Δελτίο Τύπου:
Στη συγκεκριμένη Δημόσια Διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι:

  1. ΟΤΕ Α.Ε.
  2. Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.
  3. Vodafone A.E.E.T
  4. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
  5. Forthnet A.E.


Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση δημοσιεύονται αυτούσιες.