7 15:00 έως 17:00 στις περιοχές Χανιά ενδέχεται να επηρεαστούν οι υπηρεσίες Ιnternet και τηλεφωνίας του ιδιόκτητου δικτύου
Στις 25/7 08:00 έως 20:00 στις περιοχές Χαλκίδα ενδέχεται να επηρεαστούν οι υπηρεσίες Ιnternet και τηλεφωνίας του ιδιόκτητου δικτύου
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.