Δελτίο Τύπου:
Αθήνα, 30 Μαΐου, 2014 - Η hellas online (ATHEX: ΗΟΛ) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄ τρίμηνο του2014, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellasonline κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης ανέφερε:«Η hellasonline ,κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, διατήρησε το μερίδιο αγοράς της, παρουσιάζοντας παράλληλα θετικές οικονομικέςεπιδόσεις. Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τον συνεχιζόμενο, έντονο ανταγωνισμόστην ελληνική ευρυζωνική αγορά, η εταιρεία συνεχίζει τη θετική της πορεία επενδύοντας με συνέπεια σε τεχνολογικές υποδομές, στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στις συνδυαστικές υπηρεσίες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτές οι επιλογές θα στηρίξουν τα έσοδα και τη γενικότερη οικονομική εικόνα της και το 2014».

Οικονομικά αποτελέσματα


A΄ τρίμηνο ΄14
Α΄ τρίμηνο ΄13
Διαφορά %
Συνολικά έσοδα 54.698.993
56.512.854
(3,2%)
EBITDA 1 13.402.330
17.747.914
(24,5%)
% περιθώριο EBITDA 24,5%
31,4%
-6,9μον
Κέρδη προ φόρων (1.294.499)
28.815
Επενδύσεις 7.917.503
6.302.083
25,6%
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές και 1.037.274
(450.393)
-
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Καθαρός Δανεισμός 156.297.163
166.660.311
(6,2%)
Τα συνολικά έσοδα για το α΄ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και έφτασαν τα €54,7 εκατ.από €56,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.Η μείωση των εσόδων οφείλεται κατά ένα μέρος σεέκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α΄ τρίμηνου του 2013 καθώς και στις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά αλλά και στο υφεσιακόκλίμα της οικονομίας, παράγοντες οι οποίοι έχουν επιφέρει μείωση στο μέσο έσοδο ανά συνδρομητή. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μεταβολή των εσόδων κατά € 1,8 εκατ. κρίνεται απόλυτα δικαιολογημένη.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα €41,3 εκατ., αυξημένα κατά €2,5 εκατ. (+6,5%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή είναι συγκυριακή, καθώς οφείλεται κυρίως σε χρονική κατανομή κάποιων λειτουργικών εξόδων και θα εξομαλυνθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Ο συνδυασμός των παραπάνω,συνέβαλε στη μείωση τωνκερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία και διαμορφώθηκαν σε €13,4 εκατ., από €17,7 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε €11,6 εκατ. από €14,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση €2,6 εκατ., ή 18,6%.Το αποτέλεσμα προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στα (€ 1,3) εκατ. ζημία, έναντι οριακών κερδών € 0,03 εκατ. το 2013.

Τα χρηματοοικονομικά κόστη μειώθηκαν σε €3,1 εκατ. από €3,5εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση της τάξης του 10,9%που αποδίδεται στην μείωση του τραπεζικού δανεισμού, και στη μείωση του κόστους για τόκους προς προμηθευτές.

Ο καθαρός δανεισμός του πρώτου τριμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε € 156,3 εκατ., μειωμένος κατά € 10,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στοιχεία Συνδρομητικής Βάσης


A΄τρίμηνο΄14
Α΄ τρίμηνο ΄13
Διαφορά %
Ενεργοί συνδρομητές ΤΤΤΤ 527.284
496.167
6,3%
Καθαρές νέες συνδέσεις ΤΤΤΤ 8.212
3.614
127,2%
Μερίδιο αγοράς ΤΤΤΤ 27,0%
27,1%
-0,1 μο ν
Σύνολο ευρυζωνικών συνδρομητών 531.329
501.418
6,0%
Καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις 7.972
3.300
141,6%

Η συνολική ΤΧΙΤ πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2014ανήλθε σε 527.284 πελάτες, αύξηση 6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, η hellasonline το α΄ τρίμηνο του 2013 απέσπασε το 20,5% των νέων συνδέσεων ΤΧΙΤ, ενώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, έχει διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της σταθερό τοοποίο εκτιμάται στο 27%.

Επενδύσεις
Οι επενδύσειςτης εταιρείας το α΄ τρίμηνο του 2014ανήλθαν στα€7,9 εκατ.,αυξημένες κατά 25,6%σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου, καθώς και σε τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς FTTx, VDSIr προσφέροντας ακόμα υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες στους συνδρομητές. Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα € 450 εκατ., υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών,τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών holcloud.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellasonline εκτείνεται σε πάνω από 5.200 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 368συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

Πρόσφατες Εξελίξεις
Η hellasonline στα πλαίσια της στρατηγικής της για ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fihotspots) υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας 5ετούς διάρκειας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Μέσω αυτής της συνεργασίας,η hellas online θα σχεδιάσει, εγκαταστήσει και αναλάβει εξολοκλήρου την λειτουργία δικτύου Wi-Fi δωρεάν σε σημεία της πόλης, επιλογής του Δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών του Δήμου που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές (smartphones, tablets, laptops). Το δίκτυο των holspots υποστηρίζει τριψήφιο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών με υψηλότατες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο που ξεπερνά τα 10ηΛ^/χρήστη.

Το «holvideoclub» συνεχίζει να εμπλουτίζει το μεγαλύτερο κατάλογο videoondemand περιεχομένου της ελληνικής συνδρομητικής τηλεόρασης.Πρόσφατα, ξεκίνησαν οι πιο δημοφιλείς σειρές του τηλεοπτικού δικτύου HBO (GameofThrones, Sopranos, TrueBlood, BoardwalkEmpire, Rome) προσφέροντας στους συνδρομητές της υπηρεσίας μοναδικό ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Παράλληλα, η υπηρεσία holmytv παρέχει σήμερα 38 κανάλια, ψυχαγωγικά, μεταγλωττισμένα παιδικά, ντοκιμαντέρ, ειδησεογραφικά, lifestyle, κα περιεχομένου.

Το site της hellas online, www.hol.gr, άλλαξε ριζικά ώστε να προσφέρει περισσότερη αξία στην καθημερινότητα του πελάτη. Με γνώμονα τις ανάγκες του καταναλωτή τόσο στην πρακτική καθημερινότητα του όσο και στο τι τον ενδιαφέρει κατά το χρόνο που δαπανά στο internet, η νέα προσέγγιση στην online παρουσία της hellas online φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα καθημερινό προορισμό για τους υφιστάμενους συνδρομητές της εταιρείας αλλά και πόλο έλξης για νέους συνδρομητές. Μέσα από μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών, το hol.gr εμπλουτίζεται συνεχώς και περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες βασικές ενότητες περιεχομένου και χρηστικά εργαλεία (παρουσίαση υπηρεσιών και προϊόντων της hol, έλεγχο διαθεσιμότητας, myhol, support, online πληρωμή λογαριασμού, e-bill, speedtest, κλπ.), ενώ παράλληλα, εισάγει νέους πυλώνες περιεχομένου και υπηρεσιών που εστιάζουν στην Καθημερινότητα, την Ψυχαγωγία αλλά και ένα κόσμο Προνομίων και προσφορών σε προϊόντα και υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και καθημερινής κατανάλωσης που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των επισκεπτών του.

Τέλος, το ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της εταιρίας συνεχίζει να διευρύνεται με νέους πελάτες όπως Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, Hitachi, BaribaCorporation, Maddog, WinWin, Σαραντίτης, EvicMaritimeSa, κα, καθώς και νέες υπηρεσίες προς υφιστάμενους πελάτες όπως Εθνική Τράπεζα, Eurobank, BureauVeritas, ACS, Printec,QuintanaShipManagement, BazaarAE,