Στην Αυστραλία - που το fb είναι στην καθημερινότητα όλων- όταν αγοράζεις καρτοκινητό, έχεις το περιθώριο να αγοράσεις πακέτο με π.χ. 100mb και απεριόριστο fb. Έτσι επικοινωνείς με όποιον θέλεις διαδικτυακά, αλλά μόνο μέσω fb. Σε άλλες χώρες έχουν συμφωνία με whatsapp ή με άλλα προγράμματα. Λογικό ήταν να έρθει και στη χώρα μας αυτό.