Εμφάνιση 1-8 από 8
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.501
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  E.U.
  Δελτίο Τύπου:
  Η κατάσταση της Ένωσης 2016: Η Επιτροπή προλειαίνει το έδαφος για περισσότερη και καλύτερη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

  Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016
  «Πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι. Η οικονομία μας το χρειάζεται. Οι άνθρωποι το χρειάζονται. Και οφείλουμε να επενδύσουμε σ’ αυτήν τη συνδεσιμότητα τώρα.» - Πρόεδρος Γιούνκερ, η κατάσταση της Ένωσης 2016

  Με την ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα μια φιλόδοξη αναμόρφωση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες με νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Οι προτάσεις αυτές θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και θα επιταχύνουν την σύνδεση των Ευρωπαίων σε δίκτυα Wi-Fi.
  Στην εργασία, στο σπίτι ή όταν μετακινούνται, οι Ευρωπαίοι ζητούν ταχεία και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. Η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας καθίσταται όλο και πιο επιτακτική για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις κατασκευές ή τις μεταφορές.

  Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να προετοιμάσει το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τρεις στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας για το 2025:


  • 1. Όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, όλοι οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή — της τάξης των gigabit — συνδεσιμότητα (που θα επιτρέπει στους χρήστες να τηλεφορτώνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεδομένα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο).
  • 2. Όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα με ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία να μπορεί να αναβαθμιστεί σε Gbps.
  • 3. Όλες οι αστικές περιοχές καθώς και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες και οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G, την πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μέχρι το 2020.


  Οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μαζικές επενδύσεις. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρότεινε νέο ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων μακρόπνοων και απλοποιημένων κανόνων οι οποίοι καθιστούν πιο ελκυστικές για όλες τις εταιρείες τις επενδύσεις σε νέες υποδομές υψηλής ποιότητας παντού στην ΕΕ, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και πέραν των εθνικών συνόρων. Οι επενδύσεις οι οποίες ευνοούνται από το νέο πλαίσιο θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 910 δισεκατ. € επιπλέον και να δημιουργήσουν 1,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας κατά την επόμενη δεκαετία (μέχρι το 2025). Εκτός από τον κώδικα, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2018. Αυτό έχει το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής δέσμης μέτρων συνδεσιμότητας, της WiFi4EU, αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές κοινότητες να προσφέρουν δωρεάν σημεία ασύρματης πρόσβασης σε κάθε πολίτη (περισσότερες πληροφορίες εδώ).


  Ο αντιπρόεδρος, Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Χωρίς δίκτυα επικοινωνίας πρώτης τάξεως, δεν θα υπάρξει Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Χρειαζόμαστε συνδεσιμότητα που να είναι οικονομικά προσιτή για τους καταναλωτές και διαθέσιμη παντού. Για να επιτευχθεί αυτό, οι πολιτικές στον τομέα του ραδιοφάσματος πρέπει να συντονίζονται καλύτερα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αύξηση του ανταγωνισμού και η περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, με τη βοήθεια του κατάλληλου περιβάλλοντος που δημιουργεί ο νέος κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»


  Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Günther H. Oettinger, δήλωσε: «Η συνδεσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: Το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, το υπολογιστικό νέφος, τα μαζικά δεδομένα — όλα αυτά απαιτούν ασφαλή και πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα, με την καλύτερη δυνατή ταχύτητα και ποιότητα. Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. Είναι καιρός να προχωρήσουμε σε μια κοινωνία επιπέδου gigabit και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, είτε στην ύπαιθρο είτε στις πόλεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική σύνδεση στο διαδίκτυο.»


  Ένας νέος κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την ανάπτυξη μελλοντικών δικτύων


  Για να επιτύχουμε τους στόχους συνδεσιμότητας υπολογίζεται ότι θα χρειαστούμε ποσό ύψους 500 δισεκατ. € σε επενδύσεις κατά την επόμενη δεκαετία. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προέλθει, κατά μεγάλο μέρος, από ιδιωτικά κεφάλαια. Ωστόσο, υπό τις τρέχουσες επενδυτικές τάσεις, είναι πιθανό να υπάρξει έλλειμμα επενδύσεων ύψους 155 δισεκατ. €.


  Για να αντιμετωπιστεί αυτή η επενδυτική πρόκληση, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά το 2009. Ο κώδικας θα τονώσει τον ανταγωνισμό που προάγει τις επενδύσεις και ενισχύει την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών.


  Σήμερα, ο νέος Ευρωπαϊκό Κώδικας Επικοινωνιών προτείνει:


  • - Αύξηση του ανταγωνισμού και προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις: Ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, οι επενδυτές χρειάζονται μακροπρόθεσμη βεβαιότητα. Αυτό σημαίνει ένα σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο μειώνει τις διαφορές μεταξύ των ρυθμιστικών πρακτικών σε όλη την ΕΕ. Ο κώδικας θα εφαρμόζει τη ρύθμιση της αγοράς μόνον όταν το συμφέρον των τελικών χρηστών το απαιτεί και όταν οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δεν παράγουν ανταγωνιστικά αποτελέσματα. Ο νέος κώδικας περιορίζει σημαντικά τις ρυθμιστικές πρακτικές όταν αντίπαλοι φορείς εκμετάλλευσης επενδύουν από κοινού σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και επιτρέπει στους μικρότερους παράγοντες της αγοράς να συμμετέχουν σε επενδυτικά έργα, χάρη στην συγκεντρωτική ανάληψη του κόστους, την αντιμετώπιση των εμποδίων κλίμακας, κ.λπ. Οι νέοι κανόνες καθιστούν την ενδεχόμενη επένδυση πιο προβλέψιμη για τους «πρωτοπόρους» οι οποίοι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να επενδύσουν στα εν λόγω δίκτυα σε λιγότερο αποδοτικές περιοχές, όπως οι αγροτικές. Με τον νέο κώδικα, ο ανταγωνισμός δεν αφορά πλέον μόνον την πρόσβαση στα δίκτυα, αλλά και τις επενδύσεις σε αυτά τα δίκτυα (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ερωτήσεις και Απαντήσεις).
  • - Καλύτερη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων: Η μείωση των διαφορών μεταξύ των ρυθμιστικών πρακτικών σε όλη την ΕΕ έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα του ραδιοφάσματος, ο οποίος αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για τις ασύρματες επικοινωνίες. Ο κώδικας προτείνει μακρά διάρκεια των αδειών, σε συνδυασμό με αυστηρότερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Προτείνει επίσης τον συντονισμό βασικών παραμέτρων όπως το χρονοδιάγραμμα των εκχωρήσεων, ώστε να εξασφαλίζονται η έγκαιρη ελευθέρωση του ραδιοφάσματος για την αγορά της ΕΕ και περισσότερο συγκλίνουσες πολιτικές στον τομέα του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο την παροχή πλήρους ασύρματης κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών, σε περιοχές όπου οι γενικοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών δεν καλύπτουν τις ανάγκες που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Επικαιροποιημένοι κανόνες διευκολύνουν την αλλαγή προμηθευτών όταν οι καταναλωτές έχουν υπογράψει συμβόλαια υπηρεσιών (πακέτα που συνδυάζουν διαδίκτυο, τηλεόραση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, κ.λπ.) και διασφαλίζουν ότι οι ευάλωτες ομάδες (όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και οι υπαγόμενοι στην κοινωνική πρόνοια) έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά συμβόλαια διαδικτύου.
  • - Ασφαλέστερο επιγραμμικό περιβάλλον για χρήστες και δικαιότεροι κανόνες για όλους τους παράγοντες: Επιλεγμένοι κανόνες επεκτείνονται σε νέους επιγραμμικούς παράγοντες που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με τους παραδοσιακούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας (καθιστώντας ασφαλή τα δίκτυα και τους εξυπηρετητές). Οι κανόνες προβλέπουν επίσης τη δυνατότητα των χρηστών να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέσω τέτοιων επιγραμμικών υπηρεσιών στο μέλλον. Αυτό δεν θα συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τους χρήστες.

  Στο πλαίσιο των σημερινών νομοθετικών προτάσεων, η Επιτροπή προτείνει επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, και ο Οργανισμός BEREC να εξασφαλίσει τη συνεπή και προβλέψιμη εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την ψηφιακή ενιαία αγορά, περιορίζοντας τον υφιστάμενο κατακερματισμό και τις ασυνέπειες.

  WiFi4EU


  Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα μια νέα πρωτοβουλία ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές να προσφέρουν δωρεάν συνδέσεις Wi-Fi σε κάθε πολίτη, για παράδειγμα, μέσα και γύρω από τα δημόσια κτίρια, τα κέντρα υγείας, τα πάρκα ή τις πλατείες. Με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 120 εκατ. €, αυτό το νέο κοινό σύστημα κουπονιών μπορεί να προσφέρει συνδεσιμότητα σε χιλιάδες δημόσιους χώρους συνδεσιμότητας, δημιουργώντας 40 έως 50 εκατομμύρια συνδέσεις Wi-Fi ανά ημέρα. Η χρηματοδότηση για την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης θα πρέπει να καταστεί γρήγορα διαθέσιμη, μετά την έγκριση του σχεδίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Τουλάχιστον 6000 έως 8000 τοπικές κοινότητες θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτό το νέο σχέδιο έως το 2020. Όπως προβλέπεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τοπικές αρχές που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στους πολίτες τους δεν θα πρέπει να φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν.


  Ένα σχέδιο δράσης για την τεχνολογία 5G


  Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης σήμερα σχέδιο δράσης για δίκτυα 5G, το οποίο προβλέπει κοινό χρονοδιάγραμμα της ΕΕ για συντονισμένη έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης του 5G το 2020, καθώς και συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου με σκοπό τον προσδιορισμό και τη διάθεση ζωνών ραδιοφάσματος για δίκτυα 5G, την οργάνωση πανευρωπαϊκών δοκιμών για 5G από το 2018, την προώθηση κοινών παγκόσμιων προτύπων 5G και την έγκριση εθνικών χαρτών πορείας για την ανάπτυξη του 5G σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.


  Η Επιτροπή και οι επενδυτές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών προβλέπουν επίσης να διαθέσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις τεχνολογίας 5G για καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Η χρηματοδότηση αυτή θα λάβει τη μορφή ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης επιχειρηματικού κινδύνου που θα βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις να φέρουν στην αγορά νέες υπηρεσίες, όπως η αυτόματη οδήγηση, η παράδοση εμπορευμάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή η εικονική πραγματικότητα για ειδική επαγγελματική συνεργασία.


  Ιστορικό


  Οι επιχειρήσεις, από τις νεοσύστατες έως τις μεγάλες επιχειρήσεις, βασίζονται όλο και περισσότερο στο Διαδίκτυο για τη λειτουργία, τη δημιουργία και την ανάπτυξη. Στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για τη δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τη μετατροπή των παραδοσιακών αγορών, είναι απαραίτητη η διαδικτυακή συνδεσιμότητα πρώτης τάξεως. Η επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η αξιοπιστία των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής υγείας, η εμπειρία των χρηστών όσον αφορά τα παιχνίδια και τη μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου: όλα αυτά και πολλά άλλα εξαρτώνται από τις επενδύσεις στη μελλοντική συνδεσιμότητα. Η ευρυζωνική κάλυψη υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι πολλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες στον ίδιο τόπο - για παράδειγμα, σε αερολιμένες ή στάδια, επιχειρηματικά πάρκα και δημόσιες διοικήσεις, καθώς και να συνδέονται δισεκατομμύρια αντικείμενα, από τα αυτοκίνητα έως τις οικιακές συσκευές. Επίσης, αυτό μπορεί να επιτρέψει στα παιδιά να μαθαίνουν με νέο τρόπο στο σχολείο με εικονική πραγματικότητα, και θα επιτρέψει στους ιατρούς να εκτελούν εξ αποστάσεως χειρουργικές επεμβάσεις.


  Το 2015, το 71 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών - αλλά μόνο το 28 % των νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές - είχαν πρόσβαση σε γρήγορη σταθερή διαδικτυακή σύνδεση (ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 30 Mbps), και, όσον αφορά την κάλυψη κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 86 %, ενώ στις αγροτικές περιοχές είναι μόνο 36 % (πηγή). Αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανάγκες ταχύτητας, ποιότητας και αξιοπιστίας της αναγκαίας υποδομής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.


  Σύμφωνα με τους σημερινούς στόχους ευρυζωνικότητας της ΕΕ για το 2020, η Επιτροπή σκιαγραφεί σήμερα το όραμα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit, στην οποία η διαθεσιμότητα και η καθιέρωση πολύ υψηλής χωρητικότητας δικτύων καθιστούν δυνατή όχι μόνο την ευρεία χρήση αλλά και την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών στην ψηφιακή ενιαία αγορά.


  Πρόοδος προς μια ψηφιακή ενιαία αγορά


  Οι σημερινές πρωτοβουλίες συνδεσιμότητας, που παρουσιάζονται μαζί με τους νέους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δελτίο Τύπου — Συνέντευξη Τύπου στις 15.15 ώρα Κεντρικής Ευρώπης), αποτελούν μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς (ΨΕΑ). Η Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες (δελτίο Τύπου) και βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να τις υλοποιήσει όλες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.


  Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν τους φιλόδοξους στόχους που έχει υποβάλει και θα εκδώσει τις εν λόγω νομοθετικές προτάσεις το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.


  Για περισσότερες πληροφορίες


  Ερωτήσεις και απαντήσεις

  Ενημερωτικό δελτίο για τις τηλεπικοινωνίες· Ενημερωτικό δελτίο για WiFi4EU
  Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), συμπεριλαμβανομένων δεδομένων όσον αφορά τη συνδεσιμότητα ανά χώρα
  Περισσότερα για τις τηλεπικοινωνίες
  Πηγή : Europa

 2. #2
  Εγγραφή
  24-04-2006
  Περιοχή
  Χανιά
  Ηλικία
  54
  Μηνύματα
  1.587
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  35840/3072
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΚΥΔΩΝΑΣ
  Μας αντιγράφουν, μετά το WiFi4GR τώρα και WiFi4EU.

  Α ρε Αντώνη, πόσο μπροστά (στις δηλώσεις)!

 3. #3
  Εγγραφή
  17-05-2008
  Περιοχή
  3 λαλούν & 2 χορεύουν
  Μηνύματα
  701
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  11200/840
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Router
  NetFaster IAD 2
  SNR / Attn
  11(dB) / 23.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Να προσέξουν λίγο γιατί από τα πολλά G θα πάθουμε ίλλιγο
  "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι"
  Αποποίηση Ευθύνης: Πριν ζητήσετε τα ρέστα για οτιδήποτε ξανακοιτάξτε το user name μου.

  ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ;

 4. #4
  Εγγραφή
  02-12-2012
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  1.850
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  1020/13556kbps
  ISP
  Wind
  SNR / Attn
  16.2(dB) / 12.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ckoul Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μας αντιγράφουν, μετά το WiFi4GR τώρα και WiFi4EU.

  Α ρε Αντώνη, πόσο μπροστά (στις δηλώσεις)!


  Ωστόσο πέρα από την πλάκα, η Ευρώπη όντως το χρειάζεται και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι εξαιρετική

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  8.058
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Μάχη δισεκατομμυρίων για τη συνδεσιμότητα και τις ψηφιακές υποδομές

  Στο παιχνίδι και η ΔΕΗ για την "Κοινωνία του Gigabit” έως το 2025.

  https://www.capital.gr/epixeiriseis/...iakes-upodomes
  - Α/Κ Πατήσια : 27 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 6. #6
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  8.650
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Αν δεν πέσει πολύ (κρατικό) χρήμα να πουλάνε €20/μήνα την 1 Gbps FTTH, προκοπή δεν κάνουμε...

  Ψηφιακός μετασχηματισμός από τα Lidl.

 7. #7
  Εγγραφή
  20-02-2007
  Μηνύματα
  4.433
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  H ΔΕΗ δεν ειχε ξανα-μπει στις τηλεπικοινωνιες, με μια εταιρια λεγομενη....Tellas?
  Μετα τα παρατησε...

 8. #8
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  9.965
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από uncharted Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αν δεν πέσει πολύ (κρατικό) χρήμα να πουλάνε €20/μήνα την 1 Gbps FTTH, προκοπή δεν κάνουμε...

  Ψηφιακός μετασχηματισμός από τα Lidl.
  100/100mbps το ελάχιστο, πρέπει να δούμε στις πόλεις. Τριτοκοσμικές ταχύτητες των ~10mbit θα πρέπει να εξαφανιστούν.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 94
  Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-19, 01:15
 2. Μηνύματα: 27
  Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-16, 15:43
 3. Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-16, 18:56
 4. Μηνύματα: 9
  Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-15, 13:21
 5. Μηνύματα: 136
  Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-15, 00:04

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας