Εξ αρχής ήταν γνωστό ότι αυτό το πράγμα, δεν είναι πατέντα.