Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε ανακοινώνει ότι από 1 Μαρτίου 2016 σε όλους τους παλαιούς και νέους συνδρομητές του βασικού πακέτου καρτοκινητής τηλεφωνίας Q – που ανήκουν σε εμπορικά διαθέσιμα ή παλαιοτέρα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα χρήσης- δε θα είναι διαθέσιμές οι κάτωθι επιλογές προπληρωμένων πακέτων ομιλίας προς το εξωτερικό:

  • 220 λεπτά ομιλίας προς Ινδία με κόστος ενεργοποίησης 4,4€ και διάρκεια ισχύος 30 ημέρες.
  • 70 λεπτά ομιλίας προς Πακιστάν με κόστος ενεργοποίησης 4,4€ και διάρκεια ισχύος 30 ημέρες.
  • 110 λεπτά ομιλίας προς Μπαγκλαντές με κόστος ενεργοποίησης 4,4€ και διάρκεια ισχύος 30 ημέρες.


Επισημαίνεται ότι οι συνδρομητές οι οποίοι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τις συγκεκριμένες επιλογές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον προπληρωμένο χρόνο ομιλίας μέχρι την εξάντληση του ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του πακέτου που έχουν ενεργοποιήσει. Ωστόσο, από την 1 Μαρτίου 2016 δε θα μπορούν να προβούν σε καμία νέα ενεργοποίηση των προς κατάργηση ανωτέρων πακέτων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις του ισχύοντα τιμοκαταλόγου της καρτοκινητής Q.

Τα ανωτέρα πακέτα συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα προς ενεργοποίηση για το πακέτο Q International Special pack.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών Καρτοκινητής Q καλώντας το 1222 (0,24€/κλήση).

Στις προαναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%.

Πηγή : Wind