Δεν έκανα κάτι μαγικό.
Τον οδηγό ακολούθησα και έπαιξε με την μία.