Εμφάνιση 1-4 από 4
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  72.365
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  130/30
  ISP
  Wind
  Router
  ZTE
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  • Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA Ομίλου στο 35,1%
  • Ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας
  • Μικρότερη μείωση εσόδων που έχει επιτευχθεί από το Β’ τρίμηνο 2010
  • Λειτουργική κερδοφορία EBITDA αυξημένη κατά 570 μονάδες βάσης, στο 34,2% από 28,5%
  • Μείωση του κόστους μισθοδοσίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατά 18%
  • Μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων κατά 10,2% (εξαιρουμένων αποσβέσεων και προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης)
  • Ελάττωση του ρυθμού μείωσης εσόδων του Ομίλου
  • Ταμειακές ροές αυξημένες κατά 20% το πρώτο μισό του 2013
  • Μείωση τρέχοντος καθαρού δανεισμού σε επίπεδα 1,2 φορές EBITDA


  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:  (Εκατ, € ) B’ τρίμηνο 2013 B’ τρίμηνο 2012 +/- % Α΄εξάμηνο 2013 Α΄εξάμηνο 2012 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 387,9 422,1 -8,1% 777,0 863,3 -10,0%
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 148,7 156,3 -4,9% 294,2 316,5 -7,0%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 331,7 383,6 -13,5% 641,4 761,0 -15,7%
  Κινητή Τηλεφωνία, Διεθνώς 131,5 135,1 -2,7% 257,2 272,8 -5,7%
  Λοιπά 104,7 124,9 -16,2% 199,1 231,6 -14,0%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (102,0) (125,0) -18,4% (200,2) (255,8) -21,7%
  ΣΥΝΟΛΟ 1.002,5 1.097,0 -8,6% 1.968,7 2.189,4 -10,1%
  Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 1,4 9,1 -84,6% 7,0 10,2 -31,4%
  Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Είμαστε υπερήφανοι για τα εξαιρετικά ανθεκτικά αποτελέσματα που καταγράψαμε το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς.

  Παρά τη μείωση των τελών διασύνδεσης, τον έντονο ανταγωνισμό στην ευρυζωνικότητα και την κινητή, τις συνεχιζόμενες πιέσεις από το οικονομικό περιβάλλον και τις πάγιες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των προγραμμάτων μας από το Ρυθμιστή τα έσοδά μας μειώθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς ενώ η λειτουργική μας κερδοφορία ενισχύθηκε.

  Η ανάκαμψη της σταθερής στην Ελλάδα συνεχίζεται με επιτυχία, με απόδειξη τη σημαντική ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA καθώς υλοποιούνται με επιτυχία οι πρωτοβουλίες μας μείωσης κόστους».

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Globul και τις πρόσφατες ενέργειες που ολοκληρώνουν το πλάνο αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου, είμαστε στην καλύτερη χρηματοοικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών και μπορούμε, ακόμη πιο αποτελεσματικά, να εστιάσουμε στις δραστηριότητές μας και να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας».


  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
  (Εκατ, € ) B’ τρίμηνο 2013 B’ τρίμηνο 2012 +/- % Α΄εξάμηνο 2013 Α΄εξάμηνο 2012 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 387,9 422,1 -8,1% 777,0 863,3 -10,0%
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 148,7 156,3 -4,9% 294,2 316,5 -7,0%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 331,7 383,6 -13,5% 641,4 761,0 -15,7%
  Κινητή Τηλεφωνία, Διεθνώς 131,5 135,1 -2,7% 257,2 272,8 -5,7%
  Λοιπά 104,7 124,9 -16,2% 199,1 231,6 -14,0%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (102,0) (125,0) -18,4% (200,2) (255,8) -21,7%
  ΣΥΝΟΛΟ 1.002,5 1.097,0 -8,6% 1.968,7 2.189,4 -10,1%
  Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 1,4 9,1 -84,6% 7,0 10,2 -31,4%
  Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)

  Το Β’ τρίμηνο του 2013 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 8,6%, το μικρότερο ποσοστό μείωσης εσόδων των τελευταίων 4 τριμήνων. Συνεχίστηκε η πίεση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, λόγω της έντονης επίδρασης των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας τόσο στις δραστηριότητες της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας.

  Στην κινητή τηλεφωνία, σχεδόν τα 2/3 της μείωσης των εσόδων, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, οφείλονται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής. Εξαιρουμένων των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Β’ τρίμηνο του 2012 (αποενοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2013), τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά σχεδόν 4% το τρίμηνο.

  Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ο ΟΤΕ συνέχισε να προσελκύει ένα σημαντικό ποσοστό των καθαρών νέων ευρυζωνικών συνδέσεων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η εταιρεία αναμένει ρυθμιστική έγκριση για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προσφορών της double-play, οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί από το λανσάρισμά τους το Μάιο του 2012. Παρά τις επιθετικές προσφορές του ανταγωνισμού και τη νέα πολιτική του ΟΤΕ για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει την απώλεια γραμμών. Οι υπηρεσίες VDSL του ΟΤΕ, που είχαν διατεθεί εμπορικά το Νοέμβριο του 2012, είχαν προσελκύσει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 περισσότερους από 25.000 συνδρομητές και η εταιρεία κατέγραψε ένα ακόμη τρίμηνο σημαντικής αύξησης του συνολικού αριθμού συνδρομητών τηλεόρασης.

  Η ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αποτυπώνεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 10,6% και την αύξηση του περιθωρίου σε 34,2% (άνοδος 570 μονάδων βάσης σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους).

  Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,9% το Β’ τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μια σημαντικά βελτιωμένη τάση σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής (Β’ τρίμηνο 2013: -5,5%, Α’ τρίμηνο 2013:
  -24,0%).

  Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες της Cosmote κατά το τρίμηνο οφείλεται στις σημαντικές μειώσεις των τελών τερματισμού στην κινητή, στο δύσκολο οικονομικό κλίμα και τον έντονο ανταγωνισμό.

  Στις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, τόσο η Cosmote Ρουμανίας όσο και η AMC πέτυχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά μείωσης εσόδων το τρίμηνο.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €651,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2013, μειωμένα κατά 10,2%, σε σχέση με €725,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2012. Αυτή η σημαντική βελτίωση οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους του Ομίλου ΟΤΕ τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν συνολικά κατά 10,2% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 17,8% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας.

  Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 7,3% και διαμορφώθηκε στα €352,3 εκατ. Εξαιρουμένων των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Β’ τρίμηνο 2012, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA θα είχε μειωθεί κατά μόλις 1,3%.

  Έχοντας καταφέρει για μια ακόμα φορά να μειώσει δραστικά τα κόστη, ο Όμιλος πέτυχε το Β’ τρίμηνο του 2013 περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA της τάξεως του 35,1%, σε σχέση με 34,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Οι χρεωστικοί τόκοι το Β’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε €69,4 εκατ., αυξημένοι κατά 36,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, το Β’ τρίμηνο του 2012 κέρδη που σχετίζονται με την επαναγορά ομολόγων, κάτω από την ονομαστική τους αξία, είχαν μειώσει τους χρεωστικούς τόκους κατά σχεδόν €14 εκατ.

  Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €252,0 εκατ. σε σχέση με €94,4 εκατ. το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, λόγω της πληρωμής €130 εκατ. για άδεια φάσματος στην Cosmote Ρουμανίας. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €32,1 εκατ., €17,5 εκατ. και €201,5 εκατ. αντίστοιχα.

  Το Β’ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) ανήλθαν σε€249,9 εκατ., αυξημένες κατά 13,2% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012. Η επίτευξη ισχυρών ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της περιόδου οφείλεται στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης κατά €63,3 εκατ. Οι συνεχιζόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τις άδειες φάσματος στην κινητή και τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, ανήλθαν σε €128,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2013, αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012.

  Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά €740,6 εκατ. ή κατά 23,1% σε σχέση με το τέλος Ιουνίου του 2012, και διαμορφώθηκε σε λιγότερο από €2,5 δις στο τέλος Ιουνίου του 2013. Ο δείκτης προσαρμοσμένου καθαρού δανεισμού προς το ΕΒΙTDA του τελευταίου δωδεκαμήνου του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε 1,7 φορές. Σε συνέχεια της είσπραξης από την πώληση της Globul (που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της οικονομικής περιόδου του Β΄τριμήνου 2013), ο δείκτης προσαρμοσμένου καθαρού δανεισμού προς το ΕΒΙTDA, σήμερα, διαμορφώνεται σε περίπου 1,2 φορές. Στις 30 Ιουνίου 2013, ο Όμιλος κατείχε υψηλής ρευστότητας βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία ύψους €93,3 εκατ., τα οποία περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.

  Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:  (Εκατ, € ) 30 Ιουνίου
  2013*
  31 Δεκεμβρίου
  2012
  +/- % 30 Ιουνίου
  2012
  +/- %
  Βραχυπρόθεσμα:
  - Τραπεζικά δάνεια 1,3 1,4 -7,1% 2,0 -35,0%
  Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:
  - Ομόλογα 3.450,3 3.010,0 +14,6% 3.200,2 +7,8%
  - Τραπεζικά δάνεια 294,5 1.039,4 -71,7% 1.655,7 -82,2%
  Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 3.746,1 4.050,8 -7,5% 4.857,9 -22,9%
  Ταμειακά Διαθέσιμα 1.193,6 1.161,6 +2,8% 1.310,2 -8,9%
  Καθαρός Δανεισμός 2.552,5 2.889,2 -11,7% 3.547,7 -28,1%
  Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 93,3 9,9 +842,4% 347,9 -73,2%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 2.459,2 2.879,3 -14,6% 3.199,8 -23,1%
  * Ο καθαρός δανεισμός των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία έχει εξαιρεθεί από τα στοιχεία της 30/6/2013 και έχει συμπεριληφθεί στα περιουσιακά στοιχεία/υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση.


  1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


  30 Ιουνίου
  2013
  30 Ιουνίου
  2012
  +/- %
  Γραμμές PSTN 2.633.471 2.839.050 -7,2%
  ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 374.534 409.022 -8,4%
  Σύνολο Συνδέσεων PSTN & ISDN 3.008.005 3.248.072 -7,4%
  Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR) 54.645 68.017 -19,7%
  Συνδέσεις PSTN & ISDN εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR) 2.953.360 3.180.055 -7,1%
  Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE 1.259.110 1.137.670 +10,7%
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις OTE Λιανικής 1.233.690 1.112.379 +10,9%
  Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 174.964 76.345 +129,2%
  Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή) 1.848.622 1.749.141 +5,7%
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
  (λεπτά, εκατ) B’τρίμηνο 2013 B’τρίμηνο 2012 +/- %
  Αστική 1.751,0 1.836,5 -4,7%
  Υπεραστική 319,8 334,2 -4,3%
  Διεθνής 56,2 58,4 -3,9%
  Από Σταθερό σε Κινητό 249,0 278,7 -10,6%
  Ολιγοψήφια (special calls) 22,2 25,4 -12,9%
  Σύνολο Κίνησης Φωνής 2.398,2 2.533,4 -5,3%


  Το Β’ τρίμηνο του 2013, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε απώλεια 35.000 γραμμών (Α’ τρίμηνο 2013:-26.000, Δ’ τρίμηνο 2012: -21.000, Γ’ τρίμηνο 2012: -51.000, Β’ τρίμηνο 2012: -43.000).

  Οι καθαρές αποσυνδέσεις για τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 53.000 PSTN και ISDN γραμμές λιανικής, σε σχέση με 56.000 το Α’ τρίμηνο του 2013 και 75.000 το Β’ τρίμηνο του 2012. Το Β’ τρίμηνο του 2013 ο ανταγωνισμός κατέγραψε 18.000 καθαρές νέες συνδέσεις, μειωμένες από τις 29.000 το Α’ τρίμηνο του 2013 και τις 32.000 το Β’ τρίμηνο του 2012.

  Το Β’ τρίμηνο του 2013, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 24.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 37% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων στην ελληνική αγορά, φθάνοντας συνολικά τους 1.234.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών.

  Η μείωση των καθαρών νέων συνδέσεων κατά τη διάρκεια του τριμήνου οφείλεται κυρίως στη διαγραφή ενός αριθμού ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, καθώς και στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα λόγω των καθυστερήσεων του Ρυθμιστή, στην έγκριση προσφορών του ΟΤΕ λαμβάνοντας υπόψη τη βάση κόστους της εταιρείας, του 2012.


  Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL, του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 25.000 νέους συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, επεκτείνοντας την ταχεία διείσδυση που έχει σημειώσει η υπηρεσία αυτή από το Νοέμβριο του 2012 που έχει λανσαριστεί. Η έγκριση της σημαντικής επέκτασης του αριθμού καμπίνων VDSL σε όλη τη χώρα από τη Ρυθμιστική Αρχή, αναμένεται να οδηγήσει σε δυναμική αύξηση των συνδρομητών των υπηρεσιών αυτών τα επόμενα τρίμηνα.

  Ο ΟΤΕ κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Ιουνίου 2013 ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 175.000, σημειώνοντας αύξηση 26.000 πελατών στο τρίμηνο και σχεδόν 99.000 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προήλθε από την υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης της εταιρείας, ενώ οι συνδρομητές IPTV παρέμειναν σταθεροί. Το πλούσιο περιεχόμενο των υπηρεσιών τηλεόρασης, το οποίο διευρύνθηκε με την προσθήκη της Αγγλικής Premier League από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αναμένεται να συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπηρεσίας και στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


  (Εκατ, € ) Β’τρίμηνο 2013 Βτρίμηνο 2012* +/- % Α΄εξάμηνο 2013 Α΄εξάμηνο 2012* +/- %
  Κύκλος Εργασιών 387,9 422,1 -8,1% 777,0 863,3 -10,0%
  - Βασικά μηνιαία τέλη 90,0 97,7 -7,9% 181,9 198,4 -8,3%
  - Κλήσεις σταθερό προς σταθερό 51,6 61,4 -16,0% 103,6 126,7 -18,2%
  - Κλήσεις σταθερό προς κινητό 17,3 23,5 -26,4% 33,4 45,7 -26,9%
  - Διεθνής τηλεφωνία 15,5 24,9 -37,8% 31,1 48,8 -36,3%
  - Λοιπά 213,5 214,6 -0,5% 427,0 443,7 -3,8%
  Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (2,2) 1,4 - (0,9) 0,9 -
  EBITDA 132,8 120,1 +10,6% 270,1 261,7 +3,2%
  Περιθώριο EBITDA % 34,2% 28,5% +5,7μον 34,8% 30,3% +4,5μον
  Προσαρμοσμένο EBITDA** 132,8 120,1 +10,6% 270,1 261,7 +3,2%
  Περιθώριο EBITDA % 34,2% 28,5% +5,7μον 34,8% 30,3% +4,5μον
  Λειτουργικά Κέρδη 57,9 43,8 +32,2% 127,0 110,9 +14,5%
  Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός) 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
  Αποσβέσεις 74,9 76,3 -1,8% 143,1 150,8 -5,1%
  * Αναπροσαρμοσμένο λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους”
  ** Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

  Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 8,1% το τρίμηνο, σημειώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό μείωσης εσόδων από το Β’ τρίμηνο του 2010, ως αποτέλεσμα των προηγμένων τεχνολογικών λύσεων του ΟΤΕ, των ολοένα πιο ανταγωνιστικών προσφορών του και των δυνατών σχέσεων της εταιρείας με τους πελάτες.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, ανήλθαν σε €252,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας μείωση 16,6% σε σχέση με €303,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2012. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 17,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στο 29,8% των συνολικών εσόδων το Β’ τρίμηνο του 2013, μειωμένο σε σχέση με το 33,3% του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης που εφαρμόστηκε στο τέλος του 2012. Η μείωση στα Λειτουργικά Έξοδα ήταν και αποτέλεσμα μιας μερικής κεφαλαιοποίησης στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 34,2%, σημειώνοντας αύξηση 5,7 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012.

  2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ


  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  30 Ιουνίου 2013
  30 Ιουνίου
  2012
  +/- %
  Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.285.819 2.404.284 -4,9%
  Συνδρομητές ADSL και mobile data 1.225.832 1.169.788 +4,8%
  Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.295.888 1.207.461 +7,3%
  (Εκατ, € ) Β’τρίμηνο 2013 Β’τρίμηνο 2012 +/- % Α’ εξάμηνο 2013 Α’ εξάμηνο 2012 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 148,7 156,3 -4,9% 294,2 316,5 -7,0%
  Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 4,3 5,8 -25,9% 8,0 9,9 -19,2%
  EBITDA 33,5 40,4 -17,1% 71,6 80,8 -11,4%
  Περιθώριο EBITDA % 22,5% 25,8% -3,3μον 24,3% 25,5% -1,2μον
  Προσαρμοσμένο* EBITDA 34,9 40,4 -13,6% 74,4 80,8 -7,9%
  Περιθώριο EBITDA % 23,5% 25,8% -2,3μον 25,3% 25,5% -0,2μον
  Λειτουργικά Κέρδη 7,0 11,5 -39,1% 20,1 25,3 -20,6%
  Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός) 1,4 0,0 - 2,8 0,0 -
  * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

  To Β’ τρίμηνο του 2013, η RomΤelecom συνέχισε να αντισταθμίζει μέρος της πτώσης των εσόδων από τις υπηρεσίες φωνής (-16,7%) και τις υπηρεσίες χονδρικής (-5,5%) με την ενίσχυση των εσόδων από τις υπηρεσίες τηλεόρασης (+10,5%) και τις υπηρεσίες Internet (+5%).

  Στο τέλος του Β’ τριμήνου του 2013 ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, λόγω της προσέλκυσης νέων συνδέσεων. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων ως ποσοστό του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της RomTelecom διαμορφώθηκε σε 54%. Με παρόμοια ποσοστά διείσδυσης (57%), ο αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 7,3%, σε σχέση με το τέλος του Β’ τριμήνου του 2012. Και οι δύο αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα της RomTelecom να διατηρεί την πελατειακή της βάση παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό. Η επέκταση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης στα αστικά κέντρα συνεχίστηκε το Β’ τρίμηνο δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά σε μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας να αποκτήσουν τις υπηρεσίες τηλεόρασης της RomTelecom.

  Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των έκτακτων δαπανών) μειώθηκαν κατά 3%, το Β’ τρίμηνο του 2013, ενώ οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 1%. Ως αποτέλεσμα, η RomTelecom κατέγραψε μείωση στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA.

  Στο πρώτο εξάμηνο του έτους η RomTelecom Βusiness Solutions υλοποίησε διάφορα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για εταιρικούς πελάτες και υπέγραψε αρκετές νέες συμφωνίες για παροχή ολοκληρωμένων ICT λύσεων που περιλαμβάνουν διαχειριζόμενες υπηρεσίες, εικονικοποίηση προσωπικού υπολογιστή, υπηρεσίες ενοποιημένης επικοινωνίας, ασφάλεια πληροφορικής και άλλα. Πέρα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, η RomTelecom αναλαμβάνει και την διαχείριση των ICT λύσεων που αναπτύσσει.


  3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ


  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  Κύκλος εργασιών
  (€ εκατ)
  Β’τρίμηνο 2013 Β’τρίμηνο 2012 +/- % Α’ εξάμηνο 2013 Α’ εξάμηνο 2012 +/- %
  Ελλάδα 338,2 387,0 -12,6% 651,5 768,3 -15,2%
  Ρουμανία 111,4 113,8 -2,1% 219,6 231,1 -5,0%
  Αλβανία 20,8 22,0 -5,5% 39,0 43,0 -9,3%
  Ενδοομιλικές Απαλοιφές (7,2) (4,1) - (11,5) (8,7) -
  Σύνολο
  (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
  463,2 518,7 -10,7% 898,6 1.033,8 -13,1%
  Προσαρμοσμένο EBITDA* (εκατ. €)
  Ελλάδα 132,2 161,0 -17,9% 253,3 314,1 -19,4%
  Ρουμανία 30,1 29,1 +3,4% 54,4 55,0 -1,1%
  Αλβανία 7,7 8,6 -10,5% 13,7 15,6 -12,2%
  Ενδοομιλικές Απαλοιφές (3,8) 0,1 - (4,7) (2,5) -
  Σύνολο*
  (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
  166,3 198,8 -16,3% 316,7 382,1 -17,1%
  Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου (4,2) 0,0 - (4,2) 0,0 -
  EBITDA
  (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
  162,1 198,8 -18,5% 312,5 382,1 -18,2%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %*
  Ελλάδα 39,1% 41,6% -2,5μον 38,9% 40,9% -2μον
  Ρουμανία 27,0% 25,6% +1,4μον 24,8% 23,8% +1μον
  Αλβανία 37,0% 39,1% -2,1μον 35,1% 36,3% -1,2μον
  Σύνολο* 35,9% 38,3% -2,4μον 35,2% 37,0% -1,8μον
  Περιθώριο EBITDA 35,0% 38,3% -3,3μον 34,8% 37,0% -2,2μον
  * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγράμματος αναδιοργάνωσης στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας Ελλάδας


  Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)

  Στις 30 Ιουνίου 2013, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 15,6 εκατομμύρια, (εξαιρουμένων των 4,6 εκατομμυρίων πελατών της Globul) ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις πιέσεις από το περιβάλλον και τον ισχυρό ανταγωνισμό στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος Cosmote κατόρθωσε να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά.

  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

  Στο τέλος του Β’ τριμήνου του 2013, η πελατειακή βάση της Cosmote στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 7,6 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιβεβαιώνοντας την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η Cosmote επενδύει σταθερά στην παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών φωνής και δεδομένων και στη διάθεση πρωτοποριακών λύσεων.

  Η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες το B’ τρίμηνο του 2013 κατά 17,8% σε σχέση με πέρυσι οφείλεται κυρίως στην τελευταία μείωση των τελών τερματισμού σε 1,269 σεντ/λεπτό από 1ης Ιανουαρίου 2013 (από 4,95 σεντ/λεπτό το B’ τρίμηνο του 2012), η οποία επιβλήθηκε από το Ρυθμιστή. Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που περιορίζει δραματικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

  Η Cosmote συνέχισε να αναπτύσσει το 4G δίκτυό της, το οποίο καλύπτει πλέον το 80% του πληθυσμού της Αθήνας και το 90% της Θεσσαλονίκης, ενώ είναι σήμερα διαθέσιμο και σε 50 ακόμη πόλεις και δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Επιπλέον, η εταιρεία συνέχισε να αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών φωνής μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας φωνής υψηλής ευκρίνειας και της μείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου κατά τις κλήσεις.

  Τον Ιούνιο, η Cosmote διέθεσε το CosmoteBooks, το πιο εξελιγμένο online βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα, με 500.000 βιβλία, ελληνικά και ξενόγλωσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (eΒooks) σε πολύ χαμηλές τιμές.

  Το Β’ τρίμηνο του 2013, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 12,6%, μια σημαντικά βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εποχιακών πωλήσεων συσκευών και άλλων προϊόντων, ιδίως μέσω του δικτύου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

  Ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά 2,5% το Β’ τρίμηνο, στα 302,6 λεπτά. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε €12,8, μειωμένος κατά 15,3% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα του μειωμένου ARPU από εισερχόμενες κλήσεις (ως αποτέλεσμα των μειώσεων στα τέλη τερματισμού κινητής) και της μειωμένης καταναλωτικής δραστηριότητας.

  Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

  Το Β’ τρίμηνο του 2013, η πελατειακή βάση της Cosmote Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 6 εκατομμύρια, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 25,3% του συνόλου. Την ίδια περίοδο, οι εταιρικοί πελάτες της Cosmote ενισχύθηκαν κατά 17,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προτάσεων της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά και των συνεργιών με την RomΤelecom στον τομέα Business to Business (B2B). Επιπλέον, οι συνδρομητές των υπηρεσιών 3G αυξήθηκαν κατά 27,5% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν μείωση κατά 2,2% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, αποτέλεσμα της μείωσης στα τέλη τερματισμού που εφαρμόστηκε το Σεπτέμβριο του 2012. Παρά την πτώση των εσόδων, η κερδοφορία EBITDA της Cosmote Ρουμανίας ενισχύθηκε κατά 3,4% σε σχέση με πέρυσι. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 27,0%, αυξημένο κατά 1,4 μονάδες, αποτέλεσμα της πειθαρχίας στον έλεγχο των εξόδων, των συνεργιών και του εξορθολογισμού των διαδικασιών.

  Το Α’ εξάμηνο του 2013, ο δείκτης μικτού ARPU μειώθηκε κατά 1,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω του μειωμένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση, εξαιτίας των χαμηλότερων τελών διασύνδεσης.

  Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

  Στο τέλος του Β’ τριμήνου του 2013, παρά τον συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό, η πελατειακή βάση της AMC ενισχύθηκε κατά 11,7% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2012 και διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατομμύρια. Με την πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της AMC να φτάνει το 96,5%, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 53% στα έσοδα από δεδομένα το Β΄ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

  Σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, τα έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις επιθετικές προσφορές στην καρτοκινητή και στον τομέα των εταιρικών πελατών, από τα χαμηλότερα εθνικά τέλη διασύνδεσης που επιβλήθηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή το Σεπτέμβριο του 2012, αλλά και τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, που οφείλονται και στην παρατεταμένη ύφεση σε Ελλάδα και Ιταλία, δύο χώρες με τις οποίες η Αλβανία έχει στενή εμπορική σχέση.

  Ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού σε επίπεδο χρεώσεων, το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της AMC μειώθηκε σε 37% το Β’ τρίμηνο του 2013, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας για τη βελτιστοποίηση της δομής κόστους.

  4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  Ολοκλήρωση Πώλησης της Hellas Sat
  Στις 3 Απριλίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του ποσοστού που κατέχει ο ΟΤΕ στην Hellas Sat, ύψους 99,05%, στην ArabSat. Ο OTE εισέπραξε συνολικά €208 εκατ. και €7 εκατ., ως μέρισμα, σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης Μετοχών που υπεγράφη το Φεβρουάριο.

  Πώληση της GLOBUL
  Στις 26 Απριλίου, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση του 100% των θυγατρικών του εταιρειών GLOBUL και GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. στην Telenor Mobile Communications AS, το Νορβηγικό Όμιλο τηλεπικοινωνιών. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε €717 εκατ.

  Επαναγορά Ομολόγων
  Τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε μερική επαναγορά ονομαστικού ποσού €21,0 εκατ. και €17,3 εκατ., αντίστοιχα, των Ομολόγων Απριλίου 2014. Ως αποτέλεσμα, στις 30 Ιουνίου 2013 το ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων Απριλίου 2014 ανερχόταν σε €364,7 εκατ. και έχει αναταξινομηθεί στο βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων.

  Αλλαγή Μέλους ΔΣ
  Στις 23 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ εξέλεξε, ως νέο (μη εκτελεστικό) μέλος τον κ. Raphael Kübler, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Timotheus Höttges, για το υπόλοιπο της θητείας του, μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έτους 2015. O κ. Raphael Kübler είναι Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα Ελέγχου Ομίλου στην Deutsche Telekom AG από το 2009, υπεύθυνος για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, την ανάλυση και την οργάνωση όλου του Ομίλου της Deutsche Telekom, καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαχείριση της κεντρικής διοίκησης και των κοινών υπηρεσιών του Ομίλου της Deutsche Telekom.

  61η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
  Στις 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 61η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, μεταξύ των θεμάτων που εγκρίθηκαν ήταν η αγορά από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν στο ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους 49.015.039 μετοχών εντός περιόδου 24 μηνών με ανώτατη τιμή αγοράς €30 και κατώτατη τιμή αγοράς €2.

  Βραβεία για τον ΟΤΕ στην Πανευρωπαϊκή Κατάταξη Thomson-Extel Europe 2013
  Ως η καλύτερη εταιρεία στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων στην Ελλάδα αναδείχθηκε o ΟΤΕ στην ετήσια πανευρωπαϊκή κατάταξη Thomson-Extel Europe 2013. Ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, ψηφίστηκε από τους ευρωπαίους επενδυτές ως ο καλύτερος CFO για Επενδυτικές Σχέσεις και ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ κ. Δημήτρης Τζελέπης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη φορά από το 2007, αναδείχτηκε ως ο καλύτερος Investor Relations Professional στην Ελλάδα.

  5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

  Δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
  Στις 24 Ιουλίου, η Cosmote Ρουμανίας υπέγραψε δάνειο €225 εκατ., το οποίο διοργανώθηκε από την EBRD, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των ευρυζωνικών της υποδομών. Η Cosmote Ρουμανίας θα λάβει €75 εκατ. απευθείας από την EBRD και €150 εκατ. μέσω κοινοπρακτικού δανείου από εμπορικές τράπεζες. Το δάνειο θα φέρει επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 5,25% ετησίως και θα αποπληρωθεί σταδιακά με τελική λήξη τον Απρίλιο του 2018.

  Ολοκλήρωση της Πώλησης της GLOBUL
  Στις 31 Ιουλίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της GLOBUL στην Telenor. Το προ φόρων κέρδος από την πώληση, που υπολογίζεται σε €160 εκατ., θα συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις του Γ’ τριμήνου του 2013.


  6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

  Ο ΟΤΕ αναμένει συνέχιση της πίεσης στα έσοδα, τα επόμενα τρίμηνα, λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών, της μείωσης των εισοδημάτων από την υψηλότερη φορολογία και του έντονου ανταγωνισμού σε όλες του τις δραστηριότητες. Επιπλέον, η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις διαδοχικές μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και στις αρχές του 2013. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του κόστους και να επενδύει επιλεκτικά σε λύσεις που θα ενισχύσουν μελλοντικά τις ροές των εσόδων και την ικανοποίηση των πελατών. Η σημαντικά ενισχυμένη χρηματοοικονομική του θέση, επιτρέπει στον ΟΤΕ να εστιάσει στην υλοποίηση της στρατηγικής του σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.  ΣΗΜ. Οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είναι διαθέσιμες στο https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir

  Δ.Τ. ΟΤΕ

 2. #2
  Εγγραφή
  02-12-2006
  Περιοχή
  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
  Ηλικία
  55
  Μηνύματα
  846
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+ OTE
  Ταχύτητα
  8192/384
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
  Router
  PHILIPS CGA5722
  SNR / Attn
  10(dB) / 25(dB)
  Εντυπωσιακή η αύξηση συνδρομητών σε ΟΤΕ TV.

 3. #3
  Εγγραφή
  29-09-2007
  Περιοχή
  Νέα Ιωνία- Αττική
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  3.097
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  5124/680
  ISP
  OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - Ν. ΙΩΝΙΑ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  9(dB) / 40,6(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Κκαι ατερμωνη η διαρροή συνδρομητών ευρυζωνικών συνδεσεων. Καθε φορά ολο και πιο κατω σε νούμερα ο ΟΤΕ

 4. #4
  Εγγραφή
  22-07-2012
  Μηνύματα
  873
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16384/1024
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  WAG200G
  SNR / Attn
  6(dB) / 19(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Μήπως εννοείς το σύνολο των συνδέσεων(Οτέ και εναλλακτικών);Γιατί αυτές έχουν πάρει την κατιούσα εδώ και καιρό.Οι πελάτες internet αυξάνονται για άλλο ένα τρίμηνο.

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 21
  Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-13, 09:00
 2. Μηνύματα: 14
  Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-13, 23:30
 3. Μηνύματα: 12
  Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-13, 15:42
 4. Μηνύματα: 2
  Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 22:03
 5. Αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ για το B’ τρίμηνο 2012
  Από Seitman στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-12, 11:21

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας