Ανακοινώνεται η από 08/12/2016 διακοπή της εμπορικής διάθεσης των ακόλουθων Επαγγελματικών Προγραμμάτων συμβολαίου κινητής: «COSMOTE Business Mobile Europe 60, 80, 110».

Στους υφιστάμενους συνδρομητές των ανωτέρω Επαγγελματικών Προγραμμάτων, δεν επέρχεται καμία αλλαγή σε σχέση με τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE), ή να επισκεφθείτε το www.cosmote.gr

Πηγή : COSMOTE