Σελ. 30 από 31 ΠρώτηΠρώτη ... 10202528293031 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 436-450 από 464
 1. #436
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.728
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 2. #437
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.728
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.45.7 [Stable] changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.45.7:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  !) package - accept only packages with original filenames (CVE-2019-3976);
  !) package - improved package signature verification (CVE-2019-3977);
  !) security - fixed improper handling of DNS responses (CVE-2019-3978, CVE-2019-3979);
  ----------------------

  Changes in this release:
  Spoiler:

  *) capsman - fixed frequency setting requiring multiple frequencies;
  *) capsman - fixed newline character missing on some logging messages;
  *) conntrack - properly start manually enabled connection tracking;
  *) crs312 - fixed combo SFP port toggling (introduced in v6.44.5);
  *) crs3xx - correctly display link rate when 10/100/1000BASE-T SFP modules are used in SFP+ interfaces;
  *) crs3xx - fixed management access when using switch rule "new-vlan-priority" property;
  *) export - fixed "bootp-support" parameter export;
  *) ike2 - fixed phase 1 rekeying (introduced in v6.45);
  *) led - fixed default LED configuration for RBLHG5nD;
  *) lte - fixed modem not receiving IP configuration when roaming (introduced in v6.45);
  *) radius - fixed open socket leak when invalid packet is received (introduced in v6.44);
  *) sfp - fixed "sfp-rx-power" value for some transceivers;
  *) snmp - improved reliability on SNMP service packet validation;
  *) system - improved system stability for devices with AR9342 SoC;
  *) winbox - show SFP tab for QSFP interfaces;
  *) wireless - added "canada2" regulatory domain information;
  *) wireless - improved stability when setting fixed primary and secondary channels on RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN;
  6.44.6 [Long-term] changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.44.6:
  ----------------------
  !) package - accept only packages with original filenames (CVE-2019-3976);
  !) package - improved package signature verification (CVE-2019-3977);
  !) security - fixed improper handling of DNS responses (CVE-2019-3978, CVE-2019-3979);
  ----------------------

  Changes in this release:

  Spoiler:
  *) capsman - fixed frequency setting requiring multiple frequencies;
  *) capsman - fixed newline character missing on some logging messages;
  *) ccr - improved packet processing after overloading interface;
  *) crs312 - fixed combo SFP port toggling (introduced in v6.44.5);
  *) crs328 - adjust fan speed based on SFP and CPU temperature;
  *) crs3xx - correctly display link rate when 10/100/1000BASE-T SFP modules are used in SFP+ interfaces;
  *) crs3xx - fixed management access when using switch rule "new-vlan-priority" property;
  *) export - fixed "bootp-support" parameter export;
  *) health - improved fan control on CRS3xx and CCR1016-12S-1S+r2;
  *) ike2 - fixed policy port selection for responder with natted initiator;
  *) ike2 - fixed traffic selector address family selection when using IPv6;
  *) interface - fixed missing PWR-LINE section on PL7411-2nD and PL6411-2nD (introduced v6.44);
  *) ipsec - allow inline "passphrase" parameter when importing keys;
  *) ipsec - fixed minor spelling mistakes in logs;
  *) led - fixed default LED configuration for RBLHG5nD;
  *) ospf - fixed opaque LSA type checking in OSPFv2;
  *) ospf - fixed possible busy loop condition when accessing OSPF LSAs;
  *) ospf - improved "unknown" LSA handling in OSPFv3;
  *) profile - added "internet-detect" process classificator;
  *) radius - fixed open socket leak when invalid packet is received (introduced in v6.44);
  *) sfp - fixed "sfp-rx-power" value for some transceivers;
  *) smb - improved stability on x86 and CHR;
  *) snmp - fixed encrypted data sequence (introduced in v6.44.5);
  *) snmp - improved reliability on SNMP service packet validation;
  *) ssh - accept remote forwarding requests with empty hostnames;
  *) ssh - fixed carriage return presence in subsequent sessions;
  *) ssh - improved remote forwarding handling (introduced in v6.44.3);
  *) supout - fixed supout file generation outside of internal storage with insufficient space;
  *) switch - fix port isolation for non-CRS series switch chips;
  *) system - accept only valid string for "name" parameter in "disk" menu (CVE-2019-15055);
  *) system - improved system stability for devices with AR9342 SoC;
  *) upgrade - fixed "auto-upgrade" to use new style authentication;
  *) upnp - fixed XML parsing (FG-VD-19-110);
  *) watchdog - renamed "no-ping-delay" parameter to "ping-start-after-boot";
  *) winbox - added "auto-erase" parameter to "Tools/SMS" menu;
  *) winbox - added "https-redirect" parameter to "IP/Hotspot/Profiles menu";
  *) winbox - added "revision" parameter to "System/Routerboard" menu;
  *) winbox - removed "max-sms" parameter from "Tools/SMS" menu;
  *) wireless - fixed basic rate reporting in snooper;
  *) wireless - improved 802.11ac stability for all ARM devices with wireless;
  *) wireless - improved range selection when distance set to "dynamic";
  *) wireless - improved stability when setting fixed primary and secondary channels on RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 3. #438
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.728
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  6.46 [stable] changelog:
  MAJOR CHANGES IN v6.46:
  ----------------------
  !) lora - added support for LoRaWAN low-power wide-area network technology for MIPSBE, MMIPS and ARM;
  !) package - accept only packages with original filenames (CVE-2019-3976);
  !) package - improved package signature verification (CVE-2019-3977);
  !) security - fixed improper handling of DNS responses (CVE-2019-3978, CVE-2019-3979);
  ----------------------

  Changes in this release:
  Spoiler:

  *) backup - fixed automatic backup file generation when configuration reset by button;
  *) backup - store automatically created backup file in "flash" directory;
  *) bonding - correctly remove HW offloaded bonding with ARP monitoring;
  *) bonding - properly handle MAC addresses when bonding WLAN interfaces;
  *) bridge - disable/enable bridge port when setting bpdu-guard;
  *) bridge - do not add bridge as untagged VLAN member when frame-types=admit-only-vlan-tagged;
  *) bridge - do not add dynamically VLAN entry when changing "pvid" property for non-vlan aware bridge;
  *) bridge - include whole VLAN-id in DHCP Option 82 message;
  *) btest - removed duplicate "duration" parameter;
  *) capsman - fixed background scan showing incorrect regulatory domain mismatch error (CAP upgrade required);
  *) capsman - fixed channel auto reselection;
  *) capsman - fixed MAC address detection for "common-name" parameter in certificate requests;
  *) capsman - improved DFS channel switching when radar detected;
  *) capsman - improved radar detection algorithm;
  *) ccr - improved general system stability;
  *) certificate - added progress bar when creating certificate request;
  *) certificate - added support for certificate request signing with EC keys;
  *) certificate - allow specifying "file-name" parameter for export (CLI only);
  *) certificate - allow specifying "name" parameter for import (CLI only);
  *) certificate - improved CRL updating process;
  *) certificate - removed "key-size" parameter for "create-certificate-request" command;
  *) chr - added support for Azure guest agent;
  *) console - added bitwise operator support for "ip6" data type;
  *) console - fixed "address" column width when printing DHCPv4 leases;
  *) console - fixed IP conversion to "num" data type;
  *) console - fixed "tobool" conversion;
  *) console - properly detect IPv6 address as "ip6" data type;
  *) crs1xx/2xx - allow to set trunk port as mirroring target;
  *) crs3xx - correctly handle L2MTU change;
  *) crs3xx - do not send pause frames when ethernet "tx-flow-control" is disabled on CRS326/CRS328/CRS305 devices;
  *) crs3xx - improved interface initialization;
  *) crs3xx - improved switch-chip resource allocation on CRS317-1G-16S+, CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) crs3xx - improved system stability on CRS309-1G-8S+, CRS312-4C+8XG, CRS326-24S+2Q+ devices;
  *) crs3xx - remove previously set mirror-source property before changing it;
  *) defconf - fixed default configuration loading on RBmAPL-2nD (introduced in v6.45);
  *) defconf - require "policy" permission to print default configuration;
  *) dhcpv4-client - allow empty "dhcp-options" parameter when adding new client;
  *) dhcpv4-client - fixed "dhcp-options" parameter setting when adding new client;
  *) dhcpv4-server - improved stability when RADIUS Interim update is sent;
  *) dhcpv6-client - fixed timeout when doing rebind;
  *) dhcpv6-client - properly update bind time when unused prefix received from the server;
  *) dhcpv6-client - properly update IPv6 address on rebind;
  *) dhcpv6-server - fixed logged error message when using "address-pool=static-only";
  *) dhcpv6-server - ignore prefix-hint from client's DHCPDISCOVER if static prefix received from RADIUS;
  *) dhcpv6-server - include "User-Name" parameter in accounting requests;
  *) dhcpv6-server - made "calling-station-id" contain MAC address if DUID contains it;
  *) dot1x - added "reject-vlan-id" server parameter (CLI only);
  *) dot1x - added support for dynamic switch rules from RADIUS;
  *) dot1x - added support for "mac-auth" authentication type (CLI only);
  *) ethernet - automatically detect interface when using IP address for power-cycle-ping;
  *) ethernet - do not enable interface after reboot that is already disabled;
  *) ethernet - send requests only from ethernet interface when using MAC address for power-cycle-ping;
  *) export - always export "ssid" value for w60g interfaces;
  *) fetch - do not allocate extra 500KiB on SMIPS;
  *) fetch - improved stability when processing large output data;
  *) gps - use "serial1" as default port on RBLtAP-2HnD;
  *) hotspot - fixed non-local NAT redirection to port TCP/64873;
  *) hotspot - fixed RADIUS CoA "address-list" update;
  *) ike1 - fixed minor spelling mistake in logs;
  *) ike2 - improved CHILD SA rekey process with Apple iOS 13;
  *) ike2 - improved stability when retransmitting first packet as responder;
  *) ipsec - added "error" topic for identity check failure logging messages;
  *) ipsec - fixed DNS resolving when domain has only AAAA entries;
  *) ipsec - fixed policy "sa-src-address" detection from "local-address" (introduced in v6.45);
  *) ipv6 - changed "advertise-dns" default value to "yes";
  *) led - fixed default LED configuration for RBLHG-2nD and RBLHG-5HPnD;
  *) log - increased log message length limit to 1024 characters;
  *) lte - added support for D402 modem;
  *) lte - added support for LM960A18;
  *) lte - added support for Telit LM960 and LE910C1 modems;
  *) lte - do not allow setting 3G and GSM modes on LTE only modems;
  *) lte - fixed band setting on R11e-4G;
  *) lte - fixed network registration on R11e-LTE-US;
  *) lte - fixed Sierra WP7601 driver loading;
  *) lte - fix "operator" names not being displayed properly;
  *) lte - improved modem initialization;
  *) lte - show "primary-band" only for LTE modems;
  *) lte - use /128 prefix for IPv6 address on LTE interface;
  *) lte - use interface from RA when "ipv6-interface=none" and IPv6 enabled;
  *) ppp - added 3GPP IoT "access-technology" definitions;
  *) ppp - added support for Sierra WP7601;
  *) ppp - disable DTR send when using at-chat;
  *) quickset - added "LTE AP Dual" mode support;
  *) quickset - added "LTE APN" dropdown support;
  *) quickset - fixed "LTE Band" checkbox display;
  *) route - fixed area range summary route installation in VRF;
  *) routerboard - fixed default CPU frequency on RB750r2 ("/system routerboard upgrade" required);
  *) routerboard - fixed USB configuration export on RBLtAP-2HnD;
  *) routerboard - hide "memory-frequency" parameter for RBLtAP-2HnD;
  *) sniffer - allow filtering by packet size;
  *) snmp - added "disabled" and "comment" parameters for communities;
  *) snmp - added option to monitor "link-downs" parameter using MIKROTIK-MIB;
  *) snmp - fixed "dot1dBasePort" index offset for BRIDGE-MIB;
  *) snmp - fixed "ifLastChange" OID reporting for IF-MIB;
  *) snmp - fixed "radio-name" (mtxrWlRtabRadioName) OID support;
  *) snmp - improved interface status reporting for IfOperStatus OID;
  *) snmp - improved LLDP interface returned index and type;
  *) snmp - return only interfaces with MAC addresses for LLDP;
  *) snmp - use "src-address" also for traps;
  *) ssh - fixed output printing when "command" parameter used;
  *) supout - include information from all LTE interfaces;
  *) supout - removed "file" option from "/system sup-output" command;
  *) switch - added "comment" property for switch vlan menu (CLI only);
  *) switch - correctly update dynamic switch rule when dhcp-snooping is enabled;
  *) switch - ignore "default-vlan-id" property after switch reset on RTL8367 switch chip;
  *) switch - show "external" flag for bridge hosts on MT7621, RTL8367 switch chips;
  *) timezone - updated time zone database to version 2019c;
  *) tr069-client - added CellDiagnostics parameter support;
  *) tr069-client - added LTE band and cellular technology selection parameters;
  *) tr069-client - added LTE RSCP, ECNO and ICCID parameter support;
  *) tr069-client - added multiple LTE monitoring parameters;
  *) tr069-client - reconnect to ACS when "ConnectionRequestURL" is updated;
  *) upgrade - improved auto package updating using "check-for-updates";
  *) ups - improved compatibility with APC UPS's;
  *) usb - general USB modem stability improvements;
  *) userman - updated Authorize.Net to use SHA512 hashing;
  *) w60g - added "region" setting to limit allowed frequencies (CLI only);
  *) w60g - do not reset link when changing comment on station;
  *) w60g - fixed "monitor" command on disabled interfaces;
  *) w60g - move stations to new bridge when "put-in-bridge" parameter is changed;
  *) webfig - fixed link to Winbox download;
  *) winbox - added "ip-address" and stats columns in "IP/Kid-Control/Devices" menu;
  *) winbox - added "public-address-ipv6" parameter to "IP/Cloud" menu;
  *) winbox - added "reset-counters" button to "IP/Kid Control/Devices" menu;
  *) winbox - added "tx-info-field" parameter to "Wireless/W60G" menu;
  *) winbox - added "Vendor Classes" tab in "IP/DHCP Server" menu;
  *) winbox - added wireless alignment LED types to "System/LEDs" menu;
  *) winbox - fixed allowed range for bridge filter "new-priority" parameter;
  *) winbox - fixed "CAPs Scanner" stopping;
  *) winbox - fixed "cluster-id" parameter setting in "Routing/BGP/Instances" menu;
  *) winbox - fixed file locking when uploading multiple files at once;
  *) winbox - fixed firewall limit parameter support for rates more than 4G;
  *) winbox - fixed invalid flag presence in "IP/SMB/Shares" menu;
  *) winbox - fixed "Routing" menu icon presence when there is no routing package installed;
  *) winbox - improved stability when transfering multiple files between multiple windows;
  *) winbox - properly show timestamp in file "Creation Time" field;
  *) winbox - removed "Set CA Passphrase" button from "Certificate" menu;
  *) winbox - renamed "Queue Limit" to "Queue Size" for "pcq-upload-default" and "pcq-download-default" parameters;
  *) winbox - replaced "kb" with "KiB" in "Tools/Packet Sniffer" menu;
  *) winbox - show "Switch" menu on RBwAPGR-5HacD2HnD;
  *) winbox - show "System/RouterBOARD/Mode Button" on devices that have such feature;
  *) wireless - added 4 chain MCS support for 802.11n wireless protocol (CLI only);
  *) wireless - added "ETSI" regulatory domain information;
  *) wireless - added "indonesia4" regulatory domain information;
  *) wireless - added "push-button-5s" value for "wps-mode" parameter;
  *) wireless - added U-NII-2 support forRBSXTsqG-5acD, RBLHGG-5acD-XL, RBLHGG-5acD, RBLDFG-5acD, RBDiscG-5acD;
  *) wireless - allow using "canada2" regulatory domain on US lock devices;
  *) wireless - fixed 802.11n rate selection when managed by CAPsMAN;
  *) wireless - fixed RX chain selection;
  *) wireless - fixed sensor MAC address reporting in TZSP header;
  *) wireless - improved 802.11ac stability for all ARM devices with wireless;
  *) wireless - improved IPQ4019, QCA9984, QCA9888 wireless interface stability;
  *) wireless - updated "ukraine" regulatory domain information;
  *) wireless - updated "united-states" regulatory domain information;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 4. #439
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.728
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  What's new in 6.46.1 Stable (2019-Dec-13 12:44):
  Spoiler:

  *) capsman - fixed CAP upgrading (introduced in v6.46);
  *) console - fixed "clear-history" restoring historic actions after power cycle;
  *) console - removed "edit" and "set" actions from "System/History" menu;
  *) defconf - fixed default configuration loading after fresh install (introduced in v6.46);
  *) dhcpv6-server - use lease time from RADIUS;
  *) dude - fixed image and font file accessing (introduced in v6.46);
  *) gps - only adjust system time after GPS signal is established;
  *) health - fixed health reporting on OmniTIK 5 PoE ac;
  *) ipsec - improved system stability when processing decrypted packet on unregistered interface;
  *) l2tp - improved system stability when disconnecting many clients at once;
  *) log - fixed "disk-file-name" parameter validation (introduced in v6.46);
  *) lora - added support for MIPSBE, PPC, TILE and x86 architectures;
  *) lora - improved confirmed downlink forwarding;
  *) lte - do not reset modem when setting the same SIM slot on LtAP;
  *) lte - show SIM error when no card is present;
  *) ppp - fixed session establishment with high amount of tunnels (introduced in v6.46);
  *) ppp - prioritize "remote-ipv6-prefix-pool" from PPP secret over PPP profile;
  *) qsfp - do not show "sfp-wavelength" for cables that do not support it;
  *) snmp - fixed health related OID polling (introduced in v6.46);
  *) supout - fixed autosupout.rif file generation (introduced in v6.46);
  *) system - fixed "*.auto.rsc" file execution (introduced in v6.46);
  *) user-manager - fixed "db-path" parameter validation (introduced in v6.46);
  *) webfig - fixed skin folder presence (introduced in v6.46);
  *) winbox - fixed "allowed-number" parameter setting invalid value in "Tool/SMS" menu;
  *) winbox - show "LCD" menu only on boards that have LCD screen;
  *) wireless - added "russia4" regulatory domain information;
  *) wireless - improved compatibility by adding default installation mode and gain for devices with integrated antennas;
  *) wireless - improved compatibility for Switzerland wireless country profile to improve compliance with ETSI regulations;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 5. #440
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.728
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  What's new in 6.46.2 stable (2020-Jan-14 07:17):
  Spoiler:
  *) chr - improved stability when changing ARP modes on e1000 type adapters;
  *) console - prevent "flash" directory from being removed (introduced in v6.46);
  *) console - updated copyright notice;
  *) crs305 - disable optical SFP/SFP+ module Tx power after disabling SFP+ interface;
  *) defconf - fixed "caps-mode" not initialized properly after resetting;
  *) defconf - fixed default configuration loading on RBwAPG-60adkit (introduced in v6.46);
  *) lora - fixed packet sending when using "antenna-gain" higher than 5dB;
  *) lte - fixed "cell-monitor" on R11e-LTE in 3G mode;
  *) lte - fixed "earfcn" reporting on R11e-LTE6 in UMTS and GSM modes;
  *) lte - report only valid info parameters on R11e-LTE6;
  *) ppp - fixed minor typo in "ppp-client" monitor;
  *) qsfp - do not report bogus monitoring readouts on modules without DDMI support;
  *) qsfp - improved module monitoring readouts for DAC and break-out cables;
  *) routerboard - added "mode-button" support for RBcAP2nD;
  *) security - fixed vulnerability for routers with default password (limited to Wireless Wire), admin could login on startup with empty password before default configuration script was fully loaded;
  *) system - fixed "*.auto.rsc" file execution (introduced in v6.46);
  *) system - fixed "check-installation" on PowerPC devices (introduced in v6.46);
  *) traffic-generator - improved memory handling on CHR;
  *) webfig - allow skin designing without "ftp" and "sensitive" policies;
  *) webfig - fixed "skins" saving to "flash" directory if it exists (introduced in v6.46);
  *) winbox - automatically refresh "Packets" table when new packets are captured by "Tools/Packet Sniffer";
  *) winbox - fixed "Default Route Distance" default value when creating new LTE APN;
  *) winbox - removed duplicate "join-eui" and "dev-eui" parameters under "Lora/Traffic";
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 6. #441
  Εγγραφή
  03-09-2011
  Μηνύματα
  1.702
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  Router
  RB2011 / RB-951G / hap AC
  Path Level
  Interleaved
  Καλομελετα και ερχεται στο ros v7.............. και μετα........... ζωαρα!!!

  https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=153249
  Φάγαμε...... πακέτο

 7. #442
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.728
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από macro Εμφάνιση μηνυμάτων
  Καλομελετα και ερχεται στο ros v7.............. και μετα........... ζωαρα!!!

  https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=153249
  Μεγάλη μπουκιά φάε...
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 8. #443
  Εγγραφή
  03-09-2011
  Μηνύματα
  1.702
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  Router
  RB2011 / RB-951G / hap AC
  Path Level
  Interleaved
  Οτι θα γινει θα γινει, το ξερουν και αυτοι πλεον.
  Φάγαμε...... πακέτο

 9. #444
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.728
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  Το σχεδιάζουν για μέσα στο 20 ή από 21;
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 10. #445
  Εγγραφή
  25-02-2005
  Περιοχή
  Αθήνα - Αμπελόκηποι
  Ηλικία
  56
  Μηνύματα
  18.970
  Downloads
  26
  Uploads
  5
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  37998/4998
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  BT Home Hub 5A (OpenWrt)
  SNR / Attn
  8(dB) / 20,2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Πάντως δεν φαίνεται να σχεδιάζουν κάτι. Απλά επιθυμίες των χρηστών είναι που προτείνουν να το εφαρμόσει η εταιρεία μιας και υποστηρίζεται από τον kernel που θα έχει η έκδοση 7. Θέλει αρκετή δουλειά για να υλοποιηθεί.

 11. #446
  Εγγραφή
  14-05-2004
  Περιοχή
  GR/Crete
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  4.970
  Downloads
  25
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  OTEnet
  Router
  Siemens κάτι
  SNR / Attn
  9,1(dB) / 28(dB)
  Path Level
  Fastpath
  ΘΑ γελάσω αν χρεώσουν την αναβάθμιση
  It's a wonderful life! www.incrediblecrete.gr
  Άπο τα πιο αντικειμενικά ενημερωτικά site με πολύ αξιόπιστη έρευνα/ρεπορτάζ ThePressProject
  Must see! Google: Το μεγάλο μας τσίρκο

 12. #447
  Εγγραφή
  03-09-2011
  Μηνύματα
  1.702
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  Router
  RB2011 / RB-951G / hap AC
  Path Level
  Interleaved
  Δε νομιζω να το χρεωσουν, παει στο γελοιο μετα το θεμα. Πιστευω οτι σιγουρα θα το παλεψουν με την αλλαγη του kernel διοτι εχουν αρχισει και τους κοροιδευουν σε ποστς που εχω πιασει κατα καιρους. Το θεμα ειναι να πανε κατευθειαν και στο cake που διαβαζω οτι ειναι καλυτερο απο σκετο fq codell htb, αλλα θελει πιο πολυ δουλεια. Ενα αλλο θεμα ειναι πως θα το ενσωματωσουνε κιολας. Αλλο να το φτιαξουν και να πατας απλα ενα κουμπι 0n-off και αλλο να το εχουν οπως εχουν το τωρινο qos που ειναι για γελια, οσων αφορα το χρονο και τις γνωσεις που χρειαζεσαι για να το στησεις.
  Φάγαμε...... πακέτο

 13. #448
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  Salonica City
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  28.728
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  50000/5000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 Modem:VMG1312
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από macro Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δε νομιζω να το χρεωσουν, παει στο γελοιο μετα το θεμα. Πιστευω οτι σιγουρα θα το παλεψουν με την αλλαγη του kernel διοτι εχουν αρχισει και τους κοροιδευουν σε ποστς που εχω πιασει κατα καιρους. Το θεμα ειναι να πανε κατευθειαν και στο cake που διαβαζω οτι ειναι καλυτερο απο σκετο fq codell htb, αλλα θελει πιο πολυ δουλεια. Ενα αλλο θεμα ειναι πως θα το ενσωματωσουνε κιολας. Αλλο να το φτιαξουν και να πατας απλα ενα κουμπι 0n-off και αλλο να το εχουν οπως εχουν το τωρινο qos που ειναι για γελια, οσων αφορα το χρονο και τις γνωσεις που χρειαζεσαι για να το στησεις.
  Προσωπικά δεν θα ήθελα με τίποτε ένα κουμπί On/off.
  Όποιος αγοράζει ρούτερ θα πρέπει να γνωρίζει τι μηχάνημα αγοράζει.
  :~$
  "Anyone can build a fast CPU.
  The trick is to build a fast system."

  Seymour Cray...

 14. #449
  Εγγραφή
  14-05-2004
  Περιοχή
  GR/Crete
  Ηλικία
  34
  Μηνύματα
  4.970
  Downloads
  25
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  OTEnet
  Router
  Siemens κάτι
  SNR / Attn
  9,1(dB) / 28(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από macro Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δε νομιζω να το χρεωσουν, παει στο γελοιο μετα το θεμα.
  Ήδη είναι γελοίο το θέμα
  It's a wonderful life! www.incrediblecrete.gr
  Άπο τα πιο αντικειμενικά ενημερωτικά site με πολύ αξιόπιστη έρευνα/ρεπορτάζ ThePressProject
  Must see! Google: Το μεγάλο μας τσίρκο

 15. #450
  Εγγραφή
  03-09-2011
  Μηνύματα
  1.702
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  ISP
  HOL
  Router
  RB2011 / RB-951G / hap AC
  Path Level
  Interleaved
  Γιατι θα σε χαλαγε αυτο deni?
  Φάγαμε...... πακέτο

Σελ. 30 από 31 ΠρώτηΠρώτη ... 10202528293031 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

 1. Περί ψύξης ο λόγος...
  Από deniSun στο φόρουμ Κουτιά, τροφοδοτικά και ψύξη
  Μηνύματα: 19
  Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-17, 18:03
 2. Περί modding ο λόγος...
  Από deniSun στο φόρουμ Κουτιά, τροφοδοτικά και ψύξη
  Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-17, 17:44
 3. Περί codec ο λόγος...
  Από deniSun στο φόρουμ Voice over IP (VoIP) Sip/Iax Hardware
  Μηνύματα: 4
  Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-17, 12:06
 4. Περι Καφέ ο λόγος, Ελληνικός, στιγμαίος κλπ
  Από badweed στο φόρουμ The Meeting point
  Μηνύματα: 25
  Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-17, 22:13
 5. Περί fanaκιου ο λόγος
  Από Direct στο φόρουμ Κουτιά, τροφοδοτικά και ψύξη
  Μηνύματα: 14
  Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-16, 22:58

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας