Εμένα το είχε ήδη μέσα αυτό το "ipadd name=TELNET ip=192.168.1.[1-15]"

αλλά όταν πάω να συνδεθώ στο telnet μου γράφει "Connecting To 192.168.1.254...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed

- - - Updated - - -

update: Τελικά μου έπαιξε προσθέτοντας "ipadd name=TELNET ip=192.168.1.[64-253]" στο τέλος των TELNET εντολών!!

Υπάρχει δυνατότητα SNR Tweak??