Εμφάνιση 1-14 από 14
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  74.199
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:

  • Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα
  • Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας
  • Ανάπτυξη από νέες υπηρεσίες: TV, 4G, VDSL
  • Ισχυρό περιθώριο EBITDA Ομίλου στο 34,7% χάρη στον έλεγχο του κόστους
  • Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές: €53 εκατ.
  • Καθαρός Δανεισμός σταθερός στα €1,1 δισ. ή 0,8 φορές το EBITDA, παρά τις επενδύσεις €228 εκατ. για ανάπτυξη & φάσμα


  Αθήνα, 13 Μαΐου 2015 - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Η χρονιά ξεκίνησε καταγράφοντας ένα ακόμα τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα, με τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας να αυξάνονται σε ετήσια βάση και την πτώση στην κινητή να περιορίζεται. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, οι επιδόσεις μας συνέχισαν να επηρεάζονται από τη μείωση των τελών τερματισμού. Συνολικά, η τάση σταθεροποίησης των εσόδων μας συνεχίζεται, χάρη και στην αυξημένη ανταπόκριση των πελατών μας στις νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους.»

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους, η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και οι ταμειακές ροές, μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δίκτυα και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική μας ευρωστία. Αναμένουμε αυτές οι τάσεις να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.»

  Προοπτικές
  Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το 2015, θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στην Ελλάδα, και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία. Η σταθεροποίηση αυτή βασίζεται στη συνεχή επέκταση των νέων υπηρεσιών, στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και στην ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης, υπό την αίρεση βελτιούμενων συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη των υποδομών Ελλάδας και Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου €500 εκατ., εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα €500 εκατ. και το 2015.

  Το Α’ τρίμηνο του 2015, ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο βελτιωμένες τάσεις στον κύκλο εργασιών σημειώνοντας μείωση 2,4% στα συνολικά έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων μειώσεων στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

  Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από επτά χρόνια μείωσης, τα έσοδα στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας σημείωσαν αύξηση, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη μεταστροφή της σταθερής τηλεφωνίας. Οι συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και των προϊόντων και υπηρεσιών αποδίδουν καρπούς. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα της COSMOTE παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από συσκευές, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,9%, τάση παρόμοια με τα προηγούμενα τρίμηνα. Στη Ρουμανία, τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία μειώθηκαν κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από χονδρική που οφείλεται στην περυσινή μείωση των τελών τερματισμού . Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 12,7%, θα είχαν αυξηθεί, εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του 2014. Παρομοίως, στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 16,4%, ενώ θα είχαν αυξηθεί χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, τα λοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €118,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13,9%, κυρίως λόγω των εσόδων από το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €630,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 1,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3,0 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο. Τα λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €456,7 εκατ., μειωμένα κατά 2,0% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους διασύνδεσης και περιαγωγής στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

  Το Α’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €326,0 εκατ. σημειώνοντας μείωση 2,2%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 34,7%, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυνατής επίδοσης της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

  Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 17,3% στο τρίμηνο, σε €39,6 εκατ., λόγω μείωσης στον δανεισμό.

  Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €53,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας EBITDA. Σύμφωνα με επανεκτίμηση του φόρου εισοδήματος για το 2014, μετά από διευκρινίσεις που εκδόθηκαν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, στο Α’ τρίμηνο του 2015 περιλήφθηκε φορολογική επιβάρυνση €9 εκατ.

  Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε €228,2 εκατ. (ή €159,8 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος), αποτέλεσμα των ενισχυμένων επενδύσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή €53,9 εκατ. για την πρόσφατη απόκτηση φάσματος 4G στην Ελλάδα και την πληρωμή €14,5 εκατ. για την απόκτηση φάσματος στην Αλβανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €46,0 εκατ. και €48,6 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €133,1 εκατ., εκ των οποίων €68,4 εκατ. αφορούν σε πληρωμές για άδειες φάσματος (€53,9 εκατ. στην Ελλάδα και €14,5 εκατ. στην Αλβανία).

  Το Α’ τρίμηνο του 2015, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €212,8 εκατ., αυξημένες κατά 96,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014, λόγω των χαμηλότερων πληρωμών κεφαλαίου κίνησης, φόρων και τόκων.

  Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) ανήλθαν στα €53 εκατ., σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με τις αρνητικές ταμειακές ροές των €12,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2014.

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ. στις 31 Μαρτίου 2015, μειωμένος κατά 28,3% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: Selection_032.png 
Εμφανίσεις: 266 
Μέγεθος: 82,7 KB 
ID: 155149


  Το Α’ τρίμηνο του 2015, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) έχασε 12.000 γραμμές. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή απώλεια 27.000 γραμμών πρόσβασης έναντι 44.000 γραμμών το Α’ τρίμηνο του 2014 και 22.000 γραμμών το Δ’ τρίμηνο του 2014. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε 15.000 σε σχέση με 35.000 το Α’ τρίμηνο του 2014 και 28.000 το Δ’ τρίμηνο του 2014.

  Το Α’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 46% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.394.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει πάνω από 107.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Η ζήτηση για VDSL αυξάνεται σταθερά στις περιοχές όπου παρέχεται η υπηρεσία. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη, είναι το όχημα για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις.


  Επιπλέον, και το Α’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει ικανοποιητική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Μαρτίου 2015, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 367.000, με την προσέλκυση 13.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του 2015.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: Selection_033.png 
Εμφανίσεις: 258 
Μέγεθος: 66,5 KB 
ID: 155151


  Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013, και μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το Α’ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, ενώ η πτώση στα έσοδα χονδρικής αντισταθμίστηκε για ακόμα μία φορά από υψηλότερα έσοδα ICT.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €227,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, αμετάβλητα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο.

  Το περιθώριο EBITDA, κοντά στο 40%, βελτιώθηκε περαιτέρω στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράφοντας αύξηση 120 μονάδων βάσης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: Selection_034.png 
Εμφανίσεις: 259 
Μέγεθος: 58,3 KB 
ID: 155152


  Στο τέλος του Α’ τριμήνου 2015, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,3 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, μειωμένους κατά 1,4% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2014.

  Το Α’ τρίμηνο 2015, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες ήταν 4,9%, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα τέλη τερματισμού κινητής μειώθηκαν περαιτέρω από 1,189 σε 1,10.

  Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχει επενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Α’ τρίμηνο 2015, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει πάνω από το 70% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η εταιρεία διαθέτει ήδη κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε επιλεγμένες περιοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

  Μέσω του δικτύου καταστημάτων OTE-Cosmote-Γερμανός, η εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Ψηφιακής Αλληλεγγύης επιδοτούμενο από την Ε.Ε το οποίο παρέχει επιδοτούμενες συσκευές (tablets ή laptops), συνδέσεις στο διαδίκτυο και εκπαίδευση στο σπίτι των δικαιούχων του Κοινωνικού Μερίσματος 2014. Η συμμετοχή της Cosmote σε αυτό το πρόγραμμα έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις συσκευών κατά ο τρίμηνο, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε €45,8 εκατ., αυξημένα κατά 16,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

  Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το Α’ τρίμηνο του 2015. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει το δίκτυο, καθώς και της αυξημένης διείσδυσης των smartphones.

  Το Α’ τρίμηνο 2015, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,6% σε 292,8 λεπτά. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €11,1, μειωμένος κατά 3,0% από το Α’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της βελτίωσης της πελατειακής διάρθρωσης.

  4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 2015
  Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2015, η OTE PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορές ονομαστικής αξίας €49,8 εκατ. των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015, μαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Τα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού των €382,6 εκατ. του ομολόγου μαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων.

  5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

  ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
  Την 1 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μανούσο Μανουσάκη, Βασίλειο Καφούρο, Ιωάννη Μάργαρη, Αθανάσιο Μισδανίτη και Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικόλαου Καραβίτη, Στυλιανού Πέτσα, Θεόδωρου Ματάλα, Λεωνίδα Φιλιππόπουλου και Χρήστου Καστώρη για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2015.

  ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
  Στις 7 Απριλίου 2015, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν ανακοινώσεως της εταιρείας τον Ιούλιο 2014, η θυγατρική της εταιρεία OTE plc, προέβη σε επαναγορές ομολόγων συνολικού ονομαστικού ποσού €70,6 εκατ. από τα ομόλογα λήξεως 20 Μαΐου 2016 με κουπόνι 4,625% (ISIN: XS0275776283). Τα επαναγορασθέντα ομόλογα έχουν παραδοθεί προς ακύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς το εναπομείναν ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων ανέρχεται σε €629,5 εκατ.
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.464
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Σχεδόν 1 στους 10 πελάτες ευρυζωνικης του ΟΤΕ παίρνει VDSL.

  Αν σκεφτούμε ότι η πραγματική κάλυψη του vdsl είναι πάρα πολύ μικρή συγκριτικά με την κάλυψη ΑDSL (πχ οι δύο μεγαλύτεροι δήμοι της Ελλάδας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, έχουν μηδενική κάλυψη από ΚΑΦΑΟ), το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο. Δείχνει ότι το VDSL θα μπορούσε να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΟΤΕ και τον παράγοντα ανάσχεσης της αιμορραγίας πελατών, αν η επέκταση του δικτύου του δεν κινούνταν με ρυθμούς χελώνας. Μακάρι κάποια στιγμή να το καταλάβουν στη διοίκησή του.

 3. #3
  Εγγραφή
  18-03-2007
  Περιοχή
  Περιστέρι Αττικής
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  4.521
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Άρθρα
  12
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49999/4999
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  27.8(dB) / 8.3(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Σχεδόν 1 στους 10 πελάτες ευρυζωνικης του ΟΤΕ παίρνει VDSL.

  Αν σκεφτούμε ότι η πραγματική κάλυψη του vdsl είναι πάρα πολύ μικρή συγκριτικά με την κάλυψη ΑDSL (πχ οι δύο μεγαλύτεροι δήμοι της Ελλάδας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, έχουν μηδενική κάλυψη από ΚΑΦΑΟ), το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο. Δείχνει ότι το VDSL θα μπορούσε να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΟΤΕ και τον παράγοντα ανάσχεσης της αιμορραγίας πελατών, αν η επέκταση του δικτύου του δεν κινούνταν με ρυθμούς χελώνας. Μακάρι κάποια στιγμή να το καταλάβουν στη διοίκησή του.
  Το καταλαβαίνουν πολύ καλά, το θέμα είναι αν θα προχωρήσουν στην επέκταση και διάθεσή του από τα καφάο σε περισσότερες περιοχές, διότι το VDSL από το Α/K είναι για τους "γείτονες" του κτιρίου ΟΤΕ...
  Jazz is the teacher, Funk is the preacher !

 4. #4
  Εγγραφή
  28-07-2013
  Μηνύματα
  2.927
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  OTE/Vodafone/ΕΔΕΤ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Σχεδόν 1 στους 10 πελάτες ευρυζωνικης του ΟΤΕ παίρνει VDSL.

  Αν σκεφτούμε ότι η πραγματική κάλυψη του vdsl είναι πάρα πολύ μικρή συγκριτικά με την κάλυψη ΑDSL (πχ οι δύο μεγαλύτεροι δήμοι της Ελλάδας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, έχουν μηδενική κάλυψη από ΚΑΦΑΟ), το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο. Δείχνει ότι το VDSL θα μπορούσε να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΟΤΕ και τον παράγοντα ανάσχεσης της αιμορραγίας πελατών, αν η επέκταση του δικτύου του δεν κινούνταν με ρυθμούς χελώνας. Μακάρι κάποια στιγμή να το καταλάβουν στη διοίκησή του.
  Το έχουν ήδη καταλάβει, αφού βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης καμπινών σε όλη τη χώρα. Από την άλλη, η συμφωνία χονδρικής παροχής της υπηρεσίας προορίζεται να αναιρέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΟΤΕ ως παρόχου, χωρίς όμως να τον ζημιώσει για τις επενδύσεις που έκανε.
  Πάντως, μια και έθιξες το θέμα της ποιότητας/ταχύτητας υπηρεσίας, είναι ενδιαφέρον να βάλουμε στην εξίσωση και τα νέα σχέδια ανάπτυξης ευρυζωνικής πρόσβασης στην επαρχία, σε κάποια από τα οποία επίσης συμμετέχει ο ΟΤΕ.

 5. #5
  Εγγραφή
  16-07-2007
  Περιοχή
  Ingolstadt DE
  Μηνύματα
  3.266
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  23.524 /1024
  ISP
  On, M-net Sdsl
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Διάφορα
  SNR / Attn
  7(dB) / 4(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Αν βγάλεις εξω το οτε τv, Ολα (σχεδον) χειρότερα....

  - - - Updated - - -

  Θα το κάνουν σαν το ISDN , αργά, σταθερά και Αποτυχημένα.....

 6. #6
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  14.605
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από intech Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αν βγάλεις εξω το οτε τv, Ολα (σχεδον) χειρότερα....
  Δεν νομίζω να συμφωνεί μαζί σου η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ. Στην θέση τους θα άνοιγα σαμπάνιες με αυτά τα αποτελέσματα.

 7. #7
  Εγγραφή
  16-07-2007
  Περιοχή
  Ingolstadt DE
  Μηνύματα
  3.266
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  23.524 /1024
  ISP
  On, M-net Sdsl
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Διάφορα
  SNR / Attn
  7(dB) / 4(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Σεβαστή η άποψη σου, Αλλά δεν Ανοίξαν!!!!! Ερχονται Αλλαγές! Απο DT !!!!

 8. #8
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  74.199
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από intech Εμφάνιση μηνυμάτων
  Σεβαστή η άποψη σου, Αλλά δεν Ανοίξαν!!!!! Ερχονται Αλλαγές! Απο DT !!!!
  Εθελουσία γίγας έρχεται...
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 9. #9
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  14.605
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από intech Εμφάνιση μηνυμάτων
  Σεβαστή η άποψη σου, Αλλά δεν Ανοίξαν!!!!! Ερχονται Αλλαγές! Απο DT !!!!
  Η DT πετάει την σκούφια της από χαρά με τις επιδόσεις του ομίλου ΟΤΕ. Αλλαγές έρχονται ξανά και θα έρθουν και άλλες. Και ως τώρα έχουν προβλεφθεί από πριν την πώληση στην DT.

 10. #10
  Εγγραφή
  16-07-2007
  Περιοχή
  Ingolstadt DE
  Μηνύματα
  3.266
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  23.524 /1024
  ISP
  On, M-net Sdsl
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Διάφορα
  SNR / Attn
  7(dB) / 4(dB)
  Path Level
  Fastpath
  to nnn

 11. #11
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  14.605
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εθελουσία γίγας έρχεται...
  Και χωρίς την νέα εθελουσία μια χαρά πάει για τους μετόχους το εργασιακό κόστος.

  "Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3,0 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο"

 12. #12
  Εγγραφή
  16-07-2007
  Περιοχή
  Ingolstadt DE
  Μηνύματα
  3.266
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  23.524 /1024
  ISP
  On, M-net Sdsl
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Διάφορα
  SNR / Attn
  7(dB) / 4(dB)
  Path Level
  Fastpath
  H διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ......

  Συγνώμη, Καλό το Ανέκδοτο.....

  Πάω να δω τον Αγώνα, αργοτερα η αυριο θα τα πούμε
  ..

 13. #13
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.464
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από minas Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το έχουν ήδη καταλάβει, αφού βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης καμπινών σε όλη τη χώρα. Από την άλλη, η συμφωνία χονδρικής παροχής της υπηρεσίας προορίζεται να αναιρέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΟΤΕ ως παρόχου, χωρίς όμως να τον ζημιώσει για τις επενδύσεις που έκανε.
  Πάντως, μια και έθιξες το θέμα της ποιότητας/ταχύτητας υπηρεσίας, είναι ενδιαφέρον να βάλουμε στην εξίσωση και τα νέα σχέδια ανάπτυξης ευρυζωνικής πρόσβασης στην επαρχία, σε κάποια από τα οποία επίσης συμμετέχει ο ΟΤΕ.
  Με τους σημερινούς ρυθμούς θα πάρει καμιά δεκαετία να καλύψουν -κανονικά, από καμπίνα, όχι για τους γύρω δρόμους κάθε Α/Κ- με vdsl τις περιοχές που έχουν adsl σήμερα, γι'αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν το κατάλαβαν. Εντωμεταξύ το ποσοστό που φεύγει από οτε σε εναλλακτικούς δεν έχει ποτέ αντιστραφεί απ'ότι ξέρω, συνεχίζουν να χάνουν συνδρομητές (συνήθως αναφέρουν θετικά ότι "μειώθηκε ο αριθμός φορητοτήτων", αλλά ποτέ δεν επέστρεψαν περισσότεροι από όσους έφυγαν το συγκεκριμένο εξάμηνο, που θα περίμενε κανείς να αποτελεί στόχο του οτε).

  Η ανάπτυξη ευρυζωνικότητας νέας γενιάς δικτύων στην επαρχία είναι σημαντικός παράγοντας αλλά ακόμα είναι σε τελείως αρχικό στάδιο, έτσι δεν είναι;

 14. #14
  Εγγραφή
  15-05-2015
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  2
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  Πολύ αισιόδοξο εταιρία σοβαρή σαν τον ΟΤΕ να φέρνει πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα παρόλο που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και χωρίς τσιγκουνιές

Παρόμοια Θέματα

 1. Οικονομικά Αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ 2014
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 1
  Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-15, 14:28
 2. Μηνύματα: 8
  Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-14, 21:12
 3. Μηνύματα: 6
  Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-14, 12:03
 4. Μηνύματα: 20
  Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 17:26
 5. Αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ Β' Τριμήνου 2014
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 3
  Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-14, 21:06

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας