Κάνεις ξανά ότι σου είπα να κάνεις από την αρχή,μέχρι να φτάσεις σε μια BSOD.
Όπως είσουν πριν πας για Format, και είχε κωδικό 0Χ4Ε.

Κάποια διεργασία σου κάνει την δουλειά και μπορούσαμε να την βρούμε.
Μετά το Format έχεις πάλι τις ίδιες BSOD.