Ένας πολύ ενδιαφέροντας οδηγός της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠ.ΟΙΚ. όλων των sites που αφορούν το e-government.