Εμφάνιση 1-12 από 12
 1. #1
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Talking
  eMule 0.47c StulleMule 4.1
  eMule v0.47c StulleMule v4.1:
  ------------------------
  - 10.11.2006 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.47c MorphXT 9.2 compiled with vs2003 SP1

  Added: Global Mod statistics [Stulle/some code by SlugFiller]
  Added: Limit PS by amount of data uploaded [Stulle]
  Added: Disable PS/PBF for leechers [Stulle/idea by sfrqlxert]

  Changed: Do not allow bad guys to get a SCS [Stulle]

  Fixed: SlotLimiter settings gui [Stulle]

  Removed: MorphXT/ StulleMule counter (unneccessary) [Stulle]

  Limit PS by amount of data uploaded:
  + Set Limit by sources to 0 and PS mod to limited to use this feature

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.1-bin.rar
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.1-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!

 2. #2
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.47c StulleMule 4.2
  based on eMule 0.47c MorphXT 9.2 compiled with vs2003 SP1
  Added: Static IP Filter [Stulle]
  remark: save "ipfilter_static.dat" in config dir
  Added: More creditsystems (Magic Angel, Magic Angel+, TK4, Xtreme, ZZUL) [Various]
  Added: Enhanced Client Recognition [Spike]
  Added: Compat Client Stats [Stulle]

  Changed: Specify min amount of mod clients for Global Mod statistics [Stulle]
  remark: add "MinModAmount={value}" in [StulleMule] section in
  Preferences.ini; default = 2
  Changed: Global Mod Statistics sorted by amount [leuk_he/ Stulle]
  Changed: creditsystem settings now saved in StulleMule section [Stulle]
  Changed: No small file push for Release Bonus pushed files [Stulle]
  remark: Otherwise the uint32 could not be enough; push is high enough

  Fixed: Avoid misusing of PowerShare on Partfiles [fafner]
  Fixed: Server list context menu label [Stulle]
  Fixed: Limit PS by amount of data uploaded not loaded properly [Stulle]

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.2-bin.rar
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.2-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!

 3. #3
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.47c StulleMule 4.3
  eMule v0.47c StulleMule v4.3:
  ------------------------
  - 18.01.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.47c MorphXT 9.3 compiled with vs2003 SP1

  Added: Design Settings [eWombat/Stulle]

  Changed: Notify on invalid value for PS amount limit [Stulle]
  Changed: Replaced XP-Style menus implementation with the one from Xanatos [Stulle]
  Changed: Various changes around XP-Style menus [Stulle]
  Changed: XP-Style menu background picture [emule-web.de staff]

  Fixed: Transferred data measurement for compatible clients [Stulle]
  Fixed: Mod Stats for Cyrex2001 and Spike2 mods [Stulle]

  Design Settings:
  + Only enabled styles will be applied
  + Styles sorted by importance in triggering (default excluded)
  + Combining two styles is impossible

  http://stulle.emule-web.de

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.3-bin.rar
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.3-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule Tools: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins

 4. #4
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.47c StulleMule 4.4
  eMule v0.47c StulleMule v4.4:
  ------------------------
  - 04.02.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.47c MorphXT 9.5 compiled with vs2003 SP1

  Added: Display reason for zero score [Stulle]
  Added: Automatic shared files updater [MoNKi]
  Added: Progress Hash [O2]
  Added: Control download priority [tommy_gun/iONiX]

  Changed: Disable PS/PBF for leechers also for push rare/ small [Stulle]

  Updated: Anti-XS-Exploit [Xman]
  Updated: Anti-Leecher lists [Xman]

  Fixed: Drop down menus in Design settings dlg on Win2k [Leuk_he]
  Fixed: TBH: MM popping up at the wrong time [Stulle]
  Fixed: Hex Check [Xman]
  Fixed: Accidently removed Ratio CS since v4.0 [Stulle]
  Fixed: Accidently changed EastShare CS to Morph Way [Stulle]
  Fixed: Sometimes client's credits are not updated though they should [Stulle]

  Removed: Magic Angel and Magic Angel+ CS (not well designed) [sFrQlXeRt]

  Homepage: http://stulle.emule-web.de

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.4-bin.rar
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.4-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule Tools: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins

 5. #5
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.47c StulleMule 4.5
  eMule v0.47c StulleMule v4.5:
  ------------------------
  - 14.02.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.47c MorphXT 9.5 compiled with vs2003 SP1

  Added: High resulution speedmeter on toolbar [eFMod/Stulle]
  + overrides some toolbar settings

  Changed: Proxy cannot be a leecher [Stulle]
  Changed: Control download priority sets priority when Auto enabled [Stulle]

  Fixed: Nick Changer string [Stulle]
  Fixed: Spread Credits Slot string [Stulle]

  Removed: Improperly added Valid Sources Patch [sivka]
  + should fix all bugs around XS (this was hard to find...)
  Removed: Unused code of TBH: MiniMule implementation [Stulle]

  http://stulle.emule-web.de

  Download Mirrors:
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.5-bin.rar
  eMule-0.47c-StulleMule-v4.5-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule Tools: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins

 6. #6
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a StulleMule 5.0
  eMule v0.48a StulleMule v5.0:
  ------------------------
  - 06.06.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a MorphXT 10.0 compiled with vs2003 SP1

  Added: Security check for loading of reduce factor [Stulle]
  Added: Inform sources after IP change via opcode [Xanatos/Spike]
  Added: Inform queue clients after IP change via opcode [Stulle]
  + uses the same function like for sources, credits go to the same ppl
  Added: Prevent from missing an Upload by Xtreme [Stulle/idea by Spike2]
  Added: Recognize MlDonkey XS Answer [Spike2/ideas by Wiz]
  Added: Reconnect KAD on IP-Change (triggered by Server) [Xman]

  Changed: Improved mod recognition for Mod Stats [Stulle]
  Changed: Min time for automatic reloads set to 2min [Stulle]
  Changed: Ensure count of completed files independant from cat for TBH:MM & tray [Stulle]
  Changed: Tray Icons [IPU]
  Changed: Program Icon [emule-web.de staff]

  Updated: Emulate other clients [Spike2]
  Updated: Design Settings to v2 [Stulle/MaxUpload]

  Fixed: Remove star from tray when cleared completed [Stulle]

  http://stulle.emule-web.de

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-StulleMule-v5.0-bin.rar
  eMule-0.48a-StulleMule-v5.0-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule Tools: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins

 7. #7
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a StulleMule 5.1
  -------------------------------------------------------------------------------
  eMule v0.48a StulleMule v5.1 - 05.08.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a MorphXT 10.1 compiled with vs2003 SP1

  Added: AppleJuice Community Detection [Xman]
  Added: File Faker Detection [Xman]
  Added: Enforce Ratio (1:1 to 1:10) [Stulle]

  Changed: check mark superior to icon (MenuXP) [fafner]
  Changed: Quickstart for KAD-only connection [Stulle]
  Changed: No FunnyNick for bad guys [Stulle]
  Changed: Readded EasterEgg & removed concealment [Stulle]
  Changed: Partial revision of Reduce Score [Stulle]

  Updated: Anti-Leecher-Lists (DLP v30) [Xman]

  Fixed: Remove star from tray fix *lol* [Stulle]
  Fixed: GDI-Leaks around the context menus [Stulle]

  http://stulle.emule-web.de

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-StulleMule-v5.1-bin.rar
  eMule-0.48a-StulleMule-v5.1-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki

 8. #8
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a StulleMule 5.2
  eMule v0.48a StulleMule v5.2:
  ------------------------
  - 08.09.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a MorphXT 10.2 compiled with vs2003 SP1

  Changed: Recode of the file settings [Stulle]
  Changed: Set and save Follow the Majority per file [Stulle]
  Changed: Partly rewrote ASFU for shareSubdirs [Stulle]

  Fixed: Some more GDI-Leaks around the context menus [Stulle]
  Fixed: Info icon in ChatWnd for window colors [Stulle]
  Fixed: Odd word invention "constantinously" to "constantly" [LorenzC]
  Fixed: Some more mem leaks [fafner]

  Removed: Unused code in the Preferences [Stulle]

  File Settings:
  + all .sivka files will be deleted
  + all settings will be stored in the FileSettings.ini
  + supports all current settings by StulleMule and ScarAngel
  + settings are saved on taking over SivkaFileSettings and on closing eMule

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-StulleMule-v5.2-bin.rar
  eMule-0.48a-StulleMule-v5.2-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki

 9. #9
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.48a StulleMule 5.3
  eMule v0.48a StulleMule v5.3:
  ------------------------
  - 14.09.2007 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.48a MorphXT 10.3 compiled with vs2003 SP1

  Changed: ASFU: Moved EndCall [Stulle]
  Changed: AFSU: Reset when en-/disabled [Stulle]

  Fixed: ASFU: missing alteration for shareSubdir [Stulle]

  http://stulle.emule-web.de

  Download Mirrors:
  eMule-0.48a-StulleMule-v5.3-bin.rar
  eMule-0.48a-StulleMule-v5.3-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki

 10. #10
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49a StulleMule 6.0
  eMule v0.49a StulleMule v6.0:
  ------------------------
  - 20.05.2008 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49a MorphXT 11.0 compiled with vs2005 SP1

  Added: MenuXP Sub Heading [fafner/Stulle]
  Added: Advanced Transfer Window Layout [Stulle/ideas from fafner]
  Added: Threaded File Settings Saving [Stulle]
  + keeps the GUI responsive while saving
  Added: Threaded Known Files Saving [Stulle]
  + keeps the GUI responsive while saving
  Added: DirectX (Preview feature) support for VS05 [eMF]

  Changed: Save file settings when changing FollowTheMajority setting [Stulle]
  Changed: Save file settings when new file added [Stulle]
  Changed: File settings save thread waits 5 seconds before launching [Stulle]
  Changed: Context menu Sidebars show mod version [Stulle]
  Changed: Context menu title shown as sub heading [Stulle]
  Changed: Creation of TBH: MiniMule (won't show up on startup now) [Stulle]
  Changed: Maintain splitter state on change TransferWnd toolbar settings [Stulle]

  Updated: Anti-Leecher-Lists (DLP v32-pre) [Xman/Myth/JvA/DLarge]

  Fixed: Some memleak fixes and other fixes [fafner]
  Fixed: Memleak fixes for System info [WiZaRd]
  Fixed: (minor) Permission context menu in DownloadListCtrl [Stulle]
  Fixed: (minor) On/Off button for Server design settings [Stulle]

  Advanced Transfer Window Layout:
  + Any two lists can be viewed at the same time
  + Downloading file list can only be viewed in the upper part
  + If list shown in the upper half is already in the lower half the lower
  list changes to next list
  + To disable/ enable press the split button/ item  eMule Stulle.MoD Homepage

  Download Mirrors:
  eMule-0.49a-StulleMule-6.0-bin.rar
  eMule-0.49a-StulleMule-6.0-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 11. #11
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49b StulleMule 6.1
  eMule v0.49b StulleMule v6.1:
  ------------------------
  - 17.09.2008 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49b MorphXT 11.1 compiled with vs2005 SP1

  Added: PowerShare support for WebInterface [Stulle]
  +not for light, use the new WebInterface files
  Added: Color selection for sub heading text (internal) [Stulle]

  Changed: Localize Source Graph group box [Stulle/thx pennyliu123]
  Changed: Localize Push Small Files label above slider [Stulle/thx pennyliu123]
  Changed: Localize TBH: MM group item [Stulle/thx pennyliu123]
  Changed: Localize "12h" string for Release Bonus [Stulle/thx pennyliu123]

  Changed: Made Compat clients stats code prettier [WiZaRd]
  Changed: Improved resizing of cats tab in SearchResultWnd [Stulle]
  Changed: Using official code for proper background of Icons with text [Officials]
  Changed: (Morph) Display NNS in UploadListCtrl [Diabolo111]

  Updated: Bad Nick List (DLP v33) [zz_fly/JvA/DLarge]

  Fixed: Anti-XS-Exploit (v2 answers) [fafner]
  Fixed: ATWL: (minor) not working split button after starting unsplitted [fafner]
  + ATWL = Advanced Transfer Window Layout
  Fixed: ATWL: (minor) list count for upper splitted lists did not update [fafner]
  Fixed: ATWL: (minor) non-downloads lists changed height between split/unsplit [fafner]
  + running with 120 dpi fonts and using odd screen sizes
  Fixed: Readded TextToSpeech support for notifies [Stulle]
  Fixed: Anti-Uploader-Ban case 2 and 3 (horribly old...) [Stulle]
  Fixed: Wrong friendslot tag (used 0x66 like in the alpha phase) [Stulle]
  + importing friendslots when upgrading from v6.0
  Fixed: Missed some files when merging [Stulle]
  Fixed: (minor) Wrong check mark for A4AF in DownloadList File menu [Stulle/thx erdem444]
  Fixed: (Morph) Corrupted userhash ban [taz-me]  eMule Stulle.MoD Homepage

  Download Mirrors:
  eMule-0.49b-StulleMule-v6.1-bin.rar
  eMule-0.49b-StulleMule-v6.1-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

 12. #12
  Εγγραφή
  29-10-2006
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  117
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  eMule 0.49c StulleMule 6.2
  eMule v0.49c StulleMule v6.2:
  ------------------------
  - 26.04.2009 -
  -------------------------------------------------------------------------------
  based on eMule 0.49c MorphXT 11.3 compiled with vs2005 SP1

  Added: (Design Settings) Shareable file style for SharedFilesCtrl [Stulle]
  Added: Make NT Service strings changeable [Stulle]
  Added: Option to use ASFU for folders including single shared files [Stulle]
  Added: Option for time between automatic reloads [Stulle]
  Added: First awesome StulleMule Installer [leuk_he/MorphXT]
  Added: Turkish translation (partially) [omeringen]

  Changed: Only check "Control download priority" code every tenth cycle [Stulle]
  Changed: Updated Design Settings for new code (also improves implementation [Stulle]
  Changed: Min small files push size to 1 kB [Stulle]
  Changed: Small files push size slider kB based (makes keyboard input usable) [Stulle]
  Changed: Introduced pre-processor definitions for various features [Stulle]
  Changed: Global SysInfo RAM stats will support usage of more than 4GB [Stulle]
  Changed: Write FileSettings.ini sequentially (faster) [Stulle]
  Changed: Always wait 5 sec after sending save req before saving file settings [Stulle]
  Changed: Only reset ASFU when needed [Stulle]
  Changed: ASFU uses special bWatchSubtree flag for share with subdir [Stulle]
  Changed: ASFU only checks top most shared with subdir folder On Device Changed [Stulle]
  Changed: ASFU only monitors dirs that exist on reset/init [Stulle]

  Updated: Anti-Leecher-Lists (DLP v37) [zz_fly/more]
  Updated: Following language files: French [Nicholas_FR]; Spanish [guijarrelson];
  Italian [v-x-vendetta]; German [Stulle]; Chinese (P.R.C.) [zz_fly]

  Fixed: (Design Settings) Only display if we got score remotely for DL clients [Stulle]
  Fixed: Save known and FileSettings threads were not terminated properly [Stulle]
  Fixed: Default color for source graph [Stulle]
  Fixed: Changing the small files push size reset changes in the Tree options [Stulle]
  Fixed: ASFU endlessly reloaded when monitored directory disappeared [Stulle]  eMule Stulle.MoD Homepage

  Download Mirrors:
  eMule-0.49c-StulleMule-v6.2-bin.rar
  eMule-0.49c-StulleMule-v6.2-src.rar


  Download more versions of eMule Stulle.MoD
  Features & Changelogs for eMule Stulle.MoD
  Rate eMule Stulle.MoD @ emule-mods.de !!!
  eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki - Nodes.dat (eMule KAD)

Παρόμοια Θέματα

 1. eMule ScarAngel Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 17
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-11, 07:22
 2. eMule Xtreme Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 28
  Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-09, 13:54
 3. eMule TK4 Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-09, 11:08
 4. eMule Spike2 Mod
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-07, 03:16
 5. eMule MagicAngel MoD
  Από Da GuRu στο φόρουμ Ed2k
  Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-06, 18:05

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας