Επιλέξτε κατηγορία συνδρομής: Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται οι υπηρεσίες τους (αορίστου χρόνου) κατηγοροποιημένες ανάλογα τον τύπο (adsl, double play κλπ) με τις μηνιαίες τους τιμές ταξινομημένες ανάλογα με την τιμή τους και κατηγοροποιημένες ανάλογα με την ταχύτητα. Για περισσότερες πληροφορίες των πακέτων, τιμών και υπηρεσιών του κάθε ISP πατήστε στο όνομα του. Μπορείτε να ελέγξετε εδώ άν υπάρχει διαθεσιμότητα στην περιοχή σας βάζοντας απλά τον αριθμό τηλεφώνου σας στην φόρμα!
  • ADSL Double Play
  • VDSL Double Play
  • ADSL Triple Play
  • ADSL Only
  • VDSL Only
24 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 1play 24Mbps office €23,00
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 On Double Play Plus €24,70
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 hol double-play €41,20
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 Forthnet 2play €41,24
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 WIND Double Play L €41,24
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 Conn-x Internet + Ομιλία 24Mbps €45,50
12 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 1play 24Mbps home €18,00
8 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 2play 8Mbps home €19,00
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 On Double Play €20,23
6 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 hol double-play lite €24,30
4 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 1play 4Mbps home €14,00
2 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 Conn-x 2Mbps €32,31
50 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 2play 50Mbps home €35,00
35 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 2play 35Mbps home €29,00
24 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 On Triple Play €36,08
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 Conn-x Internet Ομιλία Τηλεόραση 24Mpbs €60,50
2 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 Conn-x Internet Ομιλία Τηλεόραση 2Mpbs 30 €56,50
24 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 hol adsl internet 24 Mbps €20,10
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 Wind ADSL Internet €20,16
6 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 hol adsl internet 6 Mbps €17,00
50 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 1play 50Mbps home €42,00
35 Mbps
Εταιρεία Προϊόν Τιμή
Τελ. Ενημέρωση: 30/11/-0001 00:00:00 1play 35Mbps home €34,00
Τελευταία Ενημέρωση: 19/04/2017 16:24:23
Οι τιμές που αναγράφονται έχουν υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένων όλων των πάγιων εξόδων (όσα θα πληρώνετε κάθε μήνα). Περιλαμβάνουν δηλαδή το κόστος της ADSL γραμμής, το κόστος της ADSL internet συνδρομής και Φ.Π.Α. 23%. (Σημείωση τα πακέτα Full LLU, Shared LLU παρέχονται μόνο σε περιοχές με κάλυψη δικτύου του αντίστοιχου παρόχου)
Οι ακόλουθοι ISPs παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες των πακέτων, τιμών και υπηρεσιών του κάθε ISP πατήστε στο όνομα του.

Η λίστα και οι πινάκες αυτοί αφορούν μονάχα συνδρομές αορίστου χρόνου, είναι καθαρά ενδεικτικού χαρακτήρα και δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητά τους και είναι αποκλειστική υποχρέωσή σας να συζητήσετε τα τιμολόγια και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν με τον παροχό σας οι ίδιοι.