Να τονίσω ότι αυτό το exploit, του οποίου γινόταν ήδη χρήση, χρησιμοποιείται για να κάνει de-anonymize χρήστες Tor.
Βέβαια βασίζεται σε bug που μπορεί να τρέξει οποιονδήποτε κώδικα.