Εμφάνιση 1-13 από 13
 1. #1
  Εγγραφή
  31-10-2003
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  11.824
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Πηγή: http://elawyer.blogspot.com/2011/04/e-links.html

  Η τοποθέτηση συνδέσμων (links) που οδηγούν τον χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες αποτελεί μια έκφανση του συνταγματικού δικαιώματος για μετάδοση πληροφοριών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Σύμφωνα με αυτό το δικαίωμα, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 5Α του Συντάγματος και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρωπου, περιορισμοί στη μετάδοση πληροφοριών είναι επιτρεπτοί μόνο εφόσον βασίζονται στο νόμο και μόνον εφόσον αυτός ο νόμος είναι αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνία για την εξυπηρέτηση έννομων συμφερόντων. Ο νόμος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπει ότι οι δικαιούχοι των έργων έχουν δικαίωμα να απαγορεύουν την αναπαραγωγή ή δημόσια εκτέλεση ή διανομή των έργων τους στο κοινό από τρίτους που δεν έχουν την άδεια τους (άρθρο 3 σε συνδυασμό με άρθρο 66 Ν.2121/1993). Σε αυτή την έννοια, όμως, δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση links προς ήδη δημοσιευμένα έργα που βρίσκονται αναρτημένα σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτή η γενική αρχή, στην οποία βασίζεται η ίδια η έννοια της λειτουργίας του "Δια-δικτύου", δηλαδή η ελεύθερη και διαρκής διασύνδεση, είναι κεκτημένο κάθε μετέχοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Είναι η αρχή επί της οποίας οικοδομήθηκε η λειτουργία των μηχανών αναζήτησης, η οποία έχει μεταβάλει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε και βρίσκουμε πληροφορίες στο σύγχρονο κόσμο, αλλά και η αρχή επί της οποιας οργανώθηκαν οι σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Κατ' αυτή την έννοια, η τοποθέτηση link δεν αποτελεί ενέργεια που συνιστά "χρήση" ενός ήδη δημοσιευμένου έργου, αφού η ίδια η ανάρτηση του έργου στο Διαδίκτυο, εφόσον δεν έχουν ληφθεί τεχνολογικά μέτρα προστασίας ή μνεία περιοριστικής αδειοδότησης, κατατείνει ακριβώς στην ανεύρεση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL) στην οποία είναι ήδη αναρτημένο.

  Οι παραπάνω γενικές αρχές έχουν επαληθευθεί αρκετές φορές στα τελευταία χρόνια, μέσα από αποφάσεις δικαστηρίων διαφόρων χωρών (ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Ολλανδίας, Κίνας βλ. E-Lawyer: τα links δεν παραβιάζουν πνευματική ιδιοκτησία). Σε αυτή την πινακοθήκη δικαστικών αποφάσεων έρχεται να προστεθεί και η ελληνική δικαστική απόφαση υπ' αρ. 965/2010 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κιλκίς, με την οποία αθωώθηκε o διαχειριστής του γνωστού διαδικτυακού τόπου greek-movies.com, κατόπιν μηνύσεως που υπέβαλε εναντίον του ένας Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων. Με ένα ξεκάθαρο σκεπτικό, η απόφαση αναλύει όλες τις παραμέτρους του θέματος, απεμπλέκοντας με οριστικό τρόπο την τοποθέτηση links από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αλλά και πριν από την έκδοση αυτής της δικαστικής απόφασης, το σύνολο της ελληνικής νομικής βιβλιογραφίας συμφωνεί ότι η τοποθέτηση συνδέσμων υπερκειμένου είναι μια κατ' αρχήν αδιάφορη, από απόψεως πνευματικής ιδιοκτησίας, πράξη, η οποία εμπίπτει στην ελευθερία μεταδόσεως πληροφοριών.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, οι σημαντικές νομολογιακές οδοί για το Διαδίκτυο άνοιξαν μέσα από την ανεξάρτητη κρίση δικαστηρίων της περιφέρειας (Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου για την κακόπιστη χρήση domain names, Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης για την μη εφαρμογή του νόμου περί τύπου στα blogs κλπ).

