Εμφάνιση 1-3 από 3
 1. #1
  Εγγραφή
  25-06-2004
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  54
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  Other / Άλλο
  Ταχύτητα
  2048/256
  ISP
  WiFi Κλέβουμε απο άλλον
  Router
  3com
  Καλησπερα,

  Αντιμετωπίζω ενα πρόβλημα με το ADSL του router μου αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι το ADSL η το ίδιο το Cisco. Συγκεκριμένα, συγχρωνίζει αλλα δε προχωράει στο ppp negotiation.

  Κώδικας:
  show interface atm 0
  
  
  ATM0 is up, line protocol is up 
   Hardware is MPC ATMSAR (with Alcatel ADSL Module)
   Backup interface Dialer2, failure delay 60 sec, secondary disable delay 30 sec,
   kickin load not set, kickout load not set
   MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 798 Kbit/sec, DLY 460 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
   Encapsulation ATM, loopback not set
   Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode
   10 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs
   VC Auto Creation Disabled.
   VC idle disconnect time: 300 seconds
   Last input never, output 00:00:06, output hang never
   Last clearing of "show interface" counters never
   Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
   Queueing strategy: Per VC Queueing
   5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
   5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     1890 packets output, 37800 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
  
  
  testrouter#show atm interface atm 0
  Interface ATM0:
  AAL enabled: AAL5  AAL2, Maximum VCs: 10, Current VCCs: 1
  
  
  VCIs per VPI: 1024, 
  Max. Datagram Size: 4528
  PLIM Type: ADSL - 798Kbps Upstream, DMT, TX clocking: LINE
  0 input, 1900 output, 0 IN fast, 0 OUT fast
   Avail bw = 798 
  Config. is ACTIVE
  
  
  testrouter#show ip interface brief
  Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol
  FastEthernet0       unassigned   YES unset up          down  
  FastEthernet1       unassigned   YES unset up          down  
  FastEthernet2       unassigned   YES unset up          down  
  FastEthernet3       unassigned   YES unset up          up   
  BRI0            unassigned   YES NVRAM administratively down down  
  BRI0:1           unassigned   YES unset administratively down down  
  BRI0:2           unassigned   YES unset administratively down down  
  Dot11Radio0        unassigned   YES NVRAM administratively down down  
  ATM0            unassigned   YES NVRAM up          up   
  Vlan1           unassigned   YES NVRAM up          up   
  Dialer2          unassigned   YES NVRAM standby mode     down  
  Virtual-Template2     unassigned   NO TFTP  down         down  
  Dialer1          unassigned   YES NVRAM up          up   
  Virtual-Template3     unassigned   NO TFTP  down         down  
  Virtual-Template4     unassigned   NO TFTP  down         down  
  Virtual-Template5     unassigned   NO TFTP  down         down  
  NVI0            unassigned   YES unset administratively down down  
  Vlan10           192.168.1.1   YES NVRAM up          down  
  Vlan20           192.168.100.1  YES NVRAM up          down  
  Virtual-Access1      unassigned   YES unset up          up   
  Dialer0          unassigned   YES NVRAM up          up   
  Virtual-Access2      unassigned   YES unset down         down  
  Virtual-Access3      unassigned   YES unset up          down  
  
  
  
  
  
  
  testrouter#debug ppp negotiation
  PPP protocol negotiation debugging is on
  testrouter#
  *Mar 6 13:36:52.203: Vi3 LCP: Timeout: State Listen
  *Mar 6 13:36:52.203: Vi3 PPP: No remote authentication for call-out
  *Mar 6 13:36:52.203: Vi3 LCP: O CONFREQ 
  [Listen] id 150 len 14
  *Mar 6 13:36:52.203: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:36:52.203: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:36:54.219: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:36:54.219: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 151 len 14
  *Mar 6 13:36:54.219: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:36:54.219: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:36:56.235: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:36:56.235: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 152 len 14
  *Mar 6 13:36:56.235: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:36:56.235: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:36:58.251: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:36:58.251: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 153 len 14
  *Mar 6 13:36:58.251: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:36:58.251: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:37:00.267: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:37:00.267: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 154 len 14
  *Mar 6 13:37:00.267: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:37:00.267: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:37:02.283: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:37:02.283: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 155 len 14
  *Mar 6 13:37:02.283: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:37:02.283: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:37:04.299: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:37:04.299: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 156 len 14
  *Mar 6 13:37:04.299: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:37:04.299: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:37:06.315: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:37:06.315: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 157 len 14
  *Mar 6 13:37:06.315: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:37:06.315: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:37:08.331: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:37:08.331: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 158 len 14
  *Mar 6 13:37:08.331: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:37:08.331: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:37:10.347: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:37:10.347: Vi3 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 159 len 14
  *Mar 6 13:37:10.347: Vi3 LCP:  MRU 1418 (0x0104058A)
  *Mar 6 13:37:10.347: Vi3 LCP:  MagicNumber 0x15FA170B (0x050615FA170B)
  *Mar 6 13:37:12.363: Vi3 LCP: Timeout: State REQsent
  *Mar 6 13:37:12.363: Vi3 LCP: State is Listen
  
  testrouter#sh int dialer1
  Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)
   Hardware is Unknown
   Description: ***ADSL DIALER***
   Internet address will be negotiated using IPCP
   MTU 1418 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
   Encapsulation PPP, loopback not set
   Keepalive set (10 sec)
   DTR is pulsed for 1 seconds on reset
   Interface is bound to Vi3
   Last input never, output never, output hang never
   Last clearing of "show interface" counters 02:57:23
   Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
   Queueing strategy: weighted fair
   Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) 
     Conversations 0/0/16 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 42 kilobits/sec
   5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
   5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes
     0 packets output, 0 bytes
  Bound to:
  Virtual-Access3 is up, line protocol is down 
   Hardware is Virtual Access interface
   MTU 1418 bytes, BW 798 Kbit/sec, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
   Encapsulation PPP, LCP REQsent
   PPPoATM vaccess, cloned from Dialer1
   Vaccess status 0x44
   Bound to ATM0 VCD: 1, VPI: 8, VCI: 35, loopback not set
   Keepalive set (10 sec)
   DTR is pulsed for 5 seconds on reset
   Interface is bound to Di1 (Encapsulation PPP)
   Last input never, output never, output hang never
   Last clearing of "show interface" counters 02:56:04
   Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
   Queueing strategy: fifo
   Output queue: 0/40 (size/max)
   5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
   5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     2081 packets output, 33296 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
  Υποψιάζομαι οτι κάτι παίζει με το PPP αλλά δε μπορώ να βρω τι ακριβώς. H Γραμμή παίζει με απλό ADSL modem και συγχρονίζει κανονικά.

  Ευχαριστώ

 2. #2
  Εγγραφή
  26-09-2006
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  1.135
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+ Forthnet Shared
  Ταχύτητα
  23600/1021
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Ο.Τ.Ε. - ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
  Router
  Thomson 585 v7
  SNR / Attn
  6(dB) / 6.5(dB)
  To PCV πως το έχεις ρυθμισμένο, με PPPOE ή PPPOATM;

  Δες με show pppoe session ή show pppatm session αντίστοιχα αν έχεις established session.

  Αν δεν βλέπεις sessions δες τα αντίστοιχα debugs.
  #41693

 3. #3
  Εγγραφή
  02-05-2007
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  149
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΣΟΛΩΝΟΣ
  Ποιό είναι το output της sh dsl int atm 0 ;
  "Him who knows the past controls the future, and him who controls the future conquers the past"

Παρόμοια Θέματα

 1. CISCO 2610XM router και ADSL configuration
  Από dimigav στο φόρουμ Cisco ADSL modems και routers
  Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-15, 02:41
 2. Cisco 876 ISDN ADSL IOS
  Από kmiaoulis στο φόρουμ Cisco ADSL modems και routers
  Μηνύματα: 2
  Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 17:23

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας