Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 17
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  73.384
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HOL
  Δελτίο Τύπου:
  • Κέρδη προ φόρων στα € 2,4 εκατ.
  • Αύξηση 7,9% λειτουργικής κερδοφορίας στα € 53,4 εκατ. από €49,5 εκατ. πέρσι
  • Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο 31,4%
  • Μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού κατά € 11,3 εκατ. σε σχέση με το 9μηνο του 2012
  • Αύξηση πελατών κατά 4,2% σε σχέση με το 9μηνο του 2012
  • 506.181 LLU πελάτες


  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου, 2013 – Η hellas online ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2013, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

  Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2013 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «Στο εννεάμηνο του 2013 η hellas online συνέχισε την ανοδική της πορεία, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση, αυξάνοντας την κερδοφορία της, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κερδών προ φόρων και αυξάνοντας, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, τις συνολικές επενδύσεις κατά 23%. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA) που ξεπερνά το 31% των εσόδων για το εννεάμηνο, κατατάσσει την εταιρεία μας στην κορυφή του κλάδου στην Ευρώπη, ενώ οι αυξημένες επενδύσεις εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα αυτά σε βάθος χρόνου. Η βελτίωση της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς μας επιτρέπει να εστιαζόμαστε και να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.»

  Οικονομικά αποτελέσματα

  Γ' τρίμηνο '13 Γ' τρίμηνο '12 Διαφορά % 9μηνο '13 9μηνο '12 Διαφορά %
  Συνολικά Έσοδα 57.315.862 59.315.846 (3,7%) 169.985.850 182.065.623 (6,6%)
  EBITDA1 18.704.078 15.920.762 17,5% 53.408.947 49.487.242 7,9%
  % περιθώριο EBITDA 32.7% 26.8% +5,9μον 31.4% 27.2% +4,2μον
  Κέρδη προ φόρων 1.810.632 (4.623.784) - 2.413.953 (12.509.363) -
  Επενδύσεις 9.143.738 5.878.111 55,6% 25.331.384 20.641.736 22.7%
  Ταμειακές Ροές και Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες 1.769.566 221.383 699,3% 5.593.377 9.411.213 (40,6%)
  Καθαρός Δανεισμός 161.315.222 172.628.177 (6,6%) 161.315.222 172.628.177 (6,6%)

  Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα € 170,0 εκατ. από € 182,1 εκατ. το 9μηνο του 2012, μειωμένα κατά € 12,1 εκατ. (-6,6%). Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται κατά 75% ή € 9,2 εκατ. περίπου στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο της hellas online. Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της μείωσης των τελών τερματισμού, η μείωση των εσόδων στους τομείς που μπορεί να επηρεάσει η εταιρεία συγκρατήθηκε στο -1,9%, επίδοση η οποία κρίνεται ικανοποιητική αναλογιζόμενοι τον έντονο ανταγωνισμό τιμών ο οποίος συνεχίστηκε αμείωτος και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 7,9% και διαμορφώθηκαν σε € 53,4 εκατ., σε σύγκριση με € 49,5 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αύξηση οφείλεται στην αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, μέσω της οποίας αντισταθμίστηκε η απώλεια εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ήταν μειωμένη κατά 35% σε σχέση με το 9μηνο του 2012.

  Παράλληλα, η σημαντική μείωση του κόστους αποσβέσεων κατά € 7,3 εκατ. και του χρηματοοικονομικού κόστους κατά € 3,7 εκατ. συνέβαλλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας προ φόρων (ΕΒΤ) στα € 2,4 εκατ. για το 9μηνο του 2013 παραμένοντας συνεπής στην πορεία που χάραξε η εταιρεία όλο το τρέχον έτος. Στο 9μηνο του 2013, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα € 5,6 εκατ. έναντι € 9,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση των ταμειακών ροών μεταφράζεται σε αποπληρωμές προμηθευτών, αφού εξαιρώντας περίπου € 4 εκατ., τα οποία αφορούν σε συμφωνία ανταλλαγής δικτύου και έως το τέλος του έτους θα συμψηφιστούν με αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται ως απαίτηση, το πραγματικό τους υπόλοιπο μειώθηκε περαιτέρω φτάνοντας στα € 68,8 εκατ. Σε σχέση με το τέλος του 2012 η συνολική μείωση του υπολοίπου των προμηθευτών ξεπέρασε τα €11,0 εκατ.

  Επιπλέον, οι ισχυρές ταμειακές ροές επέτρεψαν την περαιτέρω μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα € 161,3 εκατ., βελτιωμένος κατά € 4,8 εκατ. σε σχέση με το κλείσιμο της χρήσης του 2012 και κατά € 11,3 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  Στοιχεία Συνδρομητικής Βάσης

  9μηνο '13 9μηνο '12 Διαφορά %
  Ενεργοί συνδρομητές LLU 506.181 485.563 4.2%
  Καθαρές νέες συνδέσεις LLU 13.628 19.224 (29,1%)
  Μερίδιο αγοράς LLU 27.1% 27.6% -0.5μον
  Σύνολο ευρυζωνικών συνδρομητών 510.660 461.715 3.9%
  Καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις 12.542 17.721 (29.2%)

  Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του 9μηνου του 2013 ανήλθε σε 506.181 πελάτες, αύξηση 4,2% σε σχέση με το 9μηνο του 2012, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 27,1%. Ο έντονος ανταγωνισμός, ο οποίος συνεχίστηκε αμείωτος και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους έχει οδηγήσει σε μία απώλεια μεριδίου αγοράς για την hellas online κατά 0,5% σε σχέση με το 9μηνο του 2012, ωστόσο είναι συνειδητή επιλογή της εταιρείας να προσφέρει ουσιαστική και διαχρονική αξία στους πελάτες της και όχι ευκαιριακές προσφορές με προσεκτικές εμπορικά κινήσεις και διατηρώντας παράλληλα την οικονομική της ευρωστία.

  Επενδύσεις

  Προς την ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, κινείται και το επενδυτικό πλάνο της εταιρίας καθώς οι επενδύσεις της κατά το 9μηνο του 2013 ανήλθαν στα € 25,3 εκατ., αυξημένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα € 430 εκατ., υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.

  Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.000 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 335 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ φτάνοντας σε 50 νομούς και 141 πόλεις.

  Πρόσφατες Εξελίξεις

  Η hellas online πρωτοπορώντας για μια ακόμα φορά είναι ο πρώτος πάροχος σταθερής τηλεφωνίας και internet που λάνσαρε υπηρεσία streaming μουσικής για τους συνδρομητές της. Το «hol music club by akazoo» δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της hellas online να απολαύσουν πάνω από 15 εκατομμύρια τραγούδια, από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, μέσω του υπολογιστή, του κινητού και του tablet. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη μουσική υπηρεσία Akazoo της εταιρείας InternetQ.

  Η νέα σειρά ευέλικτων προγραμμάτων της hellas online που λανσαρίστηκε στις αρχές του 3ου τριμήνου 2013 και προσφέρουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δυνατότητα στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το χρόνο ομιλίας του προς αστικά, υπεραστικά αλλά και προς όλα τα κινητά όπως αυτός θέλει, έχει βρει ήδη μεγάλη ανταπόκριση από τους οικιακούς πελάτες, καθώς ένας στους τέσσερις νέους συνδρομητές επιλέγει «hol double play ευέλικτα».

  Το «hol video club» στα 2 χρόνια παρουσίας του έχει καταφέρει να δώσει μια διαφορετική, διαδραστική εμπειρία τηλεθέασης στο ελληνικό κοινό και με περισσότερες από 3.000.000 θεάσεις video on demand περιεχομένου αποδεικνύει το ενδιαφέρον των συνδρομητών της υπηρεσίας. Με 32 τηλεοπτικά κανάλια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, το μεγαλύτερο κατάλογο video on demand περιεχομένου -που φτάνει πλέον τους 4.000 τίτλους- σε συνεργασίες με διανομείς και παραγωγούς παγκόσμιου βεληνεκούς (The Walt Disney Company, Warner Bros, 20th Century Fox, Universal, Paramount, Sony Pictures, MGM, Miramax) όσο και με εγχώριους διανομείς περιεχομένου (Odeon, Village, Hollywood Entertainment, PCV, Web Entertainment) και χρηστικές εφαρμογές, το «hol video club» προσφέρει μια ολοκληρωμένη οικονομική λύση ψυχαγωγίας στο σπίτι.

  Συνεχίζει να ενδυναμώνεται το portfolio και το πελατολόγιο των υπηρεσιών «hol cloud», γεγονός που δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εταιρικών πελατών, καθώς καλύπτει ολοκληρωμένα και οικονομικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες. H hellas online παρέχει πλέον και υπηρεσίες Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Security as a Service (SecaaS), καθώς και Desktop as a Service (DaaS - desktop virtualization). Παράλληλα, σύμφωνα με την δημοσιευμένη μελέτη του CloudeAssurance, που αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα στον τομέα της ασφάλειας cloud, ο τεχνολογικός συνεργάτης της hellas online για τις υπηρεσίες cloud, Intracom Telecom, έχει καταταχθεί ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους τεχνολογικούς παρόχους παγκοσμίως για θέματα ασφάλειας Cloud για την ασφαλή λειτουργία των hol cloud υπηρεσιών μας.

  Τέλος, το ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της hellas online συνεχίζει να ενισχύεται με νέους πελάτες όπως Digital Ecosystems, Peninsula Petroleum, ΒΑΝΟΣ ΑΕ, Tribe, κα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις συνεργασίες της με υφιστάμενους όπως Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, ΕΧΑΕ, Telefonica, Lapin House, Seamar Management, Leroy Melrin, ΙΑΣΩ, Homenet, ΣΥΝΕΤ Φαρμακοποιών Θες/νίκης κα. προσφέροντας τους νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή/και υπηρεσίες cloud .

  ο EBITDA είναι ένας οικονομικός δείκτης που ορίζεται και χρησιμοποιείται από την Εταιρία και δεν αναγνωρίζεται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

  Σημείωση για μελλοντικές εκτιμήσεις:

  Τέλος, το ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της hellas online συνεχίζει να ενισχύεται με νέους πελάτες όπως Digital Ecosystems, Peninsula Petroleum, ΒΑΝΟΣ ΑΕ, Tribe, κα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις συνεργασίες της με υφιστάμενους όπως Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, ΕΧΑΕ, Telefonica, Lapin House, Seamar Management, Leroy Melrin, ΙΑΣΩ, Homenet, ΣΥΝΕΤ Φαρμακοποιών Θες/νίκης κα. προσφέροντας τους νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή/και υπηρεσίες cloud .

  Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αναφέρονται μόνο στην ημερομηνία του παρόντος εγγράφου και ρητά αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης να ανανεώνουμε ή επικαιροποιούμε δημόσια οποιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις που περιέχονται στο παρόν προκειμένου να συνάδουν αυτές με τυχόν αλλαγές στις προσδοκίες, στα γεγονότα, στις συνθήκες ή τους όρους που αποτέλεσαν τη βάση για τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις.

  Πηγή : hellas online

 2. #2
  Εγγραφή
  18-11-2011
  Μηνύματα
  1.353
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΜΕΓΑΡΑ
  Ολοένα και καλύτερα η Hellas on Line η συνεργασία με την vodafone που ξεκίνησε πρην 2 χρονιά της βγήκε θετικά. Πάρα πολύ καλά νέα μήπως Forthnet και ΟΤΕ θα πρέπει να πάρουν παραδείγματα από την Hellas on Line. Επειδή δεν κάνουν και τόσες καλές επενδύσεις αυτή την περίοδο.

 3. #3
  Εγγραφή
  02-09-2003
  Περιοχή
  Όπου υπάρχει PC με δίκτυο :)
  Μηνύματα
  1.644
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  Leased
  Ταχύτητα
  10 Gbps
  ISP
  ΕΔΕΤ
  Router
  Cisco μαραφέτια
  Η HOL πηγαίνει όντως καλά, το μόνο θέμα είναι ο δανεισμός, όπως για πολλές άλλες εταιρίες.
  Όσο κινείται χρήμα και εξυπηρετούνται τα δάνεια, όλα καλά!

 4. #4
  Εγγραφή
  21-03-2013
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  343
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Μια φορά έβαλα HOL στη ζωή μου και δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω ακόμα κ αν μου κάνουν δώρο ολόκληρη τη συνδρομή.. Πραγματικά από το χρονισμό στα 19-20 της Forthnet να πέσω στα 4-6 της HOL με 15 αποσυνδέσεις τη μέρα όχι ευχαριστώ.. Και 2 μήνες που είχα αντέξει πολύ ήταν!

 5. #5
  Εγγραφή
  18-04-2013
  Ηλικία
  32
  Μηνύματα
  174
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  Με τους ισχύοντες φόρους, θα της μείνει τίποτα μετά την φορολόγηση;

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Geros7 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μια φορά έβαλα HOL στη ζωή μου και δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω ακόμα κ αν μου κάνουν δώρο ολόκληρη τη συνδρομή.. Πραγματικά από το χρονισμό στα 19-20 της Forthnet να πέσω στα 4-6 της HOL με 15 αποσυνδέσεις τη μέρα όχι ευχαριστώ.. Και 2 μήνες που είχα αντέξει πολύ ήταν!
  Έλεος, είναι τεράστια διαφορά. Την πάτησες άσχημα.

  - - - Updated - - -

  Πώς τα κατάφερε και το διπλοπόσταρα;..
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος giorg : 25-10-13 στις 15:57. Αιτία: double post

 6. #6
  Εγγραφή
  22-11-2010
  Μηνύματα
  239
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Μειωθηκε ο δανεισμος. Καλο αυτο.

 7. #7
  Εγγραφή
  22-02-2007
  Μηνύματα
  4.194
  Downloads
  51
  Uploads
  24
  Τύπος
  ADSL2+ OTE
  Ταχύτητα
  2048/512
  ISP
  Conn-x OTE/Otenet
  DSLAM
  HOL - ΦΟΙΝΙΚΑΣ
  Router
  Philips CGA5720N,ST 530v6
  SNR / Attn
  31(dB) / 10(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Επειδή το άρθρο δείχνει μια πολύ καλή εικόνα της HOL-και μακάρι να την έχει,
  κατά πόσο στέκει το άρθρο αυτό...;

 8. #8
  Εγγραφή
  18-11-2011
  Μηνύματα
  1.353
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΜΕΓΑΡΑ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dpa2006 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Επειδή το άρθρο δείχνει μια πολύ καλή εικόνα της HOL-και μακάρι να την έχει,
  κατά πόσο στέκει το άρθρο αυτό...;
  Προσεχε τι λεει το Αθρο τα κερδη μετα απο φορον και εδω δεν εχει αδικο σαν λεει την φορολογια που βαζουν εχεις και κερδη. Επίσης μιλάει και για Αύξηση Μετοχικοί Κεφαλαιουχικέ αυτό μου θυμίζει λίγο κατάσταση forth-net όμως δημοσιονομικά είναι ποιο υγιής από Ο.Τ.Ε και forth-net, αυτή την περίοδο

 9. #9
  Εγγραφή
  22-02-2007
  Μηνύματα
  4.194
  Downloads
  51
  Uploads
  24
  Τύπος
  ADSL2+ OTE
  Ταχύτητα
  2048/512
  ISP
  Conn-x OTE/Otenet
  DSLAM
  HOL - ΦΟΙΝΙΚΑΣ
  Router
  Philips CGA5720N,ST 530v6
  SNR / Attn
  31(dB) / 10(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gkamared Εμφάνιση μηνυμάτων
  Προσεχε τι λεει το Αθρο τα κερδη μετα απο φορον και εδω δεν εχει αδικο σαν λεει την φορολογια που βαζουν εχεις και κερδη. Επίσης μιλάει και για Αύξηση Μετοχικοί Κεφαλαιουχικέ αυτό μου θυμίζει λίγο κατάσταση forth-net όμως δημοσιονομικά είναι ποιο υγιής από Ο.Τ.Ε και forth-net, αυτή την περίοδο
  Ευχαριστώ για την διευκρίνιση!

 10. #10
  Εγγραφή
  22-07-2012
  Μηνύματα
  920
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16384/1024
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  WAG200G
  SNR / Attn
  6(dB) / 19(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dpa2006 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Επειδή το άρθρο δείχνει μια πολύ καλή εικόνα της HOL-και μακάρι να την έχει,
  κατά πόσο στέκει το άρθρο αυτό...;
  Τι ψάχνεις(ουμε) να βρεις(βρούμε);Όλες τα ίδια κάνουν.Εδώ η wind πτώχευσε και τώρα εμφανίζεται χωρίς χρέη.Η forthnet εδώ και 2 χρόνια παλεύει για ΑΜΚ.Η on πάει για κλείσιμο, ο ΟΤΕ πούλησε για να μην δανειστεί.Μόνο για τη cyta δεν ξέρω.

  Γενικά πάντως πολλά παπαγαλάκια έχουν μπει στον κόσμο του ίντερνετ, μιας και στην τηλεόραση αναγνωρίζονται.Ο νοών νοείτω.Όχι για το συγκεκριμένο site, δεν ξέρω κάτι το μεμπτό.

 11. #11
  Εγγραφή
  31-07-2006
  Περιοχή
  Berlin, Deutschland
  Μηνύματα
  4.556
  Downloads
  20
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/10240
  ISP
  1&1
  Router
  FRITZ!Box 7362 SL
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vforvendetta85 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εδώ η wind πτώχευσε και τώρα εμφανίζεται χωρίς χρέη.
  Αν οι πιστωτές σου χαρίσουν τα χρέη προφανώς και μετά μπορείς να λες ότι δεν έχεις χρέη (αν και με την Wind δεν έγινε ακριβώς αυτό).
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vforvendetta85 Εμφάνιση μηνυμάτων
  ο ΟΤΕ πούλησε για να μην δανειστεί.
  Αυτό δεν ισχύει με τον τρόπο που το λες.

 12. #12
  Εγγραφή
  22-07-2012
  Μηνύματα
  920
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16384/1024
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  WAG200G
  SNR / Attn
  6(dB) / 19(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Έστω, πούλησε για να μην δανειστεί(αναχρηματοδοτήσει) όλο το ποσό που απαιτούνταν.

 13. #13
  Εγγραφή
  18-11-2011
  Μηνύματα
  1.353
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΜΕΓΑΡΑ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από grayden Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αν οι πιστωτές σου χαρίσουν τα χρέη προφανώς και μετά μπορείς να λες ότι δεν έχεις χρέη (αν και με την Wind δεν έγινε ακριβώς αυτό).

  Αυτό δεν ισχύει με τον τρόπο που το λες.
  Οι πιστωτές δεν χαρίζουν χρέη άπλα σου λένε δώσε μου την εταιρία. Με τον Ο.Τ.Ε τι ισχύει

 14. #14
  Εγγραφή
  15-04-2008
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  210
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL OTE
  Ταχύτητα
  13200/1024
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ
  Router
  ZTE-ZXV10W300
  SNR / Attn
  9db(dB) / 27db(dB)
  Προσεχε τι λεει το Αθρο τα κερδη μετα απο φορον και εδω δεν εχει αδικο σαν λεει την φορολογια που βαζουν εχεις και κερδη.
  Λάθος! Τα κέρδη μετά φόρων μπορεί να είναι αρνητικά! Αυτό λέει το άρθρο και γι'αυτό απορεί γιατί δεν τα αναφέρει! Δυστυχώς η HOL δεν πάει καλά και αυτό το γνωρίζουν άπαντες! Εξ ου και οι νέες συνθήκες εργασίας, με εργολάβους, που θέλουν να περάσουν στους άμοιρους τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν φταινε σε τίποτε!!!!!!
  Στα χαρτιά και στους αριθμούς και η χώρα μας μια χαρά τα πάει! Η πραγματικότητα είναι όμως διαφορετική!!!! Οι οικονομολόγοι τα παρουσιάζουν όπως θέλουν!!!!

 15. #15
  Εγγραφή
  18-11-2011
  Μηνύματα
  1.353
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΜΕΓΑΡΑ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkats_99 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Λάθος! Τα κέρδη μετά φόρων μπορεί να είναι αρνητικά! Αυτό λέει το άρθρο και γι'αυτό απορεί γιατί δεν τα αναφέρει! Δυστυχώς η HOL δεν πάει καλά και αυτό το γνωρίζουν άπαντες! Εξ ου και οι νέες συνθήκες εργασίας, με εργολάβους, που θέλουν να περάσουν στους άμοιρους τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν φταινε σε τίποτε!!!!!!
  Στα χαρτιά και στους αριθμούς και η χώρα μας μια χαρά τα πάει! Η πραγματικότητα είναι όμως διαφορετική!!!! Οι οικονομολόγοι τα παρουσιάζουν όπως θέλουν!!!!
  Ποια εταιρία πάει καλά με αυτούς τους φόρους, το παράξενο θα ήταν να πήγαινε. Άπλα είναι τα πράγματα περσι είχε κερδοφορία η forthnet φέτος η hol

  - - - Updated - - -

  Ζητάει Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου η Hol Το διάβασα εδώ

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 14
  Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-13, 14:44
 2. Μηνύματα: 8
  Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-13, 15:05
 3. Μηνύματα: 30
  Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-13, 01:10
 4. Μηνύματα: 18
  Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-13, 17:40
 5. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 11:14

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας