Εμφάνιση 1-10 από 10
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  77.161
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:

  • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 0,1%, παρά το δύσκολο περιβάλλον
  • Σταθερή Ελλάδας: αύξηση σε έσοδα (+3,5%) και προσαρμοσμένο EBITDA (+4,3%)


  • Συνεχίζεται η θετική τάση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες
  • Επενδύσεις σε οπτικές ίνες σε εξέλιξη – αύξηση των νέων συνδέσεων VDSL


  • Κινητή Ελλάδας: βελτίωση τάσης εσόδων από υπηρεσίες, ισχυρή ανάπτυξη στα έσοδα από δεδομένα (+19%)
  • Ρουμανία: έμφαση στις συνδυαστικές υπηρεσίες με στόχο ενίσχυση θέσης στην αγορά
  • Επιτάχυνση επενδύσεων Ομίλου σε υποδομές και υπηρεσίες για ενίσχυση εμπειρίας πελάτη
  • Διατήρηση υγιούς χρηματοοικονομικής θέσης, προσαρμοσμένο καθαρό χρέος μειωμένο κατά 33%, σε ετήσια βάση


  Όμιλος ΟΤΕ (Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 929,0 928,5 +0,1%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 304,1 309,3 -1,7%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 32,7% 33,3% -0,6μον
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 104,5 97,2 +7,5%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 36,4 33,9 +7,4%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 38,2 36,7 +4,1%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0745 0,0694 +7,4%
  Σύνολο Ενεργητικού 7.381,7 7.424,5 -0,6%
  Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 173,7 189,0 -8,1%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 185,0 164,7 +12,3%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές (11,3) 24,3 -
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.489,3 1.336,5 +11,4%
  Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 572,8 853,2 -32,9%
  Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %

  Κύκλος Εργασιών 392,0 378,9 +3,5%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 168,0 161,1 +4,3%
  Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 42,9% 42,5% +0,4μον


  Αθήνα, 11 Μαΐου 2017 - Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Για να αντιμετωπίσουμε την ένταση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας και την αυξανόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας, έχουμε εστιάσει στην περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του πελάτη, με λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Για ακόμα ένα τρίμηνο, η στρατηγική μας αποδείχτηκε σωστή. Οι σημαντικές επενδύσεις μας σε οπτικές ίνες αποδίδουν καρπούς, οδηγώντας σε αύξηση των συνδρομητών και των εσόδων από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και αντισταθμίζοντας την πίεση στα έσοδα από τις υπηρεσίες φωνής. Και στην κινητή, η επένδυση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ελκυστικών συνδυαστικών πακέτων ενισχύουν την αξία που δίνουμε στον πελάτη και οδηγούν σε ταχύτατη αύξηση της κίνησης δεδομένων. Ξεκινώντας από ένα εποχιακά χαμηλό τρίμηνο, αναμένουμε σταδιακή βελτίωση στην πορεία της χρονιάς, καθώς θα αξιοποιούμε την επέκταση του δικτύου VDSL και την όποια βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε, απαιτεί ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας σε όλους τους τομείς, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας και να επιτύχουμε τους στόχους μας για βιώσιμη ανάπτυξη».

  Προοπτικές

  Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες και οι τάσεις του πρώτου τριμήνου, θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι για το υπόλοιπο του έτους. Η ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες, ιδίως για υψηλότερες ταχύτητες, αναμένεται να ενισχυθεί, λόγω της αύξησης της πρόσβασης στην τεχνολογία VDSL. Παράλληλα, ο αριθμός των πελατών μόνο με υπηρεσίες φωνής αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η αύξηση του όγκου δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς και των αντίστοιχων εσόδων. Οι επιδόσεις στην Ρουμανία και την Αλβανία εξακολουθούν να παρουσιάζουν προκλήσεις. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει δυναμικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές, καθώς και σε νέο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο ΟΤΕ διατηρεί τις προβλέψεις του 2017, όπως περιγράφηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 2016, για προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €250 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων σε €700 εκατ. και των έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων.

  Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE ανήλθαν σε €929,0 εκατ. αυξημένα κατά 0,1%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, αντισταθμίζοντας την πίεση στην κινητή τηλεφωνία.

  Στην Ελλάδα τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,9% και διαμορφώθηκαν σε €685,4 εκατ. Η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από την έντονη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες καθώς οι καταναλωτές που υιοθετούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες VDSL COSMOTE αυξάνονται, παρά τον νέο φόρο 5% που επιβλήθηκε τον Ιανουάριο. Οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης παρουσίασαν ενδείξεις επιβράδυνσης σε ένα εποχιακά ασθενές τρίμηνο, καθώς οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες ασκούν πίεση στη ζήτηση. Στη Ρουμανία, η αύξηση στα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αντανακλά τη σταθερή ζήτηση για συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υψηλότερα έσοδα χονδρικής και την ανάκαμψη των εσόδων από έργα ICT μετά το υποτονικό τέταρτο τρίμηνο την περσινή χρονιά.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €637,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, καθώς οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους

  αντισταθμίστηκαν από το υψηλότερο κόστος διασύνδεσης καθώς και το κόστος εμπορευμάτων, που προκύπτει από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,7% και διαμορφώθηκε σε €304,1 εκατ. Στην Ελλάδα, η κερδοφορία παρέμεινε αμετάβλητη, αποφέροντας ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ύψους 38,8%.Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,4%, αντανακλώντας την αυξανόμενη πίεση λόγω ανταγωνισμού στην κινητή τηλεφωνία και κατά 81,0% στην Αλβανία όπου οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τη μεταβολή στον όγκο της διεθνούς εισερχόμενης κίνησης.

  Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €42,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένη κατά 14,7%, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων.

  Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €38,2 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 4,1% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2016.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €185,0 εκατ., αυξημένες κατά 12,3%, αντικατοπτρίζοντας τις επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι οποίες ανήλθαν σε €75,0 εκατ. και €43,3 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές προσαρμοσμένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα σε €36,2 εκατ., στη Ρουμανία σε €18,1 εκατ., και στην Αλβανία σε €6,7 εκατ.

  Το Α’ τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος όπως αναμενόταν παρουσίασε αρνητικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €11,3 εκατ., κυρίως λόγω των υψηλότερων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,6 δισ. στις 31 Μαρτίου 2017, μειωμένος κατά 33,% σε σύγκριση με τις 31 Μαρτίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τους επόμενους 12 μήνες, ο ΟΤΕ σκοπεύει να προβεί σε σημαντικές αποπληρωμές και για το λόγο αυτό προτίθεται να διατηρήσει σημαντικά αποθέματα μετρητών.


  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
  (Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 392,0 378,9 +3,5%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 273,5 276,9 -1,2%
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 143,4 137,1 +4,6%
  Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 107,8 113,0 -4,6%
  Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 15,7 20,5 -23,4%
  Λοιπά 121,2 105,7 +14,7%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές
  (Κινητή & Όμιλος)
  (124,6) (103,6) +20,3%
  ΣΥΝΟΛΟ 929,0 928,5 +0,1%
  Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 12,2 8,7 +40,2%
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ
  (Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 168,0 161,1 +4,3%
  Περιθώριο EBITDA 42,9% 42,5% +0,4μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 86,9 91,9 -5,4%
  Περιθώριο EBITDA 31,8% 33,2% -1,4μον
  Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 21,4 20,5 +4,4%
  Περιθώριο EBITDA 14,9% 15,0% -0,1μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 15,7 18,3 -14,2%
  Περιθώριο EBITDA 14,6% 16,2% -1,6μον
  Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 0,8 4,2 -81,0%
  Περιθώριο EBITDA 5,1% 20,5% -15,4μον
  Λοιπά 11,7 13,3 -12,0%
  Περιθώριο EBITDA 9,7% 12,6% -2,9μον
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (0,4) 0,0 -
  Όμιλος OTE 304,1 309,3 -1,7%
  Περιθώριο EBITDA 32,7% 33,3% -0,6μον

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)
  Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  Ελλάδα 685,4 679,2 +0,9%
  Ρουμανία 229,8 233,4 -1,5%
  Αλβανία 13,8 15,9 -13,2%
  Όμιλος ΟΤΕ 929,0 928,5 +0,1%


  Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  Ελλάδα 266,2 266,3 -0,0%
  Περιθώριο EBITDA 38,8% 39,2% -0,4μον
  Ρουμανία 37,1 38,8 -4,4%
  Περιθώριο EBITDA 16,1% 16,6% -0,5μον
  Αλβανία 0,8 4,2 -81,0%
  Περιθώριο EBITDA 5,8% 26,4% -20,6μον
  Όμιλος ΟΤΕ 304,1 309,3 -1,7%
  Περιθώριο EBITDA 32,7% 33,3% -0,6μον
  ΕΛΛΑΔΑ

  Η επικρατούσα μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που ισχύουν από την αρχές του χρόνου, επηρέασαν τις καταναλωτικές δαπάνες στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρ’ όλα αυτά, τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,9%, αντικατοπτρίζοντας τη σταθερή απόδοση των δραστηριοτήτων της σταθερής τηλεφωνίας, κυρίως λόγω της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας. Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA από συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής στην Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016.


  ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Access Lines Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  PSTN συνδέσεις 1.629.991 2.230.403 -26,9%
  ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 256.607 296.804 -13,5%
  Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 762.407 166.667 -
  Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.649.005 2.693.874 -1,7%
  Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR) 2.639.820 2.680.117 -1,5%
  Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1.710.803 1.575.834 +8,6%
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.654.968 1.543.813 +7,2%
  εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 252.310 167.943 +50,2%
  Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 504.794 458.269 +10,2%
  Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.102.444 2.053.343 +2,4%


  Το Α’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε μείωση χιλίων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά στον ΟΤΕ, οι γραμμές πρόσβασης μειώθηκαν κατά 18 χιλιάδες, αντικατοπτρίζοντας την ανταγωνιστική πίεση από συγκεκριμένους παρόχους.

  Το A’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 19 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 55% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, σε μια αγορά που παρουσίασε τον πιο αργό τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης σε διάστημα δύο ετών. Ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.655 χιλιάδες πελάτες. Η διείσδυση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισε να αυξάνεται, με ρεκόρ 33 χιλιάδων νέων συνδρομητών στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 252 χιλιάδες συνδρομητές ή το 15,2% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας έναντι 13,4% στο τέλος του 2016. Η επιτυχία στην επέκταση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις καταναλωτικές δαπάνες επιβεβαιώνει την πολυετή στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις στην τεχνολογία VDSL. Η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ επίσης βελτιώθηκε σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τον Φεβρουάριο, η Ρυθμιστική Αρχή οριστικοποίησε την κατανομή των καμπίνων για την αναβάθμιση του VDSL στον ΟΤΕ. Η εταιρεία προωθεί τις απαιτούμενες επενδύσεις για την αναβάθμιση περίπου 6 χιλιάδων καμπίνων, εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Αυτό θα επεκτείνει σημαντικά την κάλυψη VDSL, η οποία θα φτάσει στο 60% του πληθυσμού. Στη συνέχεια, ο ΟΤΕ θα ενισχύσει το δίκτυο VDSL με τεχνολογία Vectoring, που θα του δώσει τη δυνατότητα να παρέχει ταχύτητες 100Mbps.  Το Α’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV αυξήθηκε κατά 2 χιλιάδες και ανήλθε σε 505 χιλιάδες. Η μέτρια αυτή αύξηση αν και οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εποχιακούς παράγοντες, η πίεση στα εισοδήματα των καταναλωτών, επηρεάζει επίσης την αύξηση των συνδρομητών τηλεόρασης, με αποτέλεσμα την αισθητή επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Ως αντιστάθμισμα, ο ΟΤΕ εισήγαγε με επιτυχία εναλλακτικά πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης που στοχεύουν συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.

  Η εταιρεία πέτυχε ικανοποιητικές επιδόσεις στα έργα ICT, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στον τομέα δικτύων.


  Μαρ. '17 Μαρ. '16 +/- %
  Προσωπικό 8.515 8.609 -1,1%


  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  (Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 392,0 378,9 +3,5%
  - Έσοδα λιανικής σταθερής 224,0 220,6 +1,5%
  - Έσοδα χονδρικής σταθερής 87,7 81,4 +7,7%
  - Λοιπά 80,3 76,9 +4,4%
  Λοιπά Λειτουργικά ‘Εσοδα/(‘Εξοδα), καθαρά 1,5 2,3 -34,8%
  Προσαρμοσμένο EBITDA 168,0 161,1 +4,3%
  Περιθώριο EBITDA % 42,9% 42,5% +0,4μον
  Κόστος προγράμματος Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί (2,1) (2,6) -19,2%
  Αποσβέσεις και απομειώσεις (77,4) (82,5) -6,2%
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 88,5 76,0 +16,4%

  Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας λιανικής αυξήθηκαν κατά 1,5%, υποστηριζόμενα από ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και την τηλεόραση. Η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής ήταν μικρή, και σύμφωνη με τις τάσεις των τελευταίων δύο τριμήνων. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας οπτικών ινών, της αναβαθμισμένης εμπειρίας του πελάτη και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εμπορικών πρωτοβουλιών, που έχουν στόχο την προσέλκυση νέων συνδρομητών. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση πελατών VDSL στο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, αν και η μεγαλύτερη συνδρομητική βάση όπως και οι πρόσθετοι φόροι επηρέασαν το ρυθμό αύξησης των εσόδων.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, Αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €225,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, τα οποία αντικατοπτρίζουν το υψηλότερο κόστος

  πωληθέντων από τις δραστηριότητες στα καταστήματα. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,4%, κυρίως λόγω των πρόσφατων Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης.

  Το Α΄ τρίμηνο του 2017, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 4,3% και διαμορφώθηκε σε €168,0 εκατ. ενισχυμένο από την αύξηση των εσόδων και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε 42,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2016, συνεχίζοντας την θετική τάση των τελευταίων τριμήνων.


  ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
  ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Μαρ. '17 Μαρ. '16 +/- %
  Συνδρομητές κινητής 7.732.579 7.476.131 +3,4%


  (Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  Έσοδα υπηρεσιών 217,9 221,8 -1,8%
  Σύνολο Εσόδων 273,5 276,9 -1,2%
  Προσαρμοσμένο EBITDA* 86,9 91,9 -5,4%
  Περιθώριο EBITDA % 31,8% 33,2% -1,4μον

  Στο τέλος του Α’ τριμήνου 2017, η COSMOTE παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, αυξημένους κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

  Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 1,2% το Α’ τρίμηνο του 2017, συνεχίζοντας τις τάσεις βελτίωσης που σημειώθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα σε ένα περιβάλλον που παραμένει υπό πίεση.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €217,9 εκατ. στο τρίμηνο μειωμένα κατά 1,8%, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση συγκριτικά με τις τάσεις του προηγούμενου έτους.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν κατά 19% στο τρίμηνο, επιβραβεύοντας τη στρατηγική της εταιρείας να επικεντρωθεί στην παροχή της κορυφαίας κάλυψης και ταχύτητας στην αγορά. Το 4G και 4G+ δίκτυό της COSMOTE καλύπτει περίπου το 95% και 84% του πληθυσμού αντίστοιχα. Περίπου το 50% της κίνησης δεδομένων της εταιρείας προέρχεται από συσκευές 4G. Η COSMOTE έχει εισάγει μια σειρά στοχευμένων προσφορών και λύσεων τιμολόγησης για την προώθηση της χρήσης δεδομένων σε πελάτες καρτοκινητής και συμβολαίου.

  Το Α’ τρίμηνο 2017, ο δείκτης μεικτού AMOU της COSMOTE Ελλάδας μειώθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε σε 274 λεπτά, αντικατοπτρίζοντας τις πιέσεις στη ζήτηση. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,0, μειωμένος κατά 5,7% από το Α’ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της πίεσης στην αγορά καρτοκινητής.

  Καθαρός Δανεισμός (προσαρμοσμένος)
  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

  (Ευρώ εκατ.) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
  Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.249,9 1.756,0 -28,8%
  Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 812,2 433,7 +87,3%
  Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0,0 0,0 -
  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.483,8) (1.329,7) +11,6%
  Καθαρός Δανεισμός 578,3 860,0 -32,8%
  Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,5) (6,8) -19,1%
  Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 572,8 853,2 -32,9%

  EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)
  Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογιζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομείωσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.


 2. #2
  Εγγραφή
  11-07-2014
  Μηνύματα
  190
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  COSMOTE
  ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ VDSL. ΟΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ

 3. #3
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  959
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5503
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  21,5(dB) / 7,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Συνεπώς περίπου το 1/3 των τηλεφωνικών γραμμών του ΟΤΕ, δίνουν τηλεφωνία με VoIP (762.407 από 2.639.820, δηλαδή 28,9%, στις 31/3/2017). Οπότε τώρα (μέσα Μαίου), το ποσοστό πρέπει μα είναι γύρω στο 31,7%, αφού περίπου 50.000 συνδέσεις τηλεφωνίας το μήνα, μετατρέπονται σε VoIP.

 4. #4
  Εγγραφή
  05-04-2012
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Ηλικία
  35
  Μηνύματα
  2.692
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10500/1021
  ISP
  Cyta Hellas
  DSLAM
  Cyta Hellas - ΒΑΡΝΑΣ
  Router
  ZXV10 H201L
  SNR / Attn
  8.0(dB) / 17,8(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tiatrou Εμφάνιση μηνυμάτων
  Συνεπώς περίπου το 1/3 των τηλεφωνικών γραμμών του ΟΤΕ, δίνουν τηλεφωνία με VoIP (762.407 από 2.639.820, δηλαδή 28,9%, στις 31/3/2017). Οπότε τώρα (μέσα Μαίου), το ποσοστό πρέπει μα είναι γύρω στο 31,7%, αφού περίπου 50.000 συνδέσεις τηλεφωνίας το μήνα, μετατρέπονται σε VoIP.
  Ναι έτσι είναι. Το ρούτερ του αδερφού μου χάλασε και του το έκαναν voip τώρα με το καινούργιο
  [IMG][img]//kat.cr/userbar/giannhs1985.png[/img][/IMG]

 5. #5
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  959
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5503
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  21,5(dB) / 7,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Godian Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ναι έτσι είναι. Το ρούτερ του αδερφού μου χάλασε και του το έκαναν voip τώρα με το καινούργιο
  Το ίδιο και το δικό και 3-4 ακόμα ατόμων που γνωρίζω, μόλις έληξε η σύμβαση, υποχρεωτικά με την ανανέωση, δώσανε καινούργιο router και το κάνανε VoIP.

 6. #6
  Εγγραφή
  12-12-2007
  Μηνύματα
  528
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  Path Level
  Interleaved
  Τελευταία έχει σταματήσει το Voip. Εδώ και ενάμιση μήνα σταμάτησε να παρέχεται από Κοσμοτέ. Σταμάτησε απότομα η διάθεσή του.
  Ελεύθερος.

 7. #7
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  959
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5503
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  21,5(dB) / 7,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vaskor Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τελευταία έχει σταματήσει το Voip. Εδώ και ενάμιση μήνα σταμάτησε να παρέχεται από Κοσμοτέ. Σταμάτησε απότομα η διάθεσή του.
  Ξέρεις γιατί; Υποτίθεται στόχος ήταν μέχρι το 2018 να υπάρχει μόνο VoIP.

 8. #8
  Εγγραφή
  05-07-2009
  Περιοχή
  Πετρουπολη
  Μηνύματα
  925
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  105000/10996
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  Router
  Speedport plus
  SNR / Attn
  9.5(dB) / 6.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vaskor Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τελευταία έχει σταματήσει το Voip. Εδώ και ενάμιση μήνα σταμάτησε να παρέχεται από Κοσμοτέ. Σταμάτησε απότομα η διάθεσή του.
  +1
  Και γω σε νέα γραμμη Vdsl 30 μου άφησαν την τηλεφωνία pstn..

 9. #9
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  959
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54998/5503
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  21,5(dB) / 7,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anthip09 Εμφάνιση μηνυμάτων
  +1
  Και γω σε νέα γραμμη Vdsl 30 μου άφησαν την τηλεφωνία pstn..
  Κάποια αστικά κέντρα ακόμα δεν υποστηρίζουν VoIP. Μήπως γι' αυτό;

 10. #10
  Εγγραφή
  05-07-2009
  Περιοχή
  Πετρουπολη
  Μηνύματα
  925
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  105000/10996
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  Router
  Speedport plus
  SNR / Attn
  9.5(dB) / 6.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tiatrou Εμφάνιση μηνυμάτων
  Κάποια αστικά κέντρα ακόμα δεν υποστηρίζουν VoIP. Μήπως γι' αυτό;
  Ίσως...δεν ξέρω τι παίζει με το Α/Κ πετρουπολης, αλλά εγώ δε το ζήτησα καν..

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 30
  Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-17, 21:17
 2. Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-16, 00:09
 3. Lenovo: Οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου 2016
  Από nnn στο φόρουμ Ειδήσεις
  Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 19:58
 4. Μηνύματα: 10
  Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-16, 16:10
 5. Μηνύματα: 0
  Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-16, 21:15

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας