Φαντάζομαι πως δεν απευθύνονται σε απλούς ανθρώπους, αλλά σε επιχειρήσεις. Οι τιμές αυτές δεν είναι καθόλου προσιτές για εμάς...