Κάποιο θέμα δικό σου θα είναι... , παίζουν όλα κανονικά , κι εγώ με παλιό είμαι !