Έχουμε δίκτυο Νο1 Ip 192.168.1.126 (255.255.255.0) 192.168.1.1
No2 Ip 10.0.0.126 (255.255.255.0) 10.0.0.1
Με δυο κάρτες δικτύου 2 διαφορετικοί πάροχοι και win7 64bit

Το ζητούμενο είναι μπορώ να ορίσω ότι ο iexplorer θα δρομολογηθεί από την σύνδεση Νο1 ενώ πχ ο Chrome θα πάρει από την Νο2 ?

έχω δοκιμάσει το forcebindip χωρίς αποτέλεσμα