Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 18
 1. #1
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs up
  eMule 0.47c ScarAngel v1.6
  eMule v0.47c ScarAngel v1.6
  - 27.10.2006 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.47c Xtreme 5.3.1 compiled with vs2003 SP1

  Added: Spread bars [Slugfiller/MorphXT] - Stulle
  Added: HideOS & SOTN [Slugfiller/MorphXT] - Stulle
  + for complete files only!
  Added: Anti Anti HideOS & SOTN [SiRoB] - Stulle
  Added: See chunk that we hide [SiRoB] - Stulle
  Added: Rare file ratio column in SharedList [Stulle] - Stulle
  Added: Superior Client Handling [Stulle] - Stulle
  Added: PowerShare [ZZ/MorphXT] - Stulle
  Added: Draw PS file requesting clients red [Stulle] - Stulle

  Changed: Show Client Percentage optional [Stulle] - Stulle

  Fixed: WebCache working with obfuscation [MorphXT] - Stulle

  Removed: Spread bars (old version) [SlugFiller] - Stulle
  Removed: Dynamic Hide OS [SlugFiller/Xman] - Stulle

  PowerShare:
  + PowerShare only works on complete files

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-ScarAngel-v1.6-bin.rar
  eMule-0.47c-ScarAngel-v1.6-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!

 2. #2
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.47c ScarAngel v1.7
  eMule v0.47c ScarAngel v1.7:
  ------------------------
  - 30.10.2006 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.47c Xtreme 5.3.1 compiled with vs2003 SP1

  Added: Release Bonus (12h or up to 16 days) (not for partfiles) [sivka]
  Added: Release Score assurance [Stulle]

  Fixed: Crash on renaming/ deleting shared file [Stulle] - Stulle

  Release Score assurance:
  + clients requesting complete files with release priority will not get
  a score lower than the default unless they are Reduce Score clients

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-ScarAngel-v1.7-bin.rar
  eMule-0.47c-ScarAngel-v1.7-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!

 3. #3
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.47c ScarAngel v1.8
  - 04.01.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.47c Xtreme 5.4 compiled with vs2003 SP1

  Added: XP-Style menus [Xanatos/ eMule-web.de staff] - Stulle
  Added: Design Settings [eWombat/Stulle] - Stulle
  Added: Static IP Filter [Stulle] - Stulle
  remark: save "ipfilter_static.dat" in config dir
  Added: Limit PS by amount of data uploaded [Stulle] - Stulle
  Added: Enhanced Client Recognition [Spike]
  Added: Compat Client Stats [Stulle] - Stulle
  Added: Enforce Ratio [Stulle] - Stulle

  Changed: Tabs in ScarAngel preferences dialog can be translated [Stulle] - Stulle

  Fixed: Reset Spread Bars command [Stulle] - Stulle
  Fixed: second categories column in DownloadList removed [Stulle] - Stulle

  Removed: always one release slot [Xman] - Stulle
  + use PowerShare instead

  Design Settings:
  + Only enabled styles will be applied
  + Styles sorted by importance in triggering (default excluded)
  + Combining two styles is impossible

  Enforce Ratio:
  + Download will be limited when 80% of the max ratio is reached
  + Example: Ratio = 1:1 --> Limit when 1:0.8 to download = upload*1
  + Display details on ratio activation

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-ScarAngel-v1.8-bin.rar
  eMule-0.47c-ScarAngel-v1.8-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule Tools: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins

 4. #4
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.47c ScarAngel v1.9
  CHANGELOG FOR EMULE ScarAngel MOD


  eMule v0.47c ScarAngel v1.9:
  ------------------------
  - 25.03.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.47c Xtreme 5.4.2 compiled with vs2003 SP1

  Added: More icons in context menus [various] - Stulle
  Added: Improved ICS-Firewall support [MoNKi] - Max
  Added: Invisible Mode [TPT/MoNKi/SiRoB] - Stulle
  Added: UPnP support [MoNKi/leuk_he] - leuk_he
  Added: Random Ports [MoNKi] - Stulle
  Added: Select window background color [MaxUpload] - Max
  Added: Simple cleanup [MorphXT] - Stulle
  remark: This is not in the Xtremes implementation, stick to older versions
  Added: Support page in preferences [Stulle] - Stulle
  Added: Default value for background colors [Stulle] - Stulle
  Added: Design settings save version number (now v2) [Stulle] - Stulle

  Changed: Superior clients inserted at first position in UL [Stulle] - Stulle
  Changed: Various things around XP-Style menus [Stulle] - Stulle
  Changed: Reworked "give waiting time back"-code for SUQWT [Stulle] - Stulle
  Changed: Rewrote Design settings (one enum per master item) [Stulle] - Stulle
  Changed: List backgrounds unrelated to items in list (instant change) [Stulle] - Stulle

  Updated: Webcache [MorphXT] - Stulle

  Fixed: Columns with wrong background in DlClients and QueueList [Stulle] - Stulle
  Fixed: Webcache information drawn in wrong column [Stulle] - Stulle
  Fixed: Sometimes client's credits are not updated though they should [Stulle] - Stulle
  Fixed: ScarAngel horizontally truncated in Splash [Stulle] - Stulle

  Removed: Unnecessary log line on Design settings changed [Stulle] - Stulle
  Removed: UPnP support [Xtreme] - Stulle
  Removed: Unused code of TBH: MiniMule implementation [Stulle] - Stulle

  eMule ScarAngel Homepage

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-ScarAngel-v1.9-bin.rar
  eMule-0.47c-ScarAngel-v1.9-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule Tools: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins

 5. #5
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a ScarAngel v2.0
  eMule v0.48a ScarAngel v2.0:
  ------------------------
  - 13.06.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.0 compiled with vs2003 SP1

  Added: Anti fragmenting [netfinity] - Stulle
  Added: KAD vista fix [godlaugh2007] - Stulle
  Added: Safe KAD [netfinity] - Stulle
  Added: KAD speed optimizations [netfinity] - Stulle
  Added: Added: Display reason for zero score [Stulle] - Stulle
  Added: Automatic shared files updater [MoNKi] - Stulle
  Added: Emulate others [WiZaRd/Spike/shadow2004] - Stulle
  Added: Anti Uploader Ban (0 = disabled) [Stulle]
  Added: Recognize MlDonkey XS Answer [Spike2/ideas by Wiz] - Stulle
  Added: Spread Credits Slot [Stulle] - Stulle
  Added: Pay Back First [AndCycle/SiRoB/Stulle] - Stulle

  Removed: WebCache [WC team/MorphXT] - Stulle/Max

  Anti Uploader Ban - Stulle
  + Case 1 - UL >= Limit:
  - clients who uploaded more but the limit don't get banned
  + Case 2 - UL-DL >= Limit
  - clients with a difference between up- and download which is higher but the
  limit won't get banned until the difference reaches the limit
  + Case 3 - UL-DL >= Limit
  - clients with a difference between up- and download which is higher but the
  limit won't get banned until the difference reaches 0 (if session ends before
  0 is reached the client will have to reach the limit again in the next session
  to have ban-prevention

  Spread Credits Slot - Stulle
  + every X slots a slot is given to a client that never uploaded to us, downloaded from us,
  receives no small file push, is no leecher and does not request a PS file
  + Full Chunk Transfer has to be enabled!

  Spread Credits Slot debugging:
  + @ Spr N = usual Spread Credits Slot (0 up/ 0 down)
  + @ Spr O = got a SCS but was removed early

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.0-bin.rar
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.0-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule Tools: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins

 6. #6
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a ScarAngel v2.1
  eMule v0.48a ScarAngel v2.1:
  ------------------------
  - 13.08.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1

  Added: Do not reserve 1/3 of your uploadlimit for emule [Stulle] - Stulle
  Added: Disable accepting only clients who asked within last 30min [Stulle] - Stulle
  + Xtreme only grants upload to clients that asked within the last 30min
  Added: Follow The Majority [AndCycle/Stulle] - Stulle
  Added: Fair Play [AndCycle/Stulle] - Stulle
  Added: Alwasy maximize slot speed [Stulle] - Stulle
  Added: Timer for ReAsk File Sources [Stulle/ idea from sivka] - Stulle
  + Due to Spread Reasks the actual ReAsk time is: [SetTime]+{-3...0.5 minutes}

  Changed: check mark superior to icon (MenuXP) [fafner] - Stulle
  Changed: Quickstart for KAD-only connection [Stulle] - Stulle
  Changed: No FunnyNick for bad guys [Stulle] - Stulle
  Changed: Max enforced ratio to 1:10 [Stulle] - Stulle

  Fixed: Saving of Cat version (save default Cat viewfilters) [Stulle] - Stulle
  Fixed: GDI-Leaks around the context menus [Stulle] - Stulle

  Do not reserve 1/3 of your uploadlimit for emule:
  + Only active if you upload more than download in this session.
  + Reserves only a minimum of 2 kB/s for eMule.

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.1-bin.rar
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.1-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki

 7. #7
  Εγγραφή
  14-02-2005
  Περιοχή
  θεσσαλονικη
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  2.082
  Downloads
  80
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+ Forthnet Full
  Ταχύτητα
  20480/1024
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - Ν. ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ
  Router
  speedtouch TG585v7
  καλο ειναι.Το δοκιμασα αλλα φυσικα οχι σαν το extreme σε αποδοση.φυσικα δεν το αφησα και τον απαραιτητο χρονο

 8. #8
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a ScarAngel v2.2
  eMule v0.48a ScarAngel v2.2:
  ------------------------
  - 08.09.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1

  Changed: Recode of the file settings [Stulle]

  Fixed: Crashfix in Upload list (FairPlay code) [Stulle] - Stulle
  Fixed: Odd word invention "constantinously" to "constantly" [LorenzC]- Stulle
  Fixed: Some more mem leaks [fafner] - Stulle

  File Settings:
  + all .sivka files will be deleted
  + all settings will be stored in the FileSettings.ini
  + supports all current settings by StulleMule and ScarAngel
  + settings are saved on taking over SivkaFileSettings and on closing eMule

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.2-bin.rar
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.2-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki

 9. #9
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a ScarAngel v2.3
  eMule v0.48a ScarAngel v2.3:
  ------------------------
  - 17.09.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1

  Added: Advanced Options [Official/leuk_he] - Stulle
  Added: handling of one-time-events for Scheduler [Mighty Knife] - Stulle
  Added: Weekly IPFilter update [leuk_he] - Stulle
  Added: IP2Country update [MorphXT] - Stulle
  Added: One click update for antiLeech.dll [Stulle] - Stulle
  Added: Auto update antiLeech.dll [Stulle] - Stulle
  Added: Display data difference on PBF in UploadList [Stulle] - Stulle

  Changed: ASFU: Moved EndCall [Stulle] - Stulle
  Changed: AFSU: Reset when en-/disabled [Stulle] - Stulle
  Changed: Update IPFilter on every startup if enabled [Stulle] - Stulle
  Changed: antiLeech.dll, ip-to-country.csv & ipfilter.dat not in BIN pack [Stulle] - Stulle
  + files will be updated/ downloaded on startup by default
  Changed: Auto update IPFilter migrated to Update tab [Stulle] - Stulle
  Changed: Enforce Ratio will start when configured ratio-0.1 reached [Stulle] - Stulle
  + Examples: 1:1 -> 1:0.9 ; 1:3 -> 1:2.9 ; 1:5 -> 1:4.9 ; ...
  Changed: Enforce 1:1 ratio when configured enforce ratio exceeded [Stulle] - Stulle
  Changed: Increased max slotspeed by 25% [Stulle] - Stulle
  + WARNING: If upload is less stable decrease slotspeed and/or enable OpenMoreSlots!
  Changed: Increased maximum possible slot speed to 19 (by 26.6666%) {Stulle] - Stulle
  Changed: Decrease MinSlots value and minmum by one if UL-health >= 75% [Stulle] - Stulle
  Changed: Decrease MaxSlots value by one if slotspeed > 4kbps [Stulle] - Stulle
  Changed: MuleListCtrl context menu (column context) in XP Style [Stulle] - Stulle
  Changed: Icon for share folder commands in context menu [Official] - Stulle

  Fixed: Loading of Cat version (fix default cat settings) [Stulle] - Stulle

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.3-bin.rar
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.3-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki

 10. #10
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a ScarAngel v2.4
  eMule v0.48a ScarAngel v2.4:
  ------------------------
  - 14.10.2007 -
  -----------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1

  Changed: Override max upload session time for PBF clients [Stulle] - Stulle
  Changed: Override max upload session time for friends [Stulle] - Stulle
  Changed: Keep friends in upload like PBF clients [Stulle] - Stulle
  Changed: Do not reserve 1/3 if ratio is max 1:2 [Stulle] - Stulle
  Changed: Only give back waitingtime if transferred < 9MB [Stulle] - Stulle
  Changed: Do not give back waitingtime if it would be more than the old [Stulle] - Stulle
  Changed: Only give back waitingtime if transfer completed [Stulle] - Stulle
  Changed: Only give back waitingtime if SUQWT or FullChunk enabled [Stulle] - Stulle
  Changed: Friends with friend slot always get superior status [Stulle] - Stulle

  Fixed: Possible buffer overun in Enforce Ratio code [Stulle] - Stulle
  Fixed: Do not reserve 1/3 of your uploadlimit for emule [Stulle] - Stulle
  Fixed: Missed to enable Auto IPfilter update by default [Stulle] - Stulle

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.4-bin.rar
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.4-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat

 11. #11
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a ScarAngel v2.5
  eMule v0.48a ScarAngel v2.5:
  ------------------------
  - 28.12.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1

  Added: Links for Server list and nodes file [Stulle] - Stulle
  Added: High resolution speedmeter on toolbar [eFMod/Stulle] - Myth88

  Changed: Do not restrict download if no upload possible [Stulle] - Stulle

  Fixed: Resume mode combobox in Categorie dialog [Stulle] - Stulle
  Fixed: Auto Update IP2Country on startup [Stulle] - Stulle
  Fixed: Do not reserve 1/3 of your uploadlimit (finally!) [Stulle] - Stulle
  Fixed: URL input for updates [Stulle] - Stulle
  Fixed: Design Settings (backgrounds and windows were broken) [Stulle] - Stulle  eMule ScarAngel.MoD Homepage

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.5-bin.rar
  eMule-0.48a-ScarAngel-v2.5-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 12. #12
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49a ScarAngel v3.0
  eMule v0.49a ScarAngel v3.0:
  ------------------------
  - 06.07.2008 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a Xtreme 6.1 compiled with vs2003 SP1
  Merged to eMule v0.49a [Stulle]

  - Xtreme's heir -

  Added: Auto download priority [tommy_gun/iONiX] - MyTh
  Added: MenuXP Sub Heading [fafner] - MyTh

  Changed: Context menu Sidebars show mod version [Stulle] - MyTh
  Changed: Context menu title shown as sub heading [Stulle] - MyTh
  Changed: Localize Source Graph group box [Stulle/thx pennyliu123] - Stulle
  Changed: Localize Push Small Files label above slider [Stulle/thx pennyliu123] - Stulle
  Changed: Localize TBH: MM group item [Stulle/thx pennyliu123] - Stulle
  Changed: Localize "12h" string for Release Bonus [Stulle/thx pennyliu123] - Stulle
  Changed: Updated UPnP implementation, UPnP lib and PThread lib [leuk_he] - Stulle
  Changed: Updated IP2Country implementation [MorphXT] - Stulle
  Changed: Updated libping to 1.28 (which is same source as 1.27) [leuk_he] - Stulle
  Changed: Updated CxImage to 6.00 (we use the rather complete lib) [Stulle] - Stulle
  Changed: No increased reask time for Mephisto clients [Stulle] - Stulle
  Changed: No Pay back First for non-SUI clients if client ident failed [Stulle] - Stulle
  Changed: Only draw credits overlay icon for mods [Stulle] - Stulle
  Changed: Creation of TBH: MiniMule (won't show up on startup now) [Stulle] - Stulle
  Changed: Display warning in Design Panel for all Windows > XP [Stulle] - Stulle
  Changed: Made Compat clients stats code prettier [WiZaRd] - Stulle
  Changed: Ban clients with reduced score immediatly on setting changed [Stulle] - Stulle
  Changed: Keep Sup clients in up if there is no other sup client in queue [Stulle] - Stulle

  Fixed: Do not restrict download if no upload possible [Stulle] - Stulle
  + missed merging the proper version of this code on releasing
  Fixed: Anti-Uploader-Ban case 2 and 3 (horribly old...) [Stulle] - Stulle

  Removed: Redundant File Settings code (old) [Stulle] - Stulle
  Removed: Safe KAD code and thelike (for now) [Stulle] - Stulle
  Removed: Xtreme version check (not working for now) [Stulle] - Stulle  eMule ScarAngel.MoD Homepage

  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-ScarAngel-v3.0-bin.rar
  eMule-0.49a-ScarAngel-v3.0-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 13. #13
  Εγγραφή
  14-07-2006
  Περιοχή
  Καματερό, Αθήνα
  Ηλικία
  29
  Μηνύματα
  7.000
  Downloads
  9
  Uploads
  3
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  99999/9998
  ISP
  OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
  Router
  RB951G2HnD
  SNR / Attn
  14(dB) / 6(dB)
  Τι παραπάνω προσφέρει από το κανονικό/απλό ?

 14. #14
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49b ScarAngel v3.1
  eMule v0.49b ScarAngel v3.1
  - 09.10.2008 -
  -----------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49b Xtreme 7.0 compiled with vs2005 SP1
  Merged to eMule v0.49b [Stulle]

  Added: IP Filter White list [Stulle] - Stulle
  Added: TK4 CreditSystem [BlueSonicBoy] - Stulle
  Added: ZZUL CreditSystem [ZZ] - Stulle
  Added: Modified FineCS [CiccioBastardo/Stulle] - Stulle
  Added: Advanced Transfer Window Layout [Stulle] - Stulle
  Added: Completed in Tray [Stulle] - Stulle
  Added: Threaded File Settings Saving [Stulle] - Stulle
  + keeps the GUI responsive while saving
  Added: Threaded Known Files Saving [Stulle] - Stulle
  + keeps the GUI responsive while saving
  Added: On Upload Queue in Copy Feedback feature [MyTh88] - MyTh88
  Added: New IPFilter (Maintained by Ozzy) [Stulle] - Stulle
  + uses DynDNS to check version, mirrored at SourceForge, unrar.dll required!
  Added: Show (un-)loading status of IPFilter [Stulle] - Stulle
  Added: Sum up transferred stats on getting Feedback for multiple files [Stulle] - Stulle
  Added: Color Upload Feedback [MyTh88]- MyTh88

  Changed: Improved resizing of cats tab in SearchResultWnd [Stulle] - Stulle
  Changed: Using official code for proper background of Icons with text [Officials] - Stulle
  Changed: Cleaned up Static IP Filter code [Stulle] - Stulle
  + only ipfilter.dat layout allowed!
  Changed: Toolbar icons [Tango/schluepfer] - Stulle
  Changed: Waiting Queue icon [Microsoft] - Stulle
  Changed: Known Clients icon [Aha-Soft] - Stulle
  Changed: Upload and Download icon [Studiomx] - Stulle
  Changed: Downloading Files icon [Fast Icon] - Stulle
  Changed: Increased font size for Sub Heading text in context menu [Stulle] - Stulle
  Changed: Use proper English in some places [ginger] - Stulle
  Changed: Reworked the Feedback code a bit [Stulle] - Stulle
  Changed: Enable List requested files only when needed [Stulle] - Stulle
  Changed: Rewrote Feedback code [Stulle] - Stulle
  Changed: Only identified and not available SUI clients can be superior [Stulle] - Stulle
  Changed: Make code VS 2005 and VS 2008 ready [MorphXT] - Stulle
  Changed: Some more changes for Advanced Options [MorphXT] - Stulle

  Fixed: InputBox for ResumeOrder [Stulle/fafner] - Stulle
  Fixed: Crash when checking if sup client should not be kicked from UL [Stulle] - Stulle
  Fixed: Improper use of FindBestClientInQueue when checking for sup client [Stulle] - Stulle
  Fixed: No max time for clients that should be prevented [Stulle] - Stulle
  Fixed: Not working chars for context menus [Stulle] - Stulle
  Fixed: Scheduled DLP Update not working [Stulle] - Stulle
  Fixed: Memleak FiX in SysInfo [WiZaRd] - Stulle
  Fixed: Corrupted BarShaderInfo [fafner] - Stulle
  Fixed: Corrupted SpreadBarInfo [fafner] - Stulle

  Removed: Second CryptTCPPaddingLength option from Advanced Options [Stulle] - Stulle
  Removed: Last renmants of the Xtreme version check [Stulle] - Stulle
  Removed: Drop Win95 support (for VS2008 compatibility) [MorphXT] - Stulle

  IP Filter White List:
  + IPs on this list will not be banned
  + use ipfilter_white.dat to add IPs to the White List

  Advanced Transfer Window Layout:
  + Any two lists can be viewed at the same time
  + Downloading file list can only be viewed in the upper part
  + If list shown in the upper half is already in the lower half the lower
  list changes to next list
  + To disable/ enable press the split button/ item
  eMule ScarAngel.MoD Homepage

  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-ScarAngel-v3.1-bin.rar
  eMule-0.49b-ScarAngel-v3.1-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 15. #15
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49c ScarAngel v3.2
  eMule v0.49c ScarAngel v3.2:
  ------------------------
  - 17.09.2009 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49c Xtreme 7.2 compiled with vs2005 SP1
  Merged to eMule v0.49c [Stulle]
  Updated with code from zz_fly's Xtreme

  Added: Static Tray Icon [MorphXT] - MyTh88
  Added: (Design Settings) Shareable file style for SharedFilesCtrl [Stulle] - Stulle
  Added: Feedback personalization [Stulle] - Stulle
  Added: Advanced option to disable/enable MediaDet usage for media files [Stulle] - Stulle
  Added: Display friendslot in UploadListCtrl (Status colum) [Stulle] - Stulle
  Added: More media info related hidden options [Stulle] - Stulle

  Changed: Updated ASFU to v3.4 to work with single shared files [Stulle] - Stulle
  Changed: Updated Design Settings for new code (also improves implementation) [Stulle] - Stulle
  Changed: Always wait 5 sec after sending save req before saving file settings [Stulle] - Stulle
  Changed: Write FileSettings.ini sequentially (faster) [Stulle] - Stulle
  Changed: Global SysInfo RAM stats will support usage of more than 4GB [Stulle] - Stulle
  Changed: Min small files push size to 1 kB [Stulle] - Stulle
  Changed: Small files push size slider kB based (makes keyboard input usable) [Stulle] - Stulle
  Changed: (Design Settings) Allow to use multiple font styles (B/U/I) at once [Stulle] - Stulle
  Changed: (Design Settings) Changed version to v3 for above change [Stulle] - Stulle
  + import of v2 is done automatically on startup
  Changed: Localize ScarAngel string in Preferences panel list [Stulle] - Stulle
  Changed: Updated Enhanced Client Recognition to v2 (minor change) [Spike2/WiZaRd] - Stulle

  Fixed: Save known or FileSettings threads were not terminated properly [Stulle] - Stulle
  Fixed: Some glitches around Timer for ReAsk File Sources [Stulle] - Stulle
  Fixed: Changing the small files push size reset changes in the Tree options [Stulle] - Stulle
  Fixed: Some glitches around enabling/disabling the Speedbars in the toolbar [Stulle] - Stulle
  Fixed: Don't reset Connection Settings for Webserver/CML/MM [Stulle] - Stulle

  Removed: Color Upload Feedback [MyTh88]- MyTh88

  Feedback personalization:
  + integrated into Design Settings
  + allows you to change font style and color of the feedback
  + Label style will be applied to the whole feedback block
  + Default style will be applied if color is default and no font style is set  eMule ScarAngel.MoD Homepage

  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-ScarAngel-v3.2-bin.rar
  eMule-0.49c-ScarAngel-v3.2-src.rar


  Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
  Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
  Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. eMule Xtreme Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 28
  Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-09, 13:54
 2. eMule TK4 Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-09, 11:08
 3. eMule beba MoD
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 8
  Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-07, 15:37
 4. eMule Spike2 Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-07, 03:16
 5. eMule MagicAngel MoD
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-06, 18:05

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας