Αν δε μου ξέφυγε... Και με αυτό, έχω θέμα.
Βέβαια εδώ να πω το εξής. Όταν έχω το GUI σε 1080p μου το κάνει. Όταν το έχω σε 4k μπορώ να κάνω μπρος πίσω τα hevc.
Τί να πω...