Ιστορίες Πληροφορικής, Μυστικά Tips και Συμβουλές. Συμμετοχή στη Διαμόρφωση του PCsteps και των άρθρων.