Δεν είναι πρόγραμμα αλλά νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί.Απο εδώ μπορούμε να δούμε εάν μόνο εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε κάποια ιστοσελίδα ή εάν η ιστοσελίδα είναι γενικά down.