ο κάθε επισκέπτης του ipedia.gr μπορεί να καταχωρήσει εύκολα και γρήγορα την ερώτηση που έχει να κάνει. Η ερώτηση αυτή θα είναι αμέσως εμφανής στους υπόλοιπους επισκέπτες για να την απαντήσουν.

Επίσης μπορεί να απαντήσει σε μια ερώτηση ή ελεύθερα να διαβάζει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις μαθαίνοντας.

Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις ερωτήσεις και απαντήσεις δημιουργώντας έτσι μια ξεχωριστή και έγκυρη πηγή γνώσεων και πληροφοριών