  Ακολουθεί το κρίσιμο απόσπασμα από την σημαντική αυτή απόφαση:

  “ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

  Αριθ.: 965/2010


  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

  Δημόσια συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου 2010

  Δικαστές κλπ ***

  Κατηγορούμενος *** ΠΑΡΩΝ

  Πράξη: "Παράβαση άρθρ. 66 παρ 1 Ν.2121/1993 κατ' εξακολούθηση"

  [...]


  Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου και όλη γενικά την αποδεικτικά διαδικασία προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο κατηγορούμενος είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας με την ονομασία “greek-movies” που ανευρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση “greek-movies.com” και την οποία ο κατηγορούμενος λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2006. Αντικείμενο της ανωτέρω ιστοσελίδας είναι ο ευρετηριασμός και η κατηγοριοποίηση ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών βάσει διαφόρων κριτηρίων αναζήτησης ώστε να είναι ευχερής η ανεύρεσή τους από τον χρήστη των υπηρεσιών τηες ιστοσελίδας αλλά όχι και η αναπαραγωγή τους μέσω αυτής. Ειδικότερα, ο επισκέπτης ή χρήστης της πιο πάνω ιστοσελίδας μπορεί να εξεύρει εύκολα, μέσω του συστήματος αναζήτησης που διαθέτει η ιστοσελίδα, την ταινία ή την τηλεοπτική σειρά που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια, αφού προβεί στην παραπάνω ενέργεια, η ως άνω ιστοσελίδα του αναφέρει τον σύνδεσμο (link) τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να μεταβεί στην ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεται αποθηκευμένη η επιλεγμένη ταινία ή τηλεοπτική σειρά και απ' όπου θα γίνει η αναπαραγωγή της κατ' επιλογή του χρήστη. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ιστοσελίδα του κατηγορουμένου αποτελεί κατ' ουσίαν μια μηχανή αναζήτησης πληροφοριών όπως πολλές άλλες που λειτουργούν στο χώρο του διαδικτύου (π.χ. “google”) με τη διαφορά ότι το αντικείμενό της είναι εξειδικευμένο και αφορά μόνο σε ελληνικές ταινίες και ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, η κατηγοριοποίηση και ο ευρετηριασμός των οποίων από την ως άνω ιστοσεοίδα είναι πληρέστερη και αναλυτικότερη από εκείνη που πραγματοποιούν άλλες ιστοσελίδες. Υπογραμμίζεται ότι οι ως άνω πληροφορίες που συλλέγει η ιστοσελίδα του κατηγορουμένου αναφορικά με την εξεύρεση ιστοσελίδων όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει ελληνικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές αποτελούν δημόσιες πληροφορίες, υπό την έννοια ότι ο χρήστης του διαδικτύου εφόσον γνωρίζει τη σχετική διαδικτυακή διεύθυνση, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτές άμεσα, χωρίς τη μεσολάβηση της ιστοσελίδας του κατηγορουμένου, με τη μετάβασή του στην ιστοσελίδα που κατέχει το αρχείο που περιέχει την ταινία που επιθυμεί να παρακολουθήσει και από την οποία (ιστοσελίδα) θα γίνει η αναπαραγωγή του αρχείου. Περαιτέρω, το οικονομικό όφελος που αποκομίζει ο κατηγορούμενος από τη λειτουργία της ιστοσελίδας του κατά τον προαναφερθέντα τρόπο συνίσταται στα έσοδα που έχει από τις διαφημισεις τρίτων που καταχωρούνται στην ανωτέρω ιστοσελίδα του και τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν οι χρήστες της ιστοσελίδας κατά τη μετάβασή τους σε αυτή. Ενόχει των ανωτέρω, η προεκτεθείσα συμπεριφορά του κατηγορουμένου δεν συνιστά αξιόποινη πράξη προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν.2121/1993 αφού ο κατηγορούμενος, υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ως άνω ιστοσελίδας, δεν προβαίνει σε άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή και δημόσια εκτέλεση και πολύ περισσότερο σε διανομή και κατοχή με σκοπό διανομής των ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που διαθέτει η ιστοσελίδα του αφού η τελευταία, όπως προεκτέθηκε, δεν διαθέτει τα σχετικά αρχεία στα οποία έχουν αποθηκευθεί οι συγκεκριμένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αλλά διευκολύνει, μέσω της αναφοράς της αντίστοιχης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, την πρόσβαση στις ιστοσελίδες – κατόχους των σχετικών αρχείων από τις οποίες είναι εφικτή η αναπαραγωγή τους από το χρήστης του διαδικτύου και οι οποίες προφανώς οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ν.2121/1993 κατά την εκ μέρους τους διάδοση των σχετικών πληροφοριών, γεγονός, όμως το οποίο δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί τόσο από τον κατηγορούμενο κατά τη λειτουργία της ως άνω ιστοσελίδας του, όσο και από οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό χρήστη των υπηρεσιών των εν λόγω ιστοσελίδων – κατόχων των αρχείων που επιθυμεί να απαραγάγει κάποιο αρχείο τους ατα πλαίσια της ταχύτητας και της ελευθερίας μετάδοσης των πληροφοριών που διακρίνει το διαδίκτυο. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης για την οποία κατηγορείται εν προκειμένω ο κατηγορούμενος και πολύ περισσότερο δεν προέκυψε τέλεση κακουργηματικής εκ μέρους του πράξης (ώστε να συντρέχει λόγος καθ' ύλην αναρμοδιότητας του δικαστηρίου τούτου για την εκδίκασή της) και ως εκ τούτου, ο κατηγορούμενος θα πρέπει να κηρυχθεί αθώος.


  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


  Δικάζει με παρόντα τον κατηγορούμενο *** του ***, κάτοικο Κιλκίς, ***.

  Κηρύσσει τον κατηγορούμενο αθώο του ότι "στο Κιλκίς κατά το χρονικό διάστημα Μάιος – Ιούλιος 2008, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με πρόθεση χωρίς την άδεια των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), διέθετε στο κοινό ταινίες και προέβαινε στην διανομή μέσω διαδικτύου ταινιών, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο και στα αντίτυπα ταινιών, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας με την ονομασία “www.greek-movies.com”, χωρίς δικαίωμα και χωρίς προηγούμενη άδεια των νομίμων δικαιούχων, οι οποίοι εκπροσωπούνται από την ***”, συγκέντρωνε αυθαίρετα διαδικτυακές διευθύνσεις (URLS) που παραπέμπουν στο σύνολο των ελληνικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών (ενδεικτικά ***), μεσολαβούσε ώστε να καθίστανται προσιτές στο ευρύ κοινό ελληνικές ταινίες και ελληνικές τηλεοπτικές σειρές και διευκόλυνε χωρίς την άδεια των νόμιμων δικαιούχων τη δημόσια προβολή των ανωτέρω ελληνικών ταινιών, κατά παράβαση της νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας." Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.


  Κιλκίς, 19 Οκτωβρίου 2010. Ο Προεδρεύων Ο Γραμματέας”

 2. #2
  Εγγραφή
  19-07-2005
  Μηνύματα
  37
  Downloads
  7
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΣΕΡΡΕΣ
  Router
  Speedport Plus
  Path Level
  Fastpath
  Ωραίος!

  Σωστά Βγήκε πιστεύω αθώος.. Αν θέλουν να καταδικάσουν κάποιον θα Πρέπει να είναι οι hosters και Όχι οι uploaders (Αυτοί δίνουν την παροχή & κάποιοι δίνουν Ακόμη και χρηματικό όφελος στον Uploader)

  Οπότε αν ο δεν Έχει το μέσο ο uploader δεν θα μπορει να Έχει και ο Απέναντι downloader το αρχείο ;-)

 3. #3
  Εγγραφή
  19-04-2006
  Μηνύματα
  988
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49999/4999
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Asus N17U
  Path Level
  Fastpath
  Άιντε βρε ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ!! έτσι μπράβο για να μην τρελλαθούμε και τελείως!!!!

 4. #4
  Εγγραφή
  26-09-2007
  Περιοχή
  37.75Ν/26.95Ε
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  4.629
  Downloads
  14
  Uploads
  3
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  ZTE ZXDSL 931VII
  SNR / Attn
  9(dB) / 14(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Ευχάριστη εξέλιξη, λογικά θα ακολουθήσει ανάλογη και σε αυτή του livemovies. gr, με σχετικό θέμα εδώ
  Bad to the Bone

 5. #5
  Εγγραφή
  24-01-2003
  Περιοχή
  Patoulistan
  Ηλικία
  65
  Μηνύματα
  13.502
  Downloads
  11
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  ISP
  cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΜΑΡΟΥΣΙ
  Router
  speedport entry 2i

  Δεν υπηρχε και μια υποθεση με καταλογο ελληνικων BLOGS ή θυμαμαι λαθος;:
  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: oldy.jpg 
Εμφανίσεις: 388 
Μέγεθος: 795 Bytes 
ID: 86775
  Τα πέντε "Α" του Μανόλη Γλέζου:
  Αγανάκτηση
  , Αμφισβήτηση, Αυτογνωσία, Αλληλεγγύη, Αντίσταση.

  Μένανδρος:
  Όσοι δεν έχουν
  δικά τους προσόντα, καταφεύγουν στους ενδόξους προγόνους και παππούδες τους, με άλλα λόγια, σε τάφους και μνήματα.

 6. #6
  Εγγραφή
  31-10-2003
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  11.824
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manoulamou Εμφάνιση μηνυμάτων

  Δεν υπηρχε και μια υποθεση με καταλογο ελληνικων BLOGS ή θυμαμαι λαθος;:
  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: oldy.jpg 
Εμφανίσεις: 388 
Μέγεθος: 795 Bytes 
ID: 86775
  Καλά θυμάσαι, blogme.gr πρέπει να ήταν.

 7. #7
  Εγγραφή
  27-04-2006
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  1.188
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL Forthnet Full
  Ταχύτητα
  10240/512
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Router
  Air-Ties RT-111
  Καιρός ήταν να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Το να βάλεις ένα link στη σελίδα σου δε θα πρέπει να σε κάνει ένοχο για τίποτα. Αν ισχύσει αυτή η απόφαση θα αποτελέσει βάση για πολλές άλλες υποθέσεις και θα αποτρέψει άλλες από το να δημιουργηθούν.

  Σωστά Βγήκε πιστεύω αθώος.. Αν θέλουν να καταδικάσουν κάποιον θα Πρέπει να είναι οι hosters και Όχι οι uploaders (Αυτοί δίνουν την παροχή & κάποιοι δίνουν Ακόμη και χρηματικό όφελος στον Uploader)
  Νομίζω πως η απόφαση δε καλύπτει το file sharing αλλά αναφέρει την τοποθέτηση links και την ανακατεύθυνση. Το file sharing είναι τελείως διαφορετική ιστορία πιστεύω.

 8. #8
  Εγγραφή
  03-08-2004
  Περιοχή
  Θεσσαλονικη
  Μηνύματα
  2.270
  Downloads
  19
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  11943/396 - 100/100
  ISP
  OTE ADSL2+ / Inalan FTTH
  Router
  FRITZ!Box Fon WLAN 7270
  SNR / Attn
  11(dB) / 26(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από silegav Εμφάνιση μηνυμάτων
  Νομίζω πως η απόφαση δε καλύπτει το file sharing αλλά αναφέρει την τοποθέτηση links και την ανακατεύθυνση. Το file sharing είναι τελείως διαφορετική ιστορία πιστεύω.
  Φαντάζομαι ότι θα θέλουν να είναι διαφορετική ιστορία γιατί τους βολεύει, όμως μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τη διαφορά; Link δεν δημοσιεύουν προς rapidshare και και τα sites που κυνηγάνε; Γιατί εκεί διαφέρει;

 9. #9
  Εγγραφή
  07-02-2007
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  633
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Μπράβο για την απόφαση απλά πιστεύω ότι ο στόχος ήταν να κατέβει το εν λόγω site ώστε να το "ξεχάσει" ο κόσμος.

 10. #10
  Εγγραφή
  24-01-2003
  Περιοχή
  Patoulistan
  Ηλικία
  65
  Μηνύματα
  13.502
  Downloads
  11
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  ISP
  cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΜΑΡΟΥΣΙ
  Router
  speedport entry 2i
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ariadgr Εμφάνιση μηνυμάτων
  Καλά θυμάσαι, blogme.gr πρέπει να ήταν.
  Υπογράψτε κατά της δίωξης του blogme.gr
  http://www.develop4democracy.org/petition/
  Ειχε φαει μηνυση απ τον περιβοητο εθνικο μας εκδοτη γιατι λεει
  ειχε links σε sites/blogs με αντι-λιακο περιεχομενο...


  http://www.blogme.gr/wordpress/home.htm
  Τα πέντε "Α" του Μανόλη Γλέζου:
  Αγανάκτηση
  , Αμφισβήτηση, Αυτογνωσία, Αλληλεγγύη, Αντίσταση.

  Μένανδρος:
  Όσοι δεν έχουν
  δικά τους προσόντα, καταφεύγουν στους ενδόξους προγόνους και παππούδες τους, με άλλα λόγια, σε τάφους και μνήματα.

 11. #11
  Εγγραφή
  27-04-2006
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  1.188
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL Forthnet Full
  Ταχύτητα
  10240/512
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Router
  Air-Ties RT-111
  Φαντάζομαι ότι θα θέλουν να είναι διαφορετική ιστορία γιατί τους βολεύει, όμως μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τη διαφορά; Link δεν δημοσιεύουν προς rapidshare και και τα sites που κυνηγάνε; Γιατί εκεί διαφέρει;
  Αν θυμάμαι καλά, όλα τα site που έκλεισαν ήταν torrent sites τα οποία δεν έδιναν links αλλά έδιναν torrent files για downloading copyright protected υλικού. Εξαίρεση ήταν το thegreekz.com το οποίο υπάρχει ακόμα ως forum (αλλά χωρίς τα rapidshare links) και τα site υποτίτλων τα οποία δε μπορώ να καταλάβω με ποιά λογική τα κλείσανε (ειναι οι υπότιτλοι copyrighted content).

  Η διαφορά αυτών με τα site που αναπαράγουν ειδήσεις είναι σημαντική καθώς τα μεν αναφέρονται σε διαμοιρασμό copyright protected υλικού και τα υπόλοιπα σε αναδημοσίυεση (κυρίως non copyrighted) ιδεών/απόψεων. Προσωπικά πιστεύω ότι τα πνευματικά δικαιώματα ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύονται (αλλά να είναι φτηνότερο το περιεχόμενο), ενώ η ΕΛΕΥΘΕΡΗ διακίνηση ιδεών ΠΡΕΠΕΙ να μην εμποδίζεται. Η απόφαση νομίζω έχει μια κατεύθυνση προς το δεύτερο, οπότε Ι am Happy

 12. #12
  Εγγραφή
  24-01-2003
  Περιοχή
  Patoulistan
  Ηλικία
  65
  Μηνύματα
  13.502
  Downloads
  11
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  ISP
  cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΜΑΡΟΥΣΙ
  Router
  speedport entry 2i
  Ετεροχρονισμενο αλλα σχετικο.
  Εψαχνα ενα αποσπασμα απο το αγαπημενο μου βιβλιο "Ακου Ανθρωπακο" του WILHELM REICH
  κι επεσα πανω σ ενα blog όπου περιεχονται τα κειμενα ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ βιβλιων.
  Αυτο μπορει να εχει γινει δια της νομιμου οδου;
  Τα πέντε "Α" του Μανόλη Γλέζου:
  Αγανάκτηση
  , Αμφισβήτηση, Αυτογνωσία, Αλληλεγγύη, Αντίσταση.

  Μένανδρος:
  Όσοι δεν έχουν
  δικά τους προσόντα, καταφεύγουν στους ενδόξους προγόνους και παππούδες τους, με άλλα λόγια, σε τάφους και μνήματα.

 13. #13
  Εγγραφή
  28-04-2011
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  683
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Δυστυχώς και εγώ έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές το διαδίκτυο για την ανάγνωση βιβλίων ή αποσπασμάτων αλλά δεν νομίζω να μπορεί κάτι τέτοιο να είναι νόμιμο με εξέρεση κάποια site όπως το http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page που ανεβάζουν βιβλία τα οποία δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα.

  ........Auto merged post: thomNikolaou πρόσθεσε 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα αργότερα ........

  Παρεμπιπτόντως \"Ακου ανθρωπάκο\" είναι και δικό μου αγαπημένο.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος thomNikolaou : 26-05-11 στις 12:06. Αιτία: auto merged post

Παρόμοια Θέματα

 1. Κλείνει με δικαστική απόφαση το LimeWire
  Από Verde στο φόρουμ Γεγονότα και Απόψεις
  Μηνύματα: 40
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-10, 21:52
 2. Μηνύματα: 66
  Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 13:32
 3. Μηνύματα: 8
  Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-08, 23:29
 4. Δικαστική απόφαση δικαιώνει τον ΟΤΕ
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 69
  Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-07, 12:41

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας