Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 21
 1. #1
  Εγγραφή
  26-01-2006
  Περιοχή
  Zauberberg
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  22.219
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Άρθρα
  13
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  HOL
  DSLAM
  H.O.L. - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
  Router
  ZTE ZXHN H168N
  SNR / Attn
  25(dB) / 7(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

  • Αύξηση των εσόδων κινητής κατά 1,5%
  • Μείωση του ρυθμού πτώσης εσόδων σταθερής σε Ελλάδα, Ρουμανία
  • Ο Όμιλος σημείωσε την μικρότερη μείωση εσόδων των τελευταίων δύο ετών
  • Διατήρηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας στο 35,4%
  • Αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κατά 52%
  • Αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών κατά 39%
  • Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €1 δισ.


  Αθήνα, 10 Μαΐου 2012 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2012, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

  (Εκατ. € ) Ατρίμηνο 2012 Ατρίμηνο 2011 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 1.180,2 1.224,8 -3,6%
  Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 1,0 2,2 -54,5%
  EBITDA* 417,5 393,3 +6,2%
  Περιθώριο EBITDA % 35,4% 32,1% +3,3 μον
  Προσαρμοσμένο** EBITDA 417,5 433,0 -3,6%
  Περιθώριο EBITDA % 35,4% 35,4% 0 μον
  Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) 306,6 30,2 -
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη *** 95,3 62,8 +51,8%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,6255 0,0616 -
  Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 118,5 166,5 -28,8%
  Χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες 234,2 168,4 +39,1%


  * Βλ, Παράρτημα VIII
  ** Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
  *** Εξαιρουμένων των κεφαλαιακών κερδών ύψους €211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia το Α’ τρίμηνο 2012 και €32,6 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011, λόγω της μετά φόρων επίδρασης των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Η χρονιά ξεκίνησε με ένα καλό πρώτο τρίμηνο. Η ανταγωνιστική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα στη κινητή τηλεφωνία, οδήγησε στη γενική βελτίωση της απόδοσης του Ομίλου κατά το τρίμηνο. Χάρη στον συνεχή και αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων μας, καταφέραμε να σημειώσουμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και χρηματορροές, μειώνοντας έτσι σημαντικά το δανεισμό μας, κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η καλή λειτουργική απόδοση, μαζί με την πώληση του μεριδίου μας στην Telekom Serbia, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών μας κατά το τρίμηνο». Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Κατά το υπόλοιπο της χρονιάς θα αντιμετωπίσουμε έναν αριθμό εξωτερικών προκλήσεων - το μακροοικονομικό περιβάλλον στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε θα παραμείνει αντίξοο - ενώ μειώσεις στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας πρόκειται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας κατά τα επόμενα τρίμηνα. Αντιμετωπίζοντας τις εξελίξεις, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να διατηρήσουμε τα έσοδά μας, να προσαρμόσουμε το κόστος λειτουργίας και να βελτιώσουμε τη χρηματοοικονομική μας δομή».


  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

  (Εκατ, € ) Ατρίμηνο 2012 Ατρίμηνο 2011 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 441,2 485,3 -9,1%
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 160,2 166,3 -3,7%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 377,0 375,0 +0,5%
  Κινητή Τηλεφωνία, Διεθνώς 234,0 226,7 +3,2%
  Λοιπά 106,7 110,4 -3,4%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (138,9) (138,9) +0,0%
  ΣΥΝΟΛΟ 1.180,2 1.224,8 -3,6%
  Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 1,0 2,2 -54,5%  Το Α’ τρίμηνο του 2012 τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά μόλις 3,6%, ως αποτέλεσμα των τάσεων βελτίωσης στα αποτελέσματα των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η σταθεροποίηση των εσόδων συνεχίστηκε στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας. Για πρώτη φορά, από το Δ’ τρίμηνο του 2008, οι δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου, στο τρίμηνο, σημείωσαν αύξηση εσόδων, σε ετήσια βάση. Η μείωση 3,4% στα Λοιπά Έσοδα κατά το Α’ τρίμηνο οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από μισθώσεις της OTE Estate σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν σε €763,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 3,8% σε σχέση με €794,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011. Η μείωση αυτή οφείλεται στα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας, στο χαμηλότερο κόστος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες. Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων για το περιεχόμενο τηλεόρασης, αλλά και των υψηλότερων προμηθειών και φόρων (εκτός των φόρων εισοδημάτων).

  Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών μείωσης του κόστους, το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο στο 35,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.

  Ο Όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη €306,6 εκατ. το τρίμηνο, σε σχέση με €30,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου το A’ τρίμηνο του 2011 είχαν επιβαρυνθεί από μια χρέωση €39,7 εκατ. σχετικά με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη το Α’ τρίμηνο του 2012 επωφελήθηκαν από κεφαλαιακά κέρδη, μετά-φόρων, ύψους €211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia. Εξαιρουμένης της μετά φόρων επίδρασης των παραπάνω χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί σε €95,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2012 και €62,8 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 51,8% στο έτος.

  Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα €118,5 εκατ. (ή 10% των εσόδων), μειωμένες κατά 28,8% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 (€166,5 εκατ. ή 13,6% των εσόδων, το Α’ τρίμηνο του 2011). Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €22,2 εκατ., €15,9 εκατ. και €79,6 εκατ. αντίστοιχα.

  Στο τρίμηνο, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν στα €234,2 εκατ., σε σχέση με €168,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 39,1% σε ετήσια βάση λόγω των μειωμένων απαιτήσεων κεφαλαίου κίνησης, καθώς και των χαμηλότερων πληρωμών για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και για τόκους.

  Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά σχεδόν €1 δισ. ή περισσότερο από 22%, ανά έτος, και διαμορφώθηκε σε €3,4 δισ. Το Α’ τρίμηνο του 2012, ο ΟΤΕ αύξησε τη θέση του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία. Αφού επενδύθηκαν τα έσοδα που εισπράχθηκαν από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia το Α’ τρίμηνο του 2012 σε αντίστοιχα χρεόγραφα, τα συνολικά Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στο τέλος του Α’ τριμήνου ανήλθαν σε €706,8 εκατ.

  Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:


  (Εκατ, € ) 31 Μαρτίου
  2012
  31 Δεκεμβρίου
  2011
  +/- % 31
  Μαρτίου
  2011
  +/- %
  Βραχυπρόθεσμα:
  - Τραπεζικά δάνεια 3,5 2,0 +75,0% 5,3 -34,0%
  Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:
  - Ομόλογα 3.246,5 3.244,9 +0,0% 3.348,1 -3,0%
  - Τραπεζικά δάνεια 1.656,4 1.655,1 +0,1% 1.431,8 +15,7%
  Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 4.906,4 4.902,0 +0,1% 4.785,2 +2,5%
  Ταμειακά Διαθέσιμα 849,0 683,4 +24,2% 469,1 +81,0%
  Καθαρός Δανεισμός 4.057,4 4.218,6 -3,8% 4.316,1 -6,0%
  Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 706,8 353,5 +99,9% 12,8 -
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 3.350,6 3.865,1 -13,3% 4.303,3 -22,1%


  1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  31 Μαρτίου
  2012
  31 Μαρτίου 2011 +/- %
  Γραμμές PSTN 2.909.939 3.289.825 -11,5%
  ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 420.451 468.018 -10,2%
  Σύνολο Συνδέσεων PSTN & ISDN 3.330.390 3.757.843 -11,4%
  Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR) 75.298 86.618 -13,1%
  Συνδέσεις PSTN & ISDN εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR) 3.255.092 3.671.225 -11,3%
  Σύνολο Ενεργών Συνδρομητών ADSL OTE 1.120.954 1.154.434 -2,9%
  Εκ των οποίων ADSL Χονδρικής 27.822 35.365 -21,3%
  Ενεργοί Συνδρομητές ADSL OTE Λιανικής 1.093.132 1.119.069 -2,3%
  Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 63.497 56.464 +12,5%
  Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή) 1.711.894 1.455.976 +17,6%
  (λεπτά, εκατ) Α’ τρίμηνο
  2012
  Α’ τρίμηνο
  2011
  +/- %
  Αστική 2.011,9 2.150,7 -6,5%
  Υπεραστική 340,3 387,2 -12,1%
  Διεθνής 58,6 61,0 -3,9%
  Από Σταθερό σε Κινητό 271,5 284,0 -4,4%
  Ολιγοψήφια (special calls) 23,4 25,5 -8,2%
  Σύνολο Κίνησης Φωνής 2.705,6 2.908,4 -7,0%


  Το Α’ τρίμηνο του 2012, η απώλεια γραμμών στις δραστηριότητες του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθε σε περίπου 94.000 PSTN και ISDN γραμμές λιανικής, σε συνέχεια της τάσης των προηγούμενων τριμήνων. Η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) μειώθηκε κατά 3,1% το Α’ τρίμηνο του 2012, μια περαιτέρω μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (Δ’ τρίμηνο 2011: -2,5%, Γ’ τρίμηνο 2011: -2,3%, Β’ τρίμηνο 2011: -1,8%, Α’ τρίμηνο 2011: -1,4%).

  Στο τέλος Μαρτίου 2012, οι συνδρομητές λιανικής ADSL του ΟΤΕ ανήλθαν σε 1,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας μια καθαρή απώλεια περισσότερων από 4.000 συνδρομητών το τρίμηνο, ενώ η συνολική αγορά ADSL στην Ελλάδα (σύμφωνα με την παραδοχή του Ρυθμιστή ότι περίπου το 80% των συνδρομητών πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο είναι συνδρομητές ADSL) αυξήθηκε κατά περίπου 35.000 συνδρομητές το τρίμηνο. Η συνολική αγορά σημείωσε ανάπτυξη σχεδόν κατά το ήμισυ, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011, λόγω της συνεχιζόμενης επίδρασης των μακροοικονομικών εξελίξεων. Για άλλη μια φορά, λόγω της αδυναμίας του να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις στην αγορά τιμολογιακά και να συνεισφέρει στην αντιστροφή της συνολικής επιβράδυνσης της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών, ο ΟΤΕ συνέχισε να χάνει μερίδιο στην αγορά του ADSL.

  Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο ΟΤΕ συνέχισε δυναμικά με την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. Η απλουστευμένη πρόσβαση των πελατών στα τηλεφωνικά και διαδικτυακά κέντρα πωλήσεων και εξυπηρέτησης του ΟΤΕ, έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους απόκρισης της εταιρείας, αλλά και της επιτυχημένης αποκατάστασης βλαβών. Η νέα εικόνα των καταστημάτων OTE, που είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται στα τέλη του 2011, εφαρμόστηκε το τρίμηνο σε άλλα 12 καταστήματα. Το σύνολο των ανακαινισμένων καταστημάτων έφτασε τα 42 στο τέλος του Μαρτίου 2012. Το επικαιροποιημένο κοστολογικό μοντέλο του ΟΤΕ, για το 2012, όπως εγκρίθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές, αναμένεται να επιτρέψει στον ΟΤΕ να προσφέρει περισσότερο ανταγωνιστικές τιμές.

  Μετά την επιτυχημένη εμπορική διάθεση των υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης, που επεκτείνει τις ήδη διαδεδομένες υπηρεσίες του IPTV, ο ΟΤΕ είχε προσελκύσει σχεδόν 18.000 συνδρομητές δορυφορικής τηλεόρασης στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2012.

  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  (Εκατ, € ) Ατρίμηνο 2012 Ατρίμηνο 2011 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 441,2 485,3 -9,1%
  - Βασικά μηνιαία τέλη 100,7 114,8 -12,3%
  - Κλήσεις σταθερό προς σταθερό 65,3 77,2 -15,4%
  - Κλήσεις σταθερό προς κινητό 22,2 21,6 +2,8%
  - Διεθνής τηλεφωνία 23,9 24,9 -4,0%
  - Λοιπά 229,1 246,8 -7,2%
  Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (0,5) (1,7) -70,6%
  EBITDA 139,7 141,1 -1,0%
  Περιθώριο EBITDA % 31,7% 29,1% +2,6μον
  Προσαρμοσμένο EBITDA* 139,7 149,1 -6,3%
  Περιθώριο EBITDA % 31,7% 30,7% +1μον
  Λειτουργικά Κέρδη 65,2 57,1 +14,2%
  Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός) 0,0 8,0 -
  Αποσβέσεις 74,5 84,0 -11,3%


  * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

  Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,1% το τρίμηνο, σημειώνοντας σταθεροποίηση του βελτιωμένου ρυθμού μείωσης που καταγράφηκε τα προηγούμενα τρίμηνα (Δ’ τρίμηνο 2011: - 8,5%, Γ’ τρίμηνο 2011: -10,3%, Β’ τρίμηνο 2011: - 15,0%, Α’ τρίμηνο 2011: -13,4%).

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα €301,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2012, σημειώνοντας μείωση 10,0% σε σχέση με €334,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011. Το συνολικό κόστος προσωπικού (αποδοχές προσωπικού, παροχές, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και προβλέψεις για λογαριασμό νεότητας) ανήλθε στο 32,9% των συνολικών εσόδων, το Α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένο από 36,0% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, κυρίως ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους προσωπικού, στο πλαίσιο της νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης που υπογράφηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά και ως αποτέλεσμα άλλων πρωτοβουλιών που είχαν ανακοινωθεί το 2011.


  2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
  31 Μαρτίου
  2012
  31 Μαρτίου
  2011
  +/- %
  Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.446.788 2.585.325 -5,4%
  Συνδρομητές ADSL και mobile data 1.156.440 1.062.325 +8,9%
  Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.190.721 1.064.710 +11,8%


  (Εκατ, € ) Ατρίμηνο 2012 Ατρίμηνο 2011 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 160,2 166,3 -3,7%
  Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 4,1 4,1 +0,0%
  EBITDA 40,4 22,2 +82,0%
  Περιθώριο EBITDA % 25,2% 13,3% +11,9μον
  Προσαρμοσμένο* EBITDA 40,4 42,9 -5,8%
  Περιθώριο EBITDA % 25,2% 25,8% -0,6μον
  Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) 13,8 (16,7) -
  Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός) 0,0 20,7 -

  * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

  Στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης αλλά εύθραυστης μακροοικονομικής σταθερότητας στη Ρουμανία, τα έσοδα της RomTelecom σημείωσαν μείωση μόνο 3,7% το ‘Α τρίμηνο του 2012, καθώς η μείωση κατά 15% των εσόδων από υπηρεσίες φωνής και οι χαμηλότερες πωλήσεις εξοπλισμού, αντισταθμίστηκαν κυρίως από τη σημαντική αύξηση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης, κατά 20% και 31% αντίστοιχα.

  Σε σχέση με το τέλος του Α’ τριμήνου του 2011, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 9%, ενώ ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 12%. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος του ‘Α τριμήνου του 2012, η διείσδυση επί του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της RomTelecom, ανήλθε σε 47% στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και σε 49% στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Η αυξημένη διείσδυση οφείλεται επίσης στη στρατηγική της RomTelecom για προώθηση οικονομικών και εξειδικευμένων συνδυαστικών πακέτων, τα οποία έτυχαν θερμής υποδοχής από την αγορά.

  Οι συνδρομητές του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου, CDMA, της RomTelecom κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ξεπέρασαν τους 100.000, ένα σημαντικό ορόσημο για το τρίμηνο.

  Η θυγατρική της RomTelecom, NextGen, που προσφέρει οικονομικές λύσεις, συνέχισε να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της, επιτυγχάνοντας μια αύξηση 11% στον αριθμό των συνδέσεων, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2011.

  Τα έξοδα μισθοδοσίας μειώθηκαν περισσότερο από 12% στη διάρκεια του τριμήνου, επεκτείνοντας τις έντονες μειώσεις που επιτεύχθηκαν κατά το περασμένο έτος. Επιπλέον, μειώθηκε σημαντικά το κόστος εξοπλισμού, ως αποτέλεσμα αλλαγών στην εμπορική πολιτική της εταιρείας.

  Αντίθετα, λόγω της αύξησης της πελατειακής βάσης της εταιρείας και του πλούσιου αθλητικού προγράμματος που διαθέτει, αυξήθηκε σημαντικά το κόστος του τηλεοπτικού περιεχομένου της RomTelecom. Αύξηση παρουσίασαν και οι πληρωμές προς τους διεθνείς παρόχους, λόγω της αυξημένης κίνησης.

  Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των έκτακτων δαπανών) μειώθηκαν κατά 2,8% στο Α΄ τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένων των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, μειώθηκε κατά 5,8% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2011.

  Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 31,6% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2011, λόγω των απομειώσεων του περασμένου έτους. Ως αποτέλεσμα, το Α΄ τρίμηνο του 2012 η RomTelecom επέστρεψε σε λειτουργικά κέρδη μετά από 7 τρίμηνα λειτουργικών ζημιών.

  Η RomTelecom συνέχισε τη μετάβασή της σε ένα πιο ευέλικτο και κοστοστρεφές λειτουργικό μοντέλο. Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας, στο τέλος του 2011, επανασχεδιάστηκαν οι διαδικασίες που αφορούν στην επικοινωνία της εταιρείας με τον πελάτη σε όλα τα επίπεδα, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη συνολική απόκριση της εταιρείας στα αιτήματα των πελατών και ενισχύοντας την ικανοποίησή τους.
  3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  Κύκλος εργασιών
  (€ εκατ)
  Q1’12 Q1’11 % Δ
  Ελλάδα 381,3 378,9 +0,6%
  Ρουμανία 117,4 107,3 +9,4%
  Βουλγαρία 96,7 96,4 +0,3%
  Αλβανία 21,0 23,3 -9,9%
  Ενδοομιλικές Απαλοιφές (5,4) (4,2) -
  Σύνολο 611,0 601,7 +1,5%
  Προσαρμοσμένο EBITDA*
  Ελλάδα 153,1 149,7 +2,3%
  Ρουμανία 25,9 17,9 +44,7%
  Βουλγαρία 33,7 37,3 -9,7%
  Αλβανία 7,0 9,0 -22,2%
  Ενδοομιλικές Απαλοιφές (2,5) 0,2 -
  Σύνολο * 217,1 214,1 +1,4%
  Κόστος εθελουσίας 0,0 (11,0) -
  EBITDA 217,1 203,1 +6,9%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %*
  Ελλάδα 40,2% 39,5% +0,7μον.
  Ρουμανία 22,1% 16,7% +5,4μον.
  Βουλγαρία 34,9% 38,7% -3,8μον.
  Αλβανία 33,3% 38,6% -5,3μον.
  Σύνολο* 35,5% 35,6% -0,1μον.
  Περιθώριο EBITDA 35,5% 33,8% +1,7μον.

  * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγράμματος αναδιοργάνωσης στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας Ελλάδας


  Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2012, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε περίπου 20,4 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Αν και ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές, η εταιρεία διατήρησε τη θέση της στην αγορά και στις τέσσερις χώρες παρουσίας της, χωρίς να επηρεαστεί το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου.

  Κινητή τηλεφωνία - Ελλάδα

  Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2012, η πελατειακή βάση της Cosmote στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 7,9 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που συνεχίσουν να δοκιμάζουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η Cosmote ενίσχυσε τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 1% περίπου, σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2011, που τα έσοδα από υπηρεσίες είχαν επηρεαστεί από τις επιθετικές προσφορές στην καρτοκινητή.

  Η Cosmote έχει τοποθετηθεί ισχυρά στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών δεδομένων, διαθέτοντας καινοτόμες και ευέλικτες προτάσεις για όλες τις κατηγορίες πελατών. Το Α’ τρίμηνο του 2012, πάνω από το ένα τρίτο των συσκευών που διέθεσε η Cosmote ήταν smartphones.

  Ο δείκτης μικτού AMOU το Α’ τρίμηνο μειώθηκε κατά 4,9%, στα 284,5 λεπτά. Ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε €14,6, ενισχυμένος κατά περίπου 1% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ARPU στην καρτοκινητή.

  Κινητή τηλεφωνία - Ρουμανία

  Η πελατειακή βάση της Cosmote Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 6,4 εκατομμύρια το Α’ τρίμηνο του 2012, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 23,4% του συνόλου. Με τα έσοδα από υπηρεσίες να αυξάνονται κατά 5,4% σε μια αγορά με μεγάλες πιέσεις, η εταιρεία συνέχισε να ενισχύει το μερίδιο αγοράς της, παρά τον έντονο ανταγωνισμό. Αυτό, χωρίς να επηρεαστούν τα περιθώρια, καθώς η κερδοφορία EBITDA ενισχύθηκε κατά 44,7% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011, αποτέλεσμα των σημαντικών λειτουργικών βελτιώσεων και ιδίως του περιορισμού των εξόδων marketing και των γενικών και διοικητικών εξόδων.

  Κινητή τηλεφωνία - Βουλγαρία

  Το Α’ τρίμηνο του 2012, η συνολική πελατειακή βάση της Globul διαμορφώθηκε σε 4,4 εκατομμύρια περίπου, ενισχυμένη κατά 10,8% σε σχέση με πέρσι, αποτέλεσμα της αύξησης των πελατών συμβολαίου, αλλά και καρτοκινητής, χάρη στις καινοτόμες προτάσεις της εταιρείας για φωνή και δεδομένα. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω δικτύου κινητής της Globul σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011, με τους πελάτες να ξεπερνούν τους 200.000 στο τέλος του Μαρτίου 2012, ενώ και οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών δεδομένων σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  Το Α’ τρίμηνο του 2012, τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 1% σε σχέση με πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό στον τομέα των εταιρικών πελατών και τη μείωση της χρήσης εκτός δικτύου. Παρότι δραστηριοποιείται σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, η Διοίκηση εκτιμά ότι το μερίδιο εσόδων της Globul από υπηρεσίες παρέμεινε σταθερό.

  Κινητή τηλεφωνία - Αλβανία

  Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2012, η πελατειακή βάση της AMC διαμορφώθηκε σε 1,7 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 15,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011, κυρίως λόγω της προσπάθειας της εταιρείας για εκκαθάριση της πελατειακής της βάσης.

  Τα έσοδα της AMC μειώθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, καθώς επηρεάστηκαν από τον έντονο ανταγωνισμό σε μια κατακερματισμένη αγορά και τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες. Με δεδομένη την απελευθέρωση της αγοράς διεθνών τελών τερματισμού, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις θα βελτιωθούν στα επόμενα τρίμηνα.

  Υλοποιώντας με επιτυχία το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου 3ης γενιάς, στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2012 η εταιρεία είχε τοποθετήσει 160 σταθμούς βάσης, επιτυγχάνοντας 95% πληθυσμιακή κάλυψη. Το εκτεταμένο, σύγχρονο δίκτυο 3G, δίνει στην AMC τη δυνατότητα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα των υπηρεσιών δεδομένων.

  Η Διοίκηση της AMC εντατικοποίησε τις προσπάθειές της για τη βελτιστοποίηση της δομής του κόστους, με έμφαση στα έξοδα μισθοδοσίας και δικτύου, με αποτέλεσμα το περιθώριο EBITDA να διαμορφωθεί σε 33,3% το Α’ τρίμηνο.


  4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  Ολοκλήρωση Πώλησης της Telekom Serbia

  Στις 25 Ιανουαρίου 2012 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου του ποσοστού, ύψους 20%, που κατείχε ο ΟΤΕ στην Telekom Serbia. Ο OTE εισέπραξε συνολικά €397 εκατ. (€380 εκατ. από τη μεταβίβαση των μετοχών και €17 εκατ. για μέρισμα της χρήσης 2011). Tα κεφαλαιακά κέρδη μετά φόρων από την πώληση ανήλθαν σε €211,3 εκατ. και έχουν αποτυπωθεί στο Α’ τρίμηνο του 2012.

  5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

  Τον Απρίλιο του 2012, ο ΟΤΕ προπλήρωσε συνολικά €300 εκατ. στο πλαίσιο της Ανακυκλούμενης Πίστωσης ύψους €900 εκατ. (Ομολογιακό Δάνειο) η οποία είχε συναφθεί στις 9 Φεβρουαρίου, 2011.

  6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

  Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι ο ρυθμός μείωσης των εσόδων στις διάφορες δραστηριότητές του κατά το 2012 θα είναι παρόμοιος με αυτόν του 2011. H αναπροσαρμογή των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αναμένεται να επηρεάσει τα έσοδα και την κερδοφορία του Ομίλου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ως αποτέλεσμα των ευρέως φάσματος προγραμμάτων μείωσης κόστους σε όλο τον Όμιλο, καθώς και της ωφέλειας από τη νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω σταθεροποίηση της λειτουργικής του απόδοσης κατά το υπόλοιπο του έτους.


  ΣΗΜ. Οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είναι διαθέσιμες στο http://www.ote.gr/portal/page/portal...vestorRelation


  Πηγή: ΟΤΕ

 2. #2
  Εγγραφή
  04-05-2008
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  183
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Μου μυρίζει άνοδος στο χρηματιστήριο... Αύξηση 51,8 δεν είναι και λίγο... Επιστροφή στην cosmote για αρκετό κόσμο βλέπω...
  If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they'll kill you.

 3. #3
  Εγγραφή
  28-04-2011
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  683
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Φτάσαμε να πανηγυρίζουν οι εταιρίες όταν υπάρχει "Μείωση του ρυθμού πτώσης εσόδων ".
  Άντε να δούμε πότε θα έρθει και αυτή η ανάπτυξη.

 4. #4
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.493
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Ως της ωφέλειας από τη νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω σταθεροποίηση της λειτουργικής του απόδοσης κατά το υπόλοιπο του έτους.
  Mετάφραση : οι μισθοί πείνας των 320 ευρώ τον μήνα για 6ωρη εργασία θα βοηθήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της πρώτης μεγάλης εταιρίας που εισήγαγε συνθήκες εργασίας σκλάβων σε γαλέρα στην Ελλάδα (μια ευγενική χορηγία του μνημόνιο-ΙΙ).

 5. #5
  Εγγραφή
  08-10-2008
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  8
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  13838/1021
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - Δ. ΜΕΓΑΡΟ
  Router
  ZTE ZXV10 W300
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Mετάφραση : οι μισθοί πείνας των 320 ευρώ τον μήνα για 6ωρη εργασία θα βοηθήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της πρώτης μεγάλης εταιρίας που εισήγαγε συνθήκες εργασίας σκλάβων σε γαλέρα στην Ελλάδα (μια ευγενική χορηγία του μνημόνιο-ΙΙ).
  352 ευρώ είναι εκτός αν έχεις υπ' όψιν σου καμιά επερχόμενη μείωση να ξέρουμε
  Βλέπω η συμβολή μας στην σταθεροποίηση των οικονομικών δεικτών του ΟΤΕ είναι καθοριστικής σημασίας ...

 6. #6
  Εγγραφή
  24-05-2010
  Μηνύματα
  546
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  σε αυτά να προσθέσουμε και το "** Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης".
  μισθοί κάτω των τετρακοσίων ευρώ και εθελούσια έξοδο. Εμ πως να μην βγάλει κέρδη όταν μειώνει τα έξοδα τόσο πολύ. Το ότι ο κύκλος εργασιών έπεσε, που σημαίνει ότι και τα έσοδα έπεσαν δε μας λέει κάτι?

 7. #7
  Εγγραφή
  21-03-2008
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  85
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Δεδομένων των συνθηκών δεν είναι άσχημα τα αποτελέσματα του ΟΤΕ
  Dropbox - Δημιούργησε λογαριασμό Dropbox με 500MB επιπλέον bonus χώρο (και 500ΜΒ εγώ :P)

 8. #8
  Εγγραφή
  20-01-2011
  Μηνύματα
  431
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+ Forthnet Full
  Ταχύτητα
  19500/1024
  ISP
  Forthnet
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pafrag Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μου μυρίζει άνοδος στο χρηματιστήριο... Αύξηση 51,8 δεν είναι και λίγο...
  Ναι σίγουρα... Να σημειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση του ΟΤΕ έπεσε (νομίζω για πρώτη φορά) κάτω από το 1 δις ευρώ.

 9. #9
  Εγγραφή
  06-01-2007
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  145
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10240/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  Ο.Τ.Ε. - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  Router
  ZTE H108NS
  SNR / Attn
  6(dB) / 40(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirus Εμφάνιση μηνυμάτων
  352 ευρώ είναι εκτός αν έχεις υπ' όψιν σου καμιά επερχόμενη μείωση να ξέρουμε
  Βλέπω η συμβολή μας στην σταθεροποίηση των οικονομικών δεικτών του ΟΤΕ είναι καθοριστικής σημασίας ...
  Μάλλον θα αναφέρεται στους κάτω των 25!

 10. #10
  Εγγραφή
  15-02-2006
  Μηνύματα
  377
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  Τύπος
  Other / Άλλο
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ
  Στις προσλήψεις για τα call center μέσω της θυγατρικής OTEplus προφανώς αναφέρεται όπου ήδη αρκετά άτομα πήγαν (προσελήφθησαν) είδαν (εργάστηκαν) και απήλθαν (παραιτήθηκαν).

 11. #11
  Εγγραφή
  08-10-2008
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  8
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  13838/1021
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - Δ. ΜΕΓΑΡΟ
  Router
  ZTE ZXV10 W300
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από psaxtiri Εμφάνιση μηνυμάτων
  Στις προσλήψεις για τα call center μέσω της θυγατρικής OTEplus προφανώς αναφέρεται όπου ήδη αρκετά άτομα πήγαν (προσελήφθησαν) είδαν (εργάστηκαν) και απήλθαν (παραιτήθηκαν).
  και άλλοι καινούργιοι ήλθαν...

 12. #12
  Εγγραφή
  15-02-2006
  Μηνύματα
  377
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  Τύπος
  Other / Άλλο
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirus Εμφάνιση μηνυμάτων
  και άλλοι καινούργιοι ήλθαν...
  .....?

 13. #13
  Εγγραφή
  28-03-2012
  Μηνύματα
  36
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  άλλος
  1 χρόνο αφού μπήκαν οι γερμανοί μέσα στην εταιρία, τα κέρδη έκαναν την εμφανισή τους τυχαίο?

 14. #14
  Εγγραφή
  15-07-2010
  Μηνύματα
  705
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zadios Εμφάνιση μηνυμάτων
  1 χρόνο αφού μπήκαν οι γερμανοί μέσα στην εταιρία, τα κέρδη έκαναν την εμφανισή τους τυχαίο?
  ναι σωστά γιατί "οι γερμανοί είναι φίλοι μας"!
  Ελπίζω στο μέλλον...

 15. #15
  Εγγραφή
  28-03-2012
  Μηνύματα
  36
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  άλλος
  καλά! τώρα που το conn-x είναι γερμανικό προιόν και φυσικά και οι τιμές πέφτουν όλο και περισσότεροι θα επιστρέφουν.

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-11, 04:55
 2. Μηνύματα: 21
  Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-10, 12:05
 3. Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-10, 00:56
 4. Μηνύματα: 38
  Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-08, 04:29

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας