Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 31
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  77.460
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  • Σταθερά ετήσια έσοδα Ομίλου €3,9 δισ., μετά από 9 χρόνια συρρίκνωσης
  • Ελλάδα: Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 1% και περιθωρίου κατά 30 μ.β - περαιτέρω ενίσχυση κερδοφορίας Σταθερής και βελτίωση τάσης Κινητής το Δ΄ τρίμηνο
  • Ρουμανία: στόχος η λειτουργική βελτίωση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
  • Ενίσχυση επενδύσεων σε τομείς ανάπτυξης:
  o Προσαρμοσμένες Επενδύσεις €627 εκατ. για το έτος, αυξημένες κατά 10%
  o Επενδύσεις σε οπτικές ίνες, Δίκτυα Νέας Γενιάς και περιεχόμενο τηλεόρασης
  • Ισχυρές ελεύθερες προσαρμοσμένες ταμειακές ροές στα €459 εκατ. το 2016, παρά τις αυξημένες επενδύσεις
  • Προτεινόμενο μέρισμα €0,16 ανά μετοχή (από €0,10 το προηγούμενο έτος)

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το έτος του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 1.027,0 1,037,3 -1,0% 3.908,1 3.902,9 +0,1%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 343,7 348,5 -1,4% 1.320,9 1.343,0 -1,6%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,5% 33,6% -0,1μον 33,8% 34,4% -0,6μον
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 70,0 110,3 -36,5% 385,6 391,1 -1,4%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 16,6 36,8 -54,9% 140,0 151,9 -7,8%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 80,5 72,3 +11,4% 230,2 240,5 -4,3%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0339 0,0753 -55,0% 0,2864 0,3108 -7,9%
  Σύνολο Ενεργητικού 7.571,6 7.460,2 +1,5% 7.571,6 7.460,2 +1,5%
  Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 423,8 392,2 +8,1% 1.085,6 1.076,9 +0,8%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 140,5 137,1 +2,5% 627,0 569,7 +10,1%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές 283,3 255,1 +11,1% 458,6 507,2 -9,6%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.591,2 1.329,3 +19,7% 1.591,2 1.329,3 +19,7%
  Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 533,9 859,8 -37,9% 533,9 859,8 -37,9%

  Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Με ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, πετύχαμε, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, την αύξηση των εσόδων μας σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα του έτους ενισχύθηκαν από τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, όπου οι επενδύσεις μας σε δίκτυα έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Είναι στρατηγική μας απόφαση να αυξήσουμε σημαντικά το επενδυτικό μας πλάνο για το 2017. Δημιουργούμε τα δίκτυα του μέλλοντος, καλύπτοντας τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας αυξήθηκαν περισσότερο από 2% στο έτος, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του VDSL, και της COSMΟΤΕ TV, πετυχαίνοντας το καλύτερο περιθώριο EBITDA που είχαμε ποτέ στην σταθερή Ελλάδας. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, με την τάση της πτώσης των εσόδων από υπηρεσίες να βελτιώνεται στο σύνολο του έτους και ένα ισχυρό περιθώριο EBITDA, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες προκλήσεις. Στην αγορά της Ρουμανίας ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε σημάδια σταθεροποίησης.»

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA στο σύνολο του έτους ήταν ανθεκτικό, πετύχαμε τον αναθεωρημένο στόχο μας στις ελεύθερες Ταμειακές Ροές, και το καθαρό χρέος μας μειώθηκε περισσότερο από €300 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει να αυξηθεί το μέρισμα για το 2016 σε €0,16 ανά μετοχή.»

  Προοπτικές
  Ο ΟΤΕ δεν αναμένει να αντιστραφούν οι υφιστάμενες τάσεις στα επόμενα τρίμηνα. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και σε περιεχόμενο τηλεόρασης ώστε να είναι ανταγωνιστικός και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών του σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον. Αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στις επενδύσεις και τις έκτακτες φορολογικές εκροές του 2017, ο ΟΤΕ αναμένει τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο του έτους να ανέλθουν σε περίπου €250 εκατ. Οι ετήσιες προσαρμοσμένες επενδύσεις θα ανέλθουν κατά προσέγγιση σε €700 εκατ., πριν επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα τα επόμενα χρόνια, επαναφέροντας υψηλότερες προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές.

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 306,8 312,5 -1,8% 1.194,2 1.228,4 -2,8%
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 166,8 159,0 +4,9% 602,5 601,7 +0,1%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 121,9 121,1 +0,7% 457,1 438,5 +4,2%
  Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 17,2 27,1 -36,5% 77,2 82,7 -6,7%
  Λοιπά 146,5 134,2 +9,2% 489,7 474,6 +3,2%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές
  (Κινητή & Όμιλος)
  (134,6) (128,7) +4,6% (481,1) (459,0) +4,8%
  ΣΥΝΟΛΟ 1.027,0 1.037,3 -1,0% 3.908,1 3.902,9 +0,1%
  Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 29,5 24,0 +22,9% 55,2 60,7 -9,1%
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
  Περιθώριο EBITDA 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 100,0 101,5 -1,5% 403,0 438,3 -8,1%
  Περιθώριο EBITDA 32,6% 32,5% +0,1μον 33,7% 35,7% -2μον
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 28,3 35,6 -20,5% 93,5 118,4 -21,0%
  Περιθώριο EBITDA 17,0% 22,4% -5,4μον 15,5% 19,7% -4,2μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 17,7 17,4 +1,7% 81,7 87,1 -6,2%
  Περιθώριο EBITDA 14,5% 14,4% +0,1μον 17,9% 19,9% -2μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 3,0 9,7 -69,1% 16,1 20,6 -21,8%
  Περιθώριο EBITDA 17,4% 35,8% -18,4μον 20,9% 24,9% -4μον
  Λοιπά 28,4 22,9 +24,0% 69,5 67,4 +3,1%
  Περιθώριο EBITDA 19,4% 17,1% +2,3μον 14,2% 14,2% 0μον
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (3,3) (6,3) - (6,5) (6,8) -
  Όμιλος OTE 343,7 348,5 -1,4% 1.320,9 1.343,0 -1.6%
  Περιθώριο EBITDA 33,5% 33,6% -0,1μον 33,8% 34,4% -0.6μον

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

  Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν 1,0% στα €1.027,0 εκατ. και ανήλθαν σε €3.908,1 εκατ. για το 2016. Μετά από εννέα συναπτά έτη συρρίκνωσης, τα ετήσια έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν ελαφρά το 2016. Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα του έτους σημείωσαν άνοδο 0,2% στα €2.862,7εκατ.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €712,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς οι ενέργειες ελέγχου του κόστους σε κάθε ελεγχόμενη γραμμή αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος διασύνδεσης στη Ρουμανία και στην OTE Globe.

  Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,1% το τέταρτο τρίμηνο, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 39,5% (1,7 μονάδες βάσης υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2015). Στη Ρουμανία και την Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία υποχώρησε κατά 13,2% και 69,1% αντίστοιχα.

  Τα έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις ανήλθαν σε €266,2 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 21,2% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων της Telekom Romania ,της τάξης των €58.5 εκατ.

  Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €43,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένη κατά 44,2%, αντικατοπτρίζοντας τις απώλειες που κατέγραψε η Ρουμανία, όπου δεν δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

  Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €80,5 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 11,4% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €140,5 εκατ., αυξημένες κατά 2,5%, λόγω των υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι οποίες ανήλθαν σε €62,6 εκατ. και €25,2 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές προσαρμοσμένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €45.1 εκατ. (€36,0 εκατ. στην Ελλάδα, €6,0 εκατ. στη Ρουμανία και €3,1 εκατ. στην Αλβανία). Το 2016, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €627,0 εκατ., αυξημένες κατά 10,1%, αντανακλώντας τις σημαντικές επενδύσεις του Ομίλου σε υποδομές και περιεχόμενο τηλεόρασης.

  Το Δ’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €283,3 εκατ., αυξημένες κατά 11,1%. Το 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €458,6 εκατ., μειωμένες κατά 9,6% σε σύγκριση με το 2015, κυρίως λόγω των υψηλότερων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και των αναγκών κεφαλαίου κίνησης.


  1. ΕΛΛΑΔΑ


  ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
  PSTN συνδέσεις 1.790.900 2.311.396 -22,5%
  ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 266.931 308.514 -13,5%
  Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 610.055 79.002 -
  Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.667.886 2.698.912 -1,1%
  Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR) 2.657.924 2.684.391 -1,0%
  Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1.684.144 1.532.879 +9,9%
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.635.736 1.506.909 +8,5%
  εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 219.166 149.572 +46,5%
  Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 502.696 446.499 +12,6%
  Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.085.248 2.047.268 +1,9%

  Το Δ’ τρίμηνο του 2016, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε αύξηση 25 χιλιάδων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία κατέγραψε καθαρή απώλεια 5 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2016, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 30 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 51% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.636 χιλιάδες πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 19 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 219 χιλιάδες συνδρομητές ή το 13,4% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας. Επεκτείνοντας συνεχώς την κάλυψη του δικτύου VDSL, ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τους πελάτες που επιλέγουν προγράμματα υψηλότερων ταχυτήτων, ενισχύοντας τον δείκτη ARPU. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών VDSL, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για το υψηλής ποιότητας προϊόν στο οποίο επενδύει σταθερά ο ΟΤΕ. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, ενισχύθηκε περαιτέρω και η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ. Δεδομένης της ζήτησης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το VDSL δίκτυό του. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με το Vectoring, ο ΟΤΕ εντός του έτους θα επεκτείνει σημαντικά την κάλυψη VDSL, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει με την αναβάθμιση ενός σημαντικού μέρους του δικτύου VDSL σε Vectoring, διπλασιάζοντας έτσι την ευρυζωνική ταχύτητα που θα έχουν στην διάθεση τους οι πελάτες. Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν την τεχνολογική αιχμή για τον κλάδο και την εμπειρία πελάτη, θα απευθύνονται σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.

  Οι υπηρεσίες τηλεόρασης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη για ένα ακόμα τρίμηνο, καταγράφοντας καθαρή αύξηση 25 χιλιάδων συνδρομητών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV ανήλθε σε 503 χιλιάδες, καταγράφοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση.


  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
  - Έσοδα λιανικής σταθερής 225,9 223,4 +1,1% 898,0 872,1 +3,0%
  - Έσοδα χονδρικής σταθερής 87,4 84,9 +2,9% 344,4 333,6 +3,2%
  - Λοιπά 89,1 103,8 -14,2% 326,1 330,3 -1,3%
  Λοιπά Λειτουργικά ‘Εσοδα/(‘Εξοδα), καθαρά 3,8 7,7 -50,6% 8,2 18,0 -54,4%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
  Περιθώριο EBITDA % 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον
  Κόστος προγράμματος Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί (3,3) (0,9) - (35,8) (80,0) -55,3%
  Αποσβέσεις και απομειώσεις (76,9) (84,7) -9,2% (306,4) (305,9) +0,2%
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 89,4 82,1 +8,9% 321,4 232,1 +38,5%

  Το 2016, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 2,1% σε ετήσιο επίπεδο. Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,4%, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από έργα ICT σε σύγκριση με τα πολύ υψηλά επίπεδα στο Δ΄ τρίμηνο του 2015. Τα έσοδα λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,1% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση καθώς και λόγω της ήπιας πτώσης στα έσοδα από υπηρεσίες φωνής. Οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και νέες λύσεις, αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη και της συνεχιζόμενης επέκτασης των εμπορικών πρωτοβουλιών, που έχουν στόχο την προσέλκυση νέων συνδρομητών. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση πελατών VDSL στο τρίμηνο, ενώ και τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, παρά την αυξανόμενη διείσδυση της υπηρεσίας και την επιβολή νέου φόρου από τον Ιούνιου του 2016, που αποτελούν περιοριστικό παράγοντα.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €236,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 6,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 8,2%, κυρίως λόγω των πρόσφατων Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης στη σταθερή Ελλάδας.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA στο Δ΄ τρίμηνο του 2016, αυξήθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε σε €169,6 εκατ. Το 2016, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €663,6 εκατ., αυξημένο κατά 7,4%, με αποτέλεσμα το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέλθει σε 42,3%, μία αύξηση 210 μονάδων βάσης σε σχέση με το 2015.

  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
  ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
  Συνδρομητές κινητής 7.709.564 7.398.986 +4.2%


  (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
  Έσοδα υπηρεσιών 229,5 237,0 -3,2% 943,9 969,9 -2,7%
  Σύνολο Εσόδων 306,8 312,5 -1,8% 1.194,2 1.228,4 -2,8%
  Προσαρμοσμένο EBITDA* 100,0 101,5 -1,5% 403,0 438,3 -8,1%
  Περιθώριο EBITDA % 32,6% 32,5% +0,1μον 33,7% 35,7% -2μον

  Στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2016, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

  Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €229,5 εκατ. μειωμένα κατά 3,2%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μακροοικονομική επίπτωση στο ARPU εξαιτίας του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτή. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €306,8 εκατ. μειωμένα κατά 1,8%.

  Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη, στην αξία πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote επενδύει σταθερά στην υπεροχή του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Δ’ τρίμηνο του 2016, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο καλύπτει το 93% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+ της Εταιρείας, η οποία προσφέρει ταχύτητες έως και 375 Mbps έφθασε περίπου το 82%.

  Η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων από συσκευές κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό το Δ’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να διπλασιαστεί σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς το 57% της πελατειακής βάσης της Cosmote είναι χρήστες smartphones. Η Cosmote επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης δεδομένων, αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου της.

  Το Δ’ τρίμηνο 2016, ο δείκτης μεικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε σε 283 λεπτά, λόγω πιέσεων στη ζήτηση. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,6, μειωμένος κατά 7,0% από το Δ’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της πίεσης στην αγορά καρτοκινητής.

  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  ΜΕΡΙΣΜΑ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος, ύψους Ευρώ 0,16 ανά μετοχή, σε σχέση με Ευρώ 0,10 ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Η προτεινόμενη διανομή υπόκειται στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία κατά την ημερομηνία έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.


  Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

  Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.


 2. #2
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  77.460
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Ο εμίρης (ΟΤΕ) και οι κακομοίρηδες (εναλλακτικοί), άντε να έχεις ανταγωνισμό και ανάπτυξη έτσι
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 3. #3
  Εγγραφή
  30-11-2009
  Περιοχή
  Μυτιληνη
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  734
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  49999/4999
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΤΡΑ
  Router
  speedport plus
  SNR / Attn
  6,5(dB) / 17,4(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Φταει ο ΟΤΕ σε αυτό;  Case: coolermaster cosmos s,CPU: Core i7 920 D0 M/B: asus p6t deluxe v2, Ram:corsair dominator 1600mhz 3*4gb, VGA: msi gtx 260 twin frozr, Hds: western digital velociraptor 300gb, CPU Cooler: stock cooler, Monitor: lg 17'',PSU: seasonic m12d 850watt.

 4. #4
  Εγγραφή
  25-05-2007
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  1.284
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  53700/5370
  ISP
  Conn-x OTE
  Router
  AVM FRITZ!Box 7530
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ο εμίρης (ΟΤΕ) και οι κακομοίρηδες (εναλλακτικοί), άντε να έχεις ανταγωνισμό και ανάπτυξη έτσι
  Γιατί το λες αυτό όμως;

 5. #5
  Εγγραφή
  10-11-2006
  Περιοχή
  Νέα Φιλαδέλφεια
  Μηνύματα
  82
  Downloads
  24
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  99974Kbps/9997Kbps
  ISP
  COSMOTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Router
  Speedport Smart
  Path Level
  Fastpath
  Βλέπω ότι πράγματι η COSMOTE, ενώ έχασε πελάτες στην τηλεφωνία, στη VDSL και στην COSMOTE TV, πάει πολύ καλύτερα! Διάβασα ότι οι γραμμές για VDSL όλο αυξάνονται και εμείς στη Νέα Φιλαδέλφεια περιμένουμε σχεδόν 6 ολόκληρους μήνες την ενεργοποίηση των 15+ καμπινών που τοποθετήθηκαν τον περαμένο Σεπτέμβρη! Τέτοια αδιαφορία από μια ιδιωτική εταιρεία, που όμως ευθύνεται για ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό που αφορά χιλιάδες πολίτες, αρκετοί από τους οποίους, βγάζουν από το Διαδίκτυο το ψωμί τους δεν το περιμέναμε! Η υπομονή μας πλέον εξαντλήθηκε, το παράπονό μας μεγάλωσε, όταν γειτονικοί Δήμοι διαθέτουν VDSL από το 2012!
  Γερ.Μαραβέγιας

 6. #6
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  77.460
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Από την μια ο ΟΤΕ έχει όλο το χρήμα και επενδύει ότι και όταν θέλει, με τους δικούς του ρυθμούς όμως. Αν υπήρχε ισχυρός ανταγωνισμός θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και πιο γρήγορες επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς.
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 7. #7
  Εγγραφή
  10-10-2004
  Μηνύματα
  3.698
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  600 Mbps
  ISP
  Telekom
  Router
  TP-Link Archer C2
  Τους μπαχτατζηδες τους εναλλακτικους καποιος τους ευνοησε και τους αφησε περιθωριο να ανταγωνιστουν χωρις ουσιαστικες επενδυσεις.
  Ο ΟΤΕ εχασε μεγαλο μεριδιο στην μετα-dialup εποχη κι αναγκαστηκε να επενδυσει. Οι υπολοιποι;

 8. #8
  Εγγραφή
  25-05-2007
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  1.284
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  53700/5370
  ISP
  Conn-x OTE
  Router
  AVM FRITZ!Box 7530
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Από την μια ο ΟΤΕ έχει όλο το χρήμα και επενδύει ότι και όταν θέλει, με τους δικούς του ρυθμούς όμως. Αν υπήρχε ισχυρός ανταγωνισμός θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και πιο γρήγορες επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς.
  Κατανοητό. Είχα ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο το ύφος του σχολίου. Συμφωνώ πως είναι κρίμα που δεν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός και μόνο ένας τραβάει το κουπί των εξελίξεων.

 9. #9
  Εγγραφή
  05-05-2009
  Περιοχή
  Παλαιό Φάληρο
  Μηνύματα
  9.232
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  FTTH Φως το αληθ
  ISP
  OTE
  Router
  Fritz 7590
  Και πώς να υπάρξει ανταγωνισμός όταν κάποιος κληρονομεί το τελευταίο μίλι και όλη την υποδομή (ραχούλες κλπ)
  Για μ@λάκες ψάχνετε ?

  Κι αν στην κινητή υπήρξε ανταγωνισμός ( το καρτελ στήθηκε μετά) έγινε γιατί απαγορέψανε στον ΟΤΕ να αποκτήσει άδεια κινητής.
  Αν δεν γινότανε αυτό ούτε η vodafone θα επένδυε.
  No fm radio ?
  No headphone jack ?

  Sorry no phone.

 10. #10
  Εγγραφή
  02-01-2014
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  552
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  1006/13397
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΧΑΙΔΑΡΙ
  Router
  ZXV10 H201L
  SNR / Attn
  8,7(dB) / 17(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Μόνο μονοπώλια και μεταπράτες των μονοπωλίων.Θα το καταλάβουμε καλά μόλις εξαφανιστεί η Cyta και η Forthnet, και μείνουν μόνο οι 2 του μονοπωλιακού καρτέλ (voda-wi έχουν ήδη κάτω από το τραπέζι ενοποιήσει τα συμφέροντά τους)

 11. #11
  Εγγραφή
  29-06-2005
  Μηνύματα
  7.446
  Downloads
  56
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  49998/4997
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Router
  Speedport W724V
  SNR / Attn
  25,3(dB) / 6,3(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hetfield Εμφάνιση μηνυμάτων
  Οι υπολοιποι;
  Κόλλησαν στην καραμέλα "Φταίει ο ΟΤΕ"...

 12. #12
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  852
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΨΥΧΙΚΟ
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Από την μια ο ΟΤΕ έχει όλο το χρήμα και επενδύει ότι και όταν θέλει, με τους δικούς του ρυθμούς όμως. Αν υπήρχε ισχυρός ανταγωνισμός θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και πιο γρήγορες επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς.
  Όποιος θέλει μπορεί να επενδύσει, δεν νομίζω να ήταν η vodafone ποτέ για κλείσιμο. Όπως τώρα για το vectoring θα αντλήσει κεφάλαια από την μαμά εταιρία θα μπορούσε κάλλιστα να το θυμηθεί και πιο νωρίς. Οι υπόλοιποι είναι στην κατάσταση που είναι λόγω των πακέτων που δίνουν όντας κάτω του κόστους. Δεν τους φταίει κανένας ΟΤΕ και καμιά vodafone.

 13. #13
  Εγγραφή
  05-05-2009
  Περιοχή
  Παλαιό Φάληρο
  Μηνύματα
  9.232
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  FTTH Φως το αληθ
  ISP
  OTE
  Router
  Fritz 7590
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  Όποιος θέλει μπορεί να επενδύσει, δεν νομίζω να ήταν η vodafone ποτέ για κλείσιμο. Όπως τώρα για το vectoring θα αντλήσει κεφάλαια από την μαμά εταιρία θα μπορούσε κάλλιστα να το θυμηθεί και πιο νωρίς. Οι υπόλοιποι είναι στην κατάσταση που είναι λόγω των πακέτων που δίνουν όντας κάτω του κόστους. Δεν τους φταίει κανένας ΟΤΕ και καμιά vodafone.
  Μπα, δεν φταίει ο ΟΤΕ, ο κακός καιρός φταίει
  Επενδύουν κι άλλοι εκτός ΟΤΕ γιατί ο ΟΤΕ θα χάσει καμπίνες και θα πληρώσει κι αυτός νοίκι
  Κι η voda/wind θα χρησιμοποιήσουν τις καμπίνες και για κινητή

  Αυτά που ΟΤΕ/Cosmote βρήκαν έτοιμα (κληρονομιά)

  Δεν είναι πότε το θυμήθηκαν, δεν είναι στην κατάσταση ότι θυμάμαι χαίρομαι.
  Κι αν κάποιοι κακώς πουλάνε κάτω του κόστους, είναι γιατί τα γ@μισιάτικα είναι ακριβά.
  No fm radio ?
  No headphone jack ?

  Sorry no phone.

 14. #14
  Εγγραφή
  03-03-2004
  Περιοχή
  Ankh-Morpork, Discworld
  Ηλικία
  36
  Μηνύματα
  20.902
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Άρθρα
  4
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  1000/50 Mbps
  ISP
  Vodafone DE
  Router
  κάποιο Vodafone
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitri_ns Εμφάνιση μηνυμάτων
  Και πώς να υπάρξει ανταγωνισμός όταν κάποιος κληρονομεί το τελευταίο μίλι και όλη την υποδομή (ραχούλες κλπ)
  Για μ@λάκες ψάχνετε ?

  Κι αν στην κινητή υπήρξε ανταγωνισμός ( το καρτελ στήθηκε μετά) έγινε γιατί απαγορέψανε στον ΟΤΕ να αποκτήσει άδεια κινητής.
  Αν δεν γινότανε αυτό ούτε η vodafone θα επένδυε.
  Και στη Γαλλία το τελευταίο μίλι μόνο η France Telecom το κληρονόμησε αλλά δεν παίζει μόνη της στις επενδύσεις σε NGN, αντίθετα υπάρχει αγώνας για το ποιος θα καλύψει περισσότερες περιοχές. Παράδειγμα (υπάρχουν άπειρα).
  Δε φταίει το τελευταίο μίλι αν οι ελληνικοί εναλλακτικοί δεν έχουν λεφτά.

  Μην «κακοποιείτε» την ελληνική γλώσσα «πετώντας» εισαγωγικά σε λέξεις όπου δεν «χρειάζονται». Διαβάστε αυτό και αυτό και «καθαρίστε» τον γραπτό λόγο σας. Το παρόν μήνυμα είναι εσκεμμένα γεμάτο λάθη.

 15. #15
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  852
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100000/10000
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΨΥΧΙΚΟ
  Router
  MS350-24X,MR53,Speedport+
  SNR / Attn
  (dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Χρησιμοποιείς μια εγκατάσταση γιατί εσύ το επιλέγεις, καλλιστα μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου μιας και κανένας δεν το απαγορεύει, ίσα ίσα που εάν είναι καλύτερη του ΟΤΕ και του κάθε ΟΤΕ θα προσελκύσεις πελάτες λόγω καλύτερων υπηρεσιών. Κάτσε και σε λίγες μέρες εκδίδεται ο τόμος ''Πως να πείσετε τις τράπεζες να μην σας κλείσουν'' vol.2 από τις εκδόσεις Forthnet.

Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Router του ΟΤΕ για το δίκτυο της Nova.
  Από iCostas στο φόρουμ Nova
  Μηνύματα: 2
  Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-17, 18:10
 2. Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-16, 00:09
 3. Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-16, 16:10
 4. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-16, 17:46
 5. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 14:31

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας