Login Form
IPv6 Ready
Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 18
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  70.065
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  30/3
  ISP
  Cyta Hellas
  Router
  Pirelli, DGN2200
  SNR / Attn
  6(dB) / 13(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δελτίο Τύπου:
  Κατά τον γενικό εισαγγελέα Szpunar, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Uber, αν και καινοτόμος σύλληψη, άπτεται του τομέα των μεταφορών, οπότε μπορεί πράγματι η
  Uber να υποχρεούται να κατέχει τις άδειες και τις εγκρίσεις που απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο

  Ειδικότερα, δεν ισχύει υπέρ της Uber η αρχή της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών την οποία διασφαλίζει το δίκαιο της Ένωσης για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: index.png 
Εμφανίσεις: 284 
Μέγεθος: 1,0 KB 
ID: 183158Η Uber είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα, αφού έχει φορτώσει την αντίστοιχη εφαρμογή στο smartphone του, να παραγγείλει υπηρεσία αστικής μεταφοράς στις πόλεις που εξυπηρετούνται. Η εφαρμογή αναγνωρίζει το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη και αναζητεί τους πλησιέστερους διαθέσιμους οδηγούς. Μόλις ένας οδηγός δεχθεί να εκτελέσει τη μεταφορά, η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη, εμφανίζει το προφίλ του οδηγού και αναγράφει μια εκτιμώμενη τιμή για τη διαδρομή μέχρι τον προορισμό που έχει δηλώσει ο χρήστης. Με το πέρας της μεταφοράς, το ποσό του κομίστρου χρεώνεται αυτομάτως στην πιστωτική κάρτα της οποίας τα στοιχεία δίνει υποχρεωτικά ο χρήστης με την εγγραφή του στο σύστημα. Η εφαρμογή παρέχει επίσης δυνατότητα αξιολόγησης: οι οδηγοί και οι επιβάτες μπορούν να βαθμολογήσουν οι μεν τους δε. Μέση βαθμολογία χαμηλότερη από κάποιο όριο ενδέχεται να επισύρει αποκλεισμό από την πλατφόρμα. Στο πλαίσιο της λεγόμενης υπηρεσίας UberPop, ιδιώτες οδηγοί, που δεν είναι επαγγελματίες, αναλαμβάνουν με τα δικά τους οχήματα τη μεταφορά των επιβατών.

  Το 2014, η Asociación Profesional Elite Taxi, επαγγελματική οργάνωση οδηγών ταξί της πόλης της Βαρκελώνης, στην Ισπανία, άσκησε αγωγή ενώπιον του Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (3ου εμποροδικείου της Βαρκελώνης, Ισπανία) ζητώντας, μεταξύ άλλων, να εκδοθεί απόφαση εις βάρος της Uber Systems Spain, εταιρίας του ομίλου που διαχειρίζεται την πλατφόρμα, για αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των οδηγών της Elite Taxi. Πιο συγκεκριμένα, η Elite Taxi υποστηρίζει ότι η Uber Spain δεν έχει δικαίωμα να παρέχει την υπηρεσία UberPop στην πόλη της Βαρκελώνης. Πράγματι, ούτε η Uber Spain ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε οι οδηγοί των οχημάτων διαθέτουν τις άδειες και τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την κανονιστική πράξη για τις υπηρεσίες ταξί, η οποία ισχύει στη μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης.

  Εκτιμώντας ότι για την επίλυση της ενώπιόν του διαφοράς είναι αναγκαία η ερμηνεία πλειόνων διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, το Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona αποφάσισε να υποβάλει στο Δικαστήριο διάφορα προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με τον χαρακτηρισμό της δραστηριότητας της Uber κατά το δίκαιο της Ένωσης, καθώς και με τις συνέπειες που πρέπει να συναχθούν από τον χαρακτηρισμό αυτόν.

  Με τις σημερινές του προτάσεις, ο γενικός εισαγγελέας Maciej Szpunar επισημαίνει κατ’ αρχάς ότι πρέπει να εξεταστεί, κατ’ ουσίαν, αν οι παροχές που προσφέρει στους χρήστες η πλατφόρμα Uber καλύπτονται από την αρχή της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών ως «υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας» ή αν, αντιθέτως, εμπίπτουν στον τομέα των μεταφορών 2 , ο οποίος ρυθμίζεται από το δίκαιο των κρατών μελών. Στην πρώτη περίπτωση, οι άδειες και οι εγκρίσεις που απαιτούνται από την κανονιστική πράξη της πόλης της Βαρκελώνης, βάσει της σχετικής κανονιστικής πράξης, για τη λειτουργία της Uber θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασύμβατες προς την αρχή της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, τα κράτη μέλη θα ήταν κατ’ αρχήν ελεύθερα να ρυθμίσουν τη δραστηριότητα της Uber.

  Κατά την άποψη του γενικού εισαγγελέα, μολονότι εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να διαπιστώσει και να κρίνει τα πραγματικά περιστατικά, η επίμαχη υπηρεσία είναι μικτή υπηρεσία, δεδομένου ότι παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα κατά το ένα σκέλος της και κατά το άλλο, εξ ορισμού, όχι.

  Μια μικτή υπηρεσία μπορεί να αποτελεί «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» σε περίπτωση που 1) το μη ηλεκτρονικό σκέλος είναι, από οικονομικής άποψης, αυτοτελές σε σχέση με το ηλεκτρονικό σκέλος (τούτο συμβαίνει, μεταξύ άλλων, στις πλατφόρμες διαμεσολάβησης για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ή για την κράτηση ξενοδοχείων) ή 2) το ίδιο πρόσωπο παρέχει το σύνολο της υπηρεσίας (δηλαδή τόσο το ηλεκτρονικό όσο και το μη ηλεκτρονικό σκέλος) ή ασκεί αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της μη ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα οι δύο υπηρεσίες να συνθέτουν ένα αδιαχώριστο σύνολο, εφόσον όμως το κύριο στοιχείο (ήτοι όλες οι βασικές παράμετροι της συναλλαγής) παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα (όπως, παραδείγματος χάρη, στη διαδικτυακή πώληση εμπορευμάτων).

  Κατά τον γενικό εισαγγελέα, η υπηρεσία της Uber δεν πληροί καμία από τις ως άνω δύο προϋποθέσεις. Επ’ αυτού, ο γενικός εισαγγελέας παρατηρεί ότι οι οδηγοί που εκτελούν μεταφορές στο πλαίσιο της πλατφόρμας Uber δεν ασκούν δική τους δραστηριότητα, η οποία θα υπήρχε και ανεξαρτήτως της πλατφόρμας. Τουναντίον, η δραστηριότητά τους υφίσταται αποκλειστικώς και μόνον χάρη στην πλατφόρμα, χωρίς την οποία δεν θα είχε κανένα νόημα. Ο γενικός εισαγγελέας σημειώνει επίσης ότι η Uber ελέγχει όλες τις σημαντικές, από οικονομικής πλευράς, πτυχές της υπηρεσίας αστικής μεταφοράς που προσφέρεται στο πλαίσιο της πλατφόρμας της. Ειδικότερα, η Uber i) επιβάλλει όρους τους οποίους οι οδηγοί οφείλουν να πληρούν τόσο για την ανάληψη δραστηριότητας όσο και για την άσκησή της· ii) καταβάλλει χρηματική αμοιβή στους οδηγούς που εκτελούν σημαντικό αριθμό διαδρομών και τους υποδεικνύει τις περιοχές και τις χρονικές περιόδους στις οποίες αναμένεται αυξημένος αριθμός πελατών και/ή πιο επικερδή κόμιστρα (όπερ σημαίνει ότι η Uber είναι σε θέση να προσαρμόζει την προσφορά της στις διακυμάνσεις της ζήτησης χωρίς να εξαναγκάζει τυπικά τους οδηγούς)· iii) ελέγχει, έστω εμμέσως, την ποιότητα των υπηρεσιών των οδηγών, μέχρι του σημείου να είναι δυνατός ο αποκλεισμός οδηγού από την πλατφόρμα, και iv) καθορίζει, όπως προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά, την τιμή της υπηρεσίας.
  Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποκλείουν το ενδεχόμενο να θεωρηθεί η Uber απλός διαμεσολαβητής μεταξύ των οδηγών και των επιβατών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της μικτής υπηρεσίας την οποία προσφέρει η πλατφόρμα Uber, δεν χωρεί αμφιβολία ότι η μεταφορά (άρα το μη ηλεκτρονικό σκέλος της υπηρεσίας) είναι η κύρια παροχή και προσδίδει στη μικτή αυτή υπηρεσία την οικονομική της σημασία.

  Ο γενικός εισαγγελέας καταλήγει ότι η υπηρεσία της μεσολάβησης για την επαφή των επιβατών με τους οδηγούς, η οποία παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα, δεν είναι ούτε αυτοτελής (βλ. προϋπόθεση 1 ανωτέρω) ούτε κύρια (βλ. προϋπόθεση 2 ανωτέρω) σε σχέση με την υπηρεσία μεταφοράς. Για τον λόγο αυτόν, η υπηρεσία της Uber δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστεί ως «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας». Πρόκειται μάλλον για οργάνωση και διαχείριση ενός πλήρους συστήματος αστικών μεταφορών κατά παραγγελία.

  Εξάλλου, η Uber δεν παρέχει υπηρεσία συνεπιβατισμού, δεδομένου ότι, αφενός, ο προορισμός επιλέγεται από τους επιβάτες και, αφετέρου, οι οδηγοί εισπράττουν ως αμοιβή ένα ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ την απλή κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλονται.

  Λαμβανομένου υπόψη ότι η υπηρεσία μεταφοράς συνιστά, από οικονομικής άποψης, το κύριο στοιχείο, ενώ η υπηρεσία της μεσολάβησης για την επαφή των επιβατών με τους οδηγούς, μέσω της εφαρμογής για smartphones, αποτελεί δευτερεύον στοιχείο, ο γενικός εισαγγελέας προτείνει στο Δικαστήριο να απαντήσει ότι η υπηρεσία της πλατφόρμας Uber πρέπει να χαρακτηριστεί ως «υπηρεσία στον τομέα των μεταφορών».

  Συνέπεια της ερμηνείας αυτής είναι ότι η δραστηριότητα της Uber δεν διέπεται από την αρχή της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών όπως κατοχυρώνεται για τον τομέα των «υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας» και ότι, ως εκ τούτου, υπόκειται στους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές ενός κράτους μέλους μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ’ αυτό (εν προκειμένω, υποχρέωση κατοχής των αδειών και εγκρίσεων τις οποίες προβλέπει η σχετική κανονιστική πράξη για την πόλη της Βαρκελώνης).
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails cp170050el.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  30-05-2003
  Περιοχή
  Brussels, Belgium, Belgium
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  11.592
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Άρθρα
  6
  Ταχύτητα
  20Mbs / 2Mbs - VDSL2
  ISP
  Belgacom
  Router
  Draytek Vigor 2820vn
  Path Level
  Interleaved
  Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδοτηση με πιθανώς τεράστιες προεκτάσεις στην ΕΕ και διεθνώς. Μερικές επισημάνσεις από πλευράς μου:

  1. Δεν πρόκειται για απόφαση του ΔΕΕ. Είναι γνώμη του Γενικού Εισηγητή και η απόφαση αναμένεται σε μερικούς μήνες. Όμως, το ΔΕΕ σπάνια (σπανιότατα) αποφασίζει αντίθετα με τις γνωμοδοτήσεις των ΓΕ

  2. Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια η τελική απόφαση όμως εδώ αν το ΔΕΕ κινηθεί στο μήκος κύματος του ΓΕ τότε η Uber θα πρέπει πλέον να κινηθεί αμιγώς σε εθνικό επίπεδο καθώς η νομοθεσία για μεταφορές δεν είναι κοινοτικοποιημένη

  3. Το κυριότερο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο γενικότερα το πλαίσιο του sharing economy τίθεται σε αμφισβήτηση καθώς κάτι αντίστοιχο θα ξεκινήσει και για το Airbnb και άλλες τέτοιες εταιρείες. Ακόμα και site όπως το Expedia ή το booking μπορεί να υποστούν συνέπειες
  The Road to Hell is Paved with Good Intentions

  Cause we made a promise we swore we'd always remember, no retreat, baby, no surrender

 3. #3
  Εγγραφή
  24-02-2012
  Μηνύματα
  336
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Forthnet
  Τα οποία προβλήματα(όχι μόνο της Uber, αλλά και αυτά που γενικώς λύνει η Uber) λύνονται απλά και μόνο με το άνοιγμα του επαγγέλματος των ταξί. Όσο ο καρκίνος που λέγεται ταρίφες με περιορισμένο αριθμό ανταγωνιστών και φιξ τιμή υπάρχει, τόσο θα συνεχίσει να έχει νόημα η Uber. Και δυστυχώς το κλειστό επάγγελμα των ταξιτζήδων υπάρχει ακόμη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εκεί ακριβώς έχει και θέμα η Uber...

 4. #4
  Εγγραφή
  30-05-2003
  Περιοχή
  Brussels, Belgium, Belgium
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  11.592
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Άρθρα
  6
  Ταχύτητα
  20Mbs / 2Mbs - VDSL2
  ISP
  Belgacom
  Router
  Draytek Vigor 2820vn
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dkgr_ser Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τα οποία προβλήματα(όχι μόνο της Uber, αλλά και αυτά που γενικώς λύνει η Uber) λύνονται απλά και μόνο με το άνοιγμα του επαγγέλματος των ταξί. Όσο ο καρκίνος που λέγεται ταρίφες με περιορισμένο αριθμό ανταγωνιστών και φιξ τιμή υπάρχει, τόσο θα συνεχίσει να έχει νόημα η Uber. Και δυστυχώς το κλειστό επάγγελμα των ταξιτζήδων υπάρχει ακόμη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εκεί ακριβώς έχει και θέμα η Uber...
  Λυπάμαι αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα.

  Δες και στο ΗΒ που είναι ανοικτό(τατο) το επάγγελμα και πάλι υπάρχει θέμα με Uber. Αν έκανες το κόπο να διάβαζες το παραπάνω θα διαπίστωνες ότι το θέμα της Uber είναι πως διατείνεται ότι στην ουσία είναι απλά ένας πάροχος ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης μεταξύ κάποιου οδηγού εκεί έξω και ενός επιβάτη. Πράγμα που δεν ισχύει καθώς στην ουσία είναι πάροχος της ίδιας της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών.
  The Road to Hell is Paved with Good Intentions

  Cause we made a promise we swore we'd always remember, no retreat, baby, no surrender

 5. #5
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  41
  Μηνύματα
  5.360
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Το αυτονόητο είπε ο εισαγγελέας. Προφανώς η uber είναι ουσιαστικά εταιρία ταξί. Το ποιά σχέση έχει με τους οδηγούς της δεν το αλλάζει αυτό.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 6. #6
  Εγγραφή
  30-05-2003
  Περιοχή
  Brussels, Belgium, Belgium
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  11.592
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Άρθρα
  6
  Ταχύτητα
  20Mbs / 2Mbs - VDSL2
  ISP
  Belgacom
  Router
  Draytek Vigor 2820vn
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το αυτονόητο είπε ο εισαγγελέας. Προφανώς η uber είναι ουσιαστικά εταιρία ταξί. Το ποιά σχέση έχει με τους οδηγούς της δεν το αλλάζει αυτό.
  Βασικά, αν τελικά καταλήξει να είναι αυτή και η απόφαση του ΔΕΕ τότε αλλάζει και τη σχέση της Uber με τους οδηγούς της καθώς πια θα πρέπει να αιτείται άδειας λειτουργίας (σε όποια κράτη υπάρχει δυνατότητα για εταιρείες μεταφορών επιβατών) και να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε εθνικούς κανόνες.

  Ταυτόχρονα, θα είναι πια εργοδότης και υποχρεωμένη να καταβάλλει τα απαραίτητα σε εισφορές και ασφαλιστική κάλυψη και όχι να απαιτεί από τους εργαζόμενους να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (στην καλύτερη αφού με το UberPOP απλά κατεβάζεις ένα app, εγγράφεσαι στην Uber και off you go little driver).

  Εδώ βέβαια προσωπικά διαπιστώνω και την πλήρη αποτυχία της Κομισιόν μιας και εκείνη κανονικά θα έπρεπε εδώ και χρόνια τώρα να έχει φτιάξει ένα νομικό πλαίσιο για τη sharing economy. Και το λέω αυτό επειδή δεν έπρεπε να είναι ο ρόλος του ΔΕΕ μόνο του να αποφασίζει έτσι κατά περίπτωση και κατά εταιρεία με την Κομισιόν να νίπτει τας χείρας της.
  The Road to Hell is Paved with Good Intentions

  Cause we made a promise we swore we'd always remember, no retreat, baby, no surrender

 7. #7
  Εγγραφή
  24-02-2012
  Μηνύματα
  336
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PopManiac Εμφάνιση μηνυμάτων
  Λυπάμαι αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα.

  Δες και στο ΗΒ που είναι ανοικτό(τατο) το επάγγελμα και πάλι υπάρχει θέμα με Uber. Αν έκανες το κόπο να διάβαζες το παραπάνω θα διαπίστωνες ότι το θέμα της Uber είναι πως διατείνεται ότι στην ουσία είναι απλά ένας πάροχος ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης μεταξύ κάποιου οδηγού εκεί έξω και ενός επιβάτη. Πράγμα που δεν ισχύει καθώς στην ουσία είναι πάροχος της ίδιας της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών.
  Δε με κατάλαβες. Δε σχολιάζω το γεγονός του ότι η Uber θέλει να παρουσιάζεται απλά και μόνο ως μια ηλεκτρονική υπηρεσία. Σχολιάζω γενικά την ύπαρξη της Uber την οποία προσωπικά κρίνω απλά λιγότερο άθλια από τα κλειστά επαγγέλαματα.

  Στο ΗΒ λοιπόν που αναφέρεις, η Uber έχει προβλήματα καθώς θεωρείται ότι παραβαίνει τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και σχέσεων εργασίας. Αυτό το κάνει σκόπιμα και γι' αυτό τη χαρακτηρίζω και ως "άθλια" εταιρεία. Αν όμως εξαφανιστεί η Uber από το ΗΒ θα ξεπηδήσουν από τη μια μέρα στην άλλη δεκάδες εναλλακτικές που θα καλύψουν το κενό.

  Από την άλλη, το κύριο πρόβλημα η Uber το έχει σε αγορές που όσο και να προσπαθήσει δε μπορεί να λειτουργήσει με το υπάρχων καθεστώς. Σε αυτές τις αγορές είναι που λύνει και ουσιαστικά προβλήματα τα οποία δε θα έλυνε κανένας άλλος.

  Το ξαναλέω. Η Uber λύνει προβλήματα τα οποία δε θα υπήρχαν αν ήταν εντελώς ανοικτό το επάγγελμα των ταξί. Στις αγορές που αυτό έχει γίνει προ πολλού, η Uber απλά είναι είναι ένας "κακός" ανταγωνιστής και κανείς δε θα κλάψει αν εξαφανιστεί.

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PopManiac Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εδώ βέβαια προσωπικά διαπιστώνω και την πλήρη αποτυχία της Κομισιόν μιας και εκείνη κανονικά θα έπρεπε εδώ και χρόνια τώρα να έχει φτιάξει ένα νομικό πλαίσιο για τη sharing economy. Και το λέω αυτό επειδή δεν έπρεπε να είναι ο ρόλος του ΔΕΕ μόνο του να αποφασίζει έτσι κατά περίπτωση και κατά εταιρεία με την Κομισιόν να νίπτει τας χείρας της.
  Δεν είναι τόσο απλό όμως, καθώς και εδώ θα πρέπει να μπουν κανόνες. Αν όμως μπουν κανόνες αντίστοιχοι με των επαγγελματιών του κλάδου, ουσιαστικά είναι το ένα και το αυτό. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί γενικώς με τη χαλάρωση των κανόνων αδειοδότησης και εγγραφής ως επαγγελματία ενός αντικειμένου.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος dkgr_ser : 11-05-17 στις 16:13.

 8. #8
  Εγγραφή
  30-05-2003
  Περιοχή
  Brussels, Belgium, Belgium
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  11.592
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Άρθρα
  6
  Ταχύτητα
  20Mbs / 2Mbs - VDSL2
  ISP
  Belgacom
  Router
  Draytek Vigor 2820vn
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dkgr_ser Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δε με κατάλαβες. Δε σχολιάζω το γεγονός του ότι η Uber θέλει να παρουσιάζεται απλά και μόνο ως μια ηλεκτρονική υπηρεσία. Σχολιάζω γενικά την ύπαρξη της Uber την οποία προσωπικά κρίνω απλά λιγότερο άθλια από τα κλειστά επαγγέλαματα.

  Στο ΗΒ λοιπόν που αναφέρεις, η Uber έχει προβλήματα καθώς θεωρείται ότι παραβαίνει τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και σχέσεων εργασίας. Αυτό το κάνει σκόπιμα και γι' αυτό τη χαρακτηρίζω και ως "άθλια" εταιρεία. Αν όμως εξαφανιστεί η Uber από το ΗΒ θα ξεπηδήσουν από τη μια μέρα στην άλλη δεκάδες εναλλακτικές που θα καλύψουν το κενό.

  Από την άλλη, το κύριο πρόβλημα η Uber το έχει σε αγορές που όσο και να προσπαθήσει δε μπορεί να λειτουργήσει με το υπάρχων καθεστώς. Σε αυτές τις αγορές είναι που λύνει και ουσιαστικά προβλήματα τα οποία δε θα έλυνε κανένας άλλος.

  Το ξαναλέω. Η Uber λύνει προβλήματα τα οποία δε θα υπήρχαν αν ήταν εντελώς ανοικτό το επάγγελμα των ταξί. Στις αγορές που αυτό έχει γίνει προ πολλού, η Uber απλά είναι είναι ένας "κακός" ανταγωνιστής και κανείς δε θα κλάψει αν εξαφανιστεί.
  OK, κατάλαβα τι θέλεις να πεις

  Κοίτα, αν και ξεφεύγουμε από το θέμα, προσωπικά δεν συμφωνώ (και νομίζω και ότι γενικότερα οι έρευνες το επιβεβαιώνουν) με το ότι ένα κλειστό επάγγελμα είναι εξορισμού "κακό". Εξαρτάται τι εννοείται με το κλειστό και σε ποια πραγματικότητα ανταποκρίνεται καθώς και σε ποια οικονομία αλλά και με ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο.

  Π.χ. η Uber με τα UberPOP έκανε θραύση στο Παρίσι επειδή είναι πάρα πολύ λίγα τα ταξί με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ζήτηση - ενώ παράλληλα η συμπεριφορά αρκετών οδηγών ταξί στο Παρίσι είναι ΓΤΠΚ. Το ίδιο το διαπίστωσα ιδίοις όμμασι Βρυξέλλες. Στο ΗΒ, αντίθετα, η Uber κερδίζει μόνο και μόνο λόγω των άνισων πλεονεκτημάτων της επειδή αυτοπροσδιορίζεται ως διαμεσολαβητής και όχι πάροχος της ίδιας της υπηρεσίας και συνεπώς προσφέρει χαμηλότερες τιμές επειδή δεν πληρώνει φόρους και εισφορές που πληρώνουν άλλοι ιδιώτες.

  Στην Ελλάδα με την ανεργία στα ύψη, την αεργία των ταξί στα ύψη, και σχετικά φθηνό ταξί, το άνοιγμα τι προσφέρει; Έχει ήδη έρθει η Uber Αθήνα και από περιέργεια πήρα ένα αμάξι μία φορά και προφανώς ένας κακόμοιρος άνθρωπος ήταν εκεί που προσπαθούσε να βγάλει μερικά € αλλά στην ουσία σε βάρος όλων και του ιδίου του εαυτού του και προς όφελος μόνο της Uber.
  The Road to Hell is Paved with Good Intentions

  Cause we made a promise we swore we'd always remember, no retreat, baby, no surrender

 9. #9
  Εγγραφή
  24-02-2012
  Μηνύματα
  336
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PopManiac Εμφάνιση μηνυμάτων
  Στην Ελλάδα με την ανεργία στα ύψη, την αεργία των ταξί στα ύψη, και σχετικά φθηνό ταξί, το άνοιγμα τι προσφέρει; Έχει ήδη έρθει η Uber Αθήνα και από περιέργεια πήρα ένα αμάξι μία φορά και προφανώς ένας κακόμοιρος άνθρωπος ήταν εκεί που προσπαθούσε να βγάλει μερικά € αλλά στην ουσία σε βάρος όλων και του ιδίου του εαυτού του και προς όφελος μόνο της Uber.
  Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί και τίποτα.

  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις το πλήρες άνοιγμα (τόσο στις άδεις όσο και στην τιμή) μπορεί να προσφέρει:
  • Φθηνότερες χρεώσεις καθώς ο καθένας θα παίζει με την τιμή που τον συμφέρει. Φυσικά σε "καλές" περιοχές ή περιοχές με λίγα ταξί θα μπορεί να παίζει και με υψηλότερες τιμές, όπως και όλες οι άλλες επιχειρήσεις.
  • Κατάργηση ανόητων χρεώσεων για βαλίτσα, χρέωση αεροδρομίου, χρέωση ραδιοταξί κλπ.
  • Νέες μορφές ταξί. Που είναι τα 7-θέσια ταξί; Που είναι πχ. το μπαρ στα ταξί;
  • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στα ταξί. Γιατί να μην υπάρχει εφαρμογή που θα δηλώνεις που είσαι και που θες να πας και το ταξί που θα περνάει από εκεί με τον ίδιο προορισμό να σε μαζεύει και να μοιράζεστε όλοι το κόστος; Όχι φυσικά αυτό που κάνουν σήμερα οι ταξιτζήδες, που μαζεύουν παράνομα όποιον άλλον βρουν, επειδή το βλέπουν ευκαιρία να πάρουν διπλή ταρίφα και απλά χρεώνουν x2. Επίσης αυτό είναι καθαρά θέμα φαντασίας απο κει και πέρα. Θα μπορείς εσύ να έχεις ταξί πχ. με ένα καρό διαφημίσεις και να προσφέρεις μισή τιμή από τους υπόλοιπους; Κανένα θεμά. Ο κόσμος θα κρίνει αν θα σε προτιμήσει ή όχι


  Και αυτά είναι πράγματα που δε θέλουν πάνω από 5 λεπτά σκέψη. Όποιος δε θέλει το άνοιγμα σε κάτι, το κάνει επειδή ξέρει ότι είναι κατώτερος των άλλων και φοβάται. Στην τελική, αν είναι πράγματι τόσο μεγάλη η ανεργία στα ταξί και δεν υπάρχει χώρος για καινούργιους, ποιος θα είναι τόσο χαζός να επενδύσει σε κάτι που δε θα έχει εξ' ορισμού πελάτες;

 10. #10
  Εγγραφή
  28-10-2003
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  3.832
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  ISP
  Net One
  Ολα τα επαγγελματα πρεπει να ειναι ανοικτα. Οποιοδηποτε "κλεισιμο" οδηγει σε τραστ, αθεμιτο ανταγωνισμο, διαφθορα και μιζες.

 11. #11
  Εγγραφή
  30-05-2003
  Περιοχή
  Brussels, Belgium, Belgium
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  11.592
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Άρθρα
  6
  Ταχύτητα
  20Mbs / 2Mbs - VDSL2
  ISP
  Belgacom
  Router
  Draytek Vigor 2820vn
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dkgr_ser Εμφάνιση μηνυμάτων
  Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί και τίποτα.

  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις το πλήρες άνοιγμα (τόσο στις άδεις όσο και στην τιμή) μπορεί να προσφέρει:
  • Φθηνότερες χρεώσεις καθώς ο καθένας θα παίζει με την τιμή που τον συμφέρει. Φυσικά σε "καλές" περιοχές ή περιοχές με λίγα ταξί θα μπορεί να παίζει και με υψηλότερες τιμές, όπως και όλες οι άλλες επιχειρήσεις.
  • Κατάργηση ανόητων χρεώσεων για βαλίτσα, χρέωση αεροδρομίου, χρέωση ραδιοταξί κλπ.
  • Νέες μορφές ταξί. Που είναι τα 7-θέσια ταξί; Που είναι πχ. το μπαρ στα ταξί;
  • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στα ταξί. Γιατί να μην υπάρχει εφαρμογή που θα δηλώνεις που είσαι και που θες να πας και το ταξί που θα περνάει από εκεί με τον ίδιο προορισμό να σε μαζεύει και να μοιράζεστε όλοι το κόστος; Όχι φυσικά αυτό που κάνουν σήμερα οι ταξιτζήδες, που μαζεύουν παράνομα όποιον άλλον βρουν, επειδή το βλέπουν ευκαιρία να πάρουν διπλή ταρίφα και απλά χρεώνουν x2. Επίσης αυτό είναι καθαρά θέμα φαντασίας απο κει και πέρα. Θα μπορείς εσύ να έχεις ταξί πχ. με ένα καρό διαφημίσεις και να προσφέρεις μισή τιμή από τους υπόλοιπους; Κανένα θεμά. Ο κόσμος θα κρίνει αν θα σε προτιμήσει ή όχι


  Και αυτά είναι πράγματα που δε θέλουν πάνω από 5 λεπτά σκέψη. Όποιος δε θέλει το άνοιγμα σε κάτι, το κάνει επειδή ξέρει ότι είναι κατώτερος των άλλων και φοβάται. Στην τελική, αν είναι πράγματι τόσο μεγάλη η ανεργία στα ταξί και δεν υπάρχει χώρος για καινούργιους, ποιος θα είναι τόσο χαζός να επενδύσει σε κάτι που δε θα έχει εξ' ορισμού πελάτες;
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από turboirc Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ολα τα επαγγελματα πρεπει να ειναι ανοικτα. Οποιοδηποτε "κλεισιμο" οδηγει σε τραστ, αθεμιτο ανταγωνισμο, διαφθορα και μιζες.
  Και οι δύο σας παραπάνω λέτε πράγματα γενικά με τα οποία επί της αρχής συμφωνώ. Αλλά, τι σημαίνει ανοιχτό και τι σημαίνει κλειστό; Ανοιχτό π.χ. είναι και το να λέγαμε ότι όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και από εκεί και πέρα ο καταναλωτής ας προσέξει να ζητήσει πτυχίο.

  Προφανώς μιλώ ακραία παραπάνω, αλλά θέλω να πω ότι εξορισμού συνεπώς τα επαγγέλματα είναι κατά το πλείστον "κλειστά" με την έννοια ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την άσκησή τους. Από εκεί και πέρα, επίσης ανοικτό θα μπορούσε να είναι και το επάγγελμα των ταξί με την έννοια ότι μαζεύομαι εγώ και οι γείτονες, κάνουμε pooling τα αμάξια μας και στήνουμε μία εταιρεία μεταφορών.

  Κάτι τέτοιο απλά θα οδηγούσε σε κατάρρευση της αγοράς - αφήνοντας στην άκρη συζητήσεις για επαγγελματίες οδηγούς κλπ - μιας και θα είχαμε ακραία σκαμπανεβάσματα και φούσκες.

  Για τον λόγο αυτό και υπάρχουν numerus clausus σε αρκετά επαγγέλματα ενώ σε άλλα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και για λόγους δημόσιας τάξης και προστασίας (π.χ. υποχρέωση επαγγελματικών διπλωμάτων).

  Κάτι τέτοιο στην τελική πήγε να κάνει και η UberPop. Ειδάλλως, γενικά σήμερα τα επαγγέλματα δεν είναι κλειστά.
  The Road to Hell is Paved with Good Intentions

  Cause we made a promise we swore we'd always remember, no retreat, baby, no surrender

 12. #12
  Εγγραφή
  28-10-2003
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  3.832
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  ISP
  Net One
  Ανοικτο με την εννοια οτι οποιοσδηποτε μπορει να παει να γινει γιατρος, δηλαδη πτυχιο.
  Να υπαρχει σχολη ταξι που να μπορει να φοιτησει οποιος θελει και να παρει διπλωμα ταξιτζη.

  Δεν ειπα ανοικτα με την εννοια να μην υπαρχει πιστοποιηση.

 13. #13
  Εγγραφή
  01-11-2007
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  408
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  DSLAM
  Wind - ΔΑΓΚΛΗΣ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PopManiac Εμφάνιση μηνυμάτων
  Και οι δύο σας παραπάνω λέτε πράγματα γενικά με τα οποία επί της αρχής συμφωνώ. Αλλά, τι σημαίνει ανοιχτό και τι σημαίνει κλειστό; Ανοιχτό π.χ. είναι και το να λέγαμε ότι όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και από εκεί και πέρα ο καταναλωτής ας προσέξει να ζητήσει πτυχίο.

  Προφανώς μιλώ ακραία παραπάνω, αλλά θέλω να πω ότι εξορισμού συνεπώς τα επαγγέλματα είναι κατά το πλείστον "κλειστά" με την έννοια ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την άσκησή τους. Από εκεί και πέρα, επίσης ανοικτό θα μπορούσε να είναι και το επάγγελμα των ταξί με την έννοια ότι μαζεύομαι εγώ και οι γείτονες, κάνουμε pooling τα αμάξια μας και στήνουμε μία εταιρεία μεταφορών.

  Κάτι τέτοιο απλά θα οδηγούσε σε κατάρρευση της αγοράς - αφήνοντας στην άκρη συζητήσεις για επαγγελματίες οδηγούς κλπ - μιας και θα είχαμε ακραία σκαμπανεβάσματα και φούσκες.

  Για τον λόγο αυτό και υπάρχουν numerus clausus σε αρκετά επαγγέλματα ενώ σε άλλα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και για λόγους δημόσιας τάξης και προστασίας (π.χ. υποχρέωση επαγγελματικών διπλωμάτων).

  Κάτι τέτοιο στην τελική πήγε να κάνει και η UberPop. Ειδάλλως, γενικά σήμερα τα επαγγέλματα δεν είναι κλειστά.
  Εντελώς άκυρο το παράδειγμά σου. Είναι σαν να λες ότι "Σκάσε μου ΧΧ.000€ για να σου δώσω το δικαίωμα να σπουδάσεις γιατρός και να μπορέσεις να ασκήσεις την ιατρική". Αυτό δεν παίζει. Οποισδήποτε τελειώσει την ιατρική γίνεται γιατρός. Την Νομική, δικηγόρος. Για να γίνεις ταξιτζής, εκτός του επαγγελματικού διπλώματος, απαιτείται να σκάσεις και ένα πακέτο ευρουλάκια να πάρεις άδεια. Σαν τα περίπτερα έναπράγμα.

  Και να το πω αλλιώς. Θες να γίνεις γιατρός? Σκίσε τον κώλο σου στο διάβασμα, κάνε 6 χρόνια σχολή και άλλα 4-5 ειδικότητα αν μπορείς και γίνεσαι. Θες να γίνεις ταξιτζής? ΔΕΝ μπορείς, αν δεν πληρώσεις κάμποσα χιλιάρικα.
  "Μόνο το σύμπαν και η ανθρώπινη ηλιθιότητα δεν έχουν όρια. Και για το σύμπαν δεν είμαι απολύτως πεπεισμένος."
  Albert Einstein

 14. #14
  Εγγραφή
  11-08-2002
  Περιοχή
  Στο cockpit μίας Ferrari
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  3.838
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  17528/1024
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - ΑΚΡΟΠΟΛΗ
  SNR / Attn
  9(dB) / 18(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gio Alex Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εντελώς άκυρο το παράδειγμά σου. Είναι σαν να λες ότι "Σκάσε μου ΧΧ.000€ για να σου δώσω το δικαίωμα να σπουδάσεις γιατρός και να μπορέσεις να ασκήσεις την ιατρική". Αυτό δεν παίζει. Οποισδήποτε τελειώσει την ιατρική γίνεται γιατρός. Την Νομική, δικηγόρος. Για να γίνεις ταξιτζής, εκτός του επαγγελματικού διπλώματος, απαιτείται να σκάσεις και ένα πακέτο ευρουλάκια να πάρεις άδεια. Σαν τα περίπτερα έναπράγμα.

  Και να το πω αλλιώς. Θες να γίνεις γιατρός? Σκίσε τον κώλο σου στο διάβασμα, κάνε 6 χρόνια σχολή και άλλα 4-5 ειδικότητα αν μπορείς και γίνεσαι. Θες να γίνεις ταξιτζής? ΔΕΝ μπορείς, αν δεν πληρώσεις κάμποσα χιλιάρικα.
  Για να γίνεις οδηγός πόσα πρέπει να δώσεις;
  Γιατί να μην αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας των ταξί στην Ελλάδα κάποια στηγμή;
  Να πιάσουμε πραγματικά το θέμα της φούσκας των αδειών των ταξί;
  Πόσα πραγματικά κοστίζουν, γιατί φτάσαν εκει που φτάσαν, δηλωναν οι κατά τα άλλα συμπαθείς ιδιοκτήτες τις 200άρες στις φορολογικές δηλώσεις (εδώ γελάμε) ;


  Feel free to attack the post. Do not feel free to attack the poster.
  "If someone said to me that you can have three wishes, my first would have been to get into racing, my second to be in Formula 1, my third to drive for Ferrari" - Gilles Villeneuve

 15. #15
  Εγγραφή
  01-11-2007
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  408
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  DSLAM
  Wind - ΔΑΓΚΛΗΣ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aroutis Εμφάνιση μηνυμάτων
  Για να γίνεις οδηγός πόσα πρέπει να δώσεις;
  Γιατί να μην αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας των ταξί στην Ελλάδα κάποια στηγμή;
  Να πιάσουμε πραγματικά το θέμα της φούσκας των αδειών των ταξί;
  Πόσα πραγματικά κοστίζουν, γιατί φτάσαν εκει που φτάσαν, δηλωναν οι κατά τα άλλα συμπαθείς ιδιοκτήτες τις 200άρες στις φορολογικές δηλώσεις (εδώ γελάμε) ;
  Η ένστασή μου αφορά το τι είναι ανοιχτό και τι κλειτό επάγγελμα, όχι τις στρεβλώσεις του κλάδου των ταξί (και όχι μόνο). Τα ταξί είνια κλειστό επάγγελμα γιατί δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει σαν δουλειά. Για να γίνεις ταξιτζής πρέπει να βρεις κάποιον να σου πουλήσει (για πολλές χιλιάδες €€€€€) την άδειά του. Για να γίνεις γιατρός πρέπει να ξεκωλωθείς στο διάβασμα για τουλάχιστον 10 χρόνια της ζωής σου. Δεν σου μπλοκάρει κανένας όμως την πρόσβαση στην Ιατρική πουλώντας σου μια θέση. Αυτό εννοώ...
  "Μόνο το σύμπαν και η ανθρώπινη ηλιθιότητα δεν έχουν όρια. Και για το σύμπαν δεν είμαι απολύτως πεπεισμένος."
  Albert Einstein

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Μηνύματα: 7
  Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-17, 10:30
 2. Μηνύματα: 22
  Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-17, 23:24
 3. Μηνύματα: 26
  Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 18:08
 4. Μηνύματα: 2
  Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 16:55
 5. Μηνύματα: 15
  Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-16, 19:20

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας