Την Κυριακή 11/06/2017 θα πραγματοποιηθούν Τεχνικές Εργασίες στην Υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή (Voicemail – 121), οι οποίες θα επηρεάσουν τα εισερχόμενα αποθηκευμένα φωνητικά μηνύματα και τα ηχογραφημένα μηνύματα καλωσορίσματος.

Οι αλλαγές που θα προκύψουν είναι οι εξής:

Εισερχόμενα Αποθηκευμένα Φωνητικά Μηνύματα
Τα εισερχόμενα μηνύματα που θα αποθηκευθούν μέχρι τις 11/06/2017, θα παραμείνουν στην υπηρεσία για επτά (7) ημέρες και στη συνέχεια θα διαγραφούν αυτόματα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα ακούσετε, θα μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις ηχογραφημένες οδηγίες από το κεντρικό μενού, εντός του χρονικού διαστήματος των επτά (7) ημερών.

Ηχογραφημένα Μηνύματα Καλωσορίσματος
Σε περίπτωση που έχετε ηχογραφήσει μήνυμα καλωσορίσματος, θα χρειαστεί να το κάνετε εκ νέου καθώς ενδέχεται να χαθεί , μετά τις 11/06/2017
. Για τη νέα ηχογράφηση, μπορείτε να ακολουθήσετε τις (υφιστάμενες οδηγίες από το κεντρικό μενού της υπηρεσίας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